Bespreking

Douwe Tiemersma, Chakrayoga – Ervaringskennis en bevrijding van de levensenergieën en lichamen

In: Yoga Nieuwsbrief Ver. Yogadocenten Nederland 33 nr. 124 (september 2011), p. 31


Yoga is de weg naar bevrijding van de gescheidenheid van jezelf en het andere. Die bevrijding zal zich in alle aspecten van het bestaan moeten realiseren, dus ook in alle verschillende levensenergieën. 
De subtitel van het boek geeft eigenlijk heel duidelijk aan waar dit boek over gaat. Die levensenergieën kennen we allemaal, het zijn onze mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën waar we dagelijks mee te maken hebben. Door deze energieën te zuiveren, te helen en te laten ontplooien kan een helder inzicht ontstaan in de eenheid en vrijheid van het zelf-zijn. 
Een aantal jaren geleden heb ik bij Douwe Tiemersma de cursus chakrayoga gevolgd en daarbij het toenmalige cursusboek gebruikt. Het huidige boek is ontstaan uit dit cursusboek dat steeds is bijgewerkt als deze cursus werd gegeven. Er heeft zich een ware metamorfose voorgedaan, het nieuwe boek omvat 280 pagina’s en staat boordevol met oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan, een ware rijkdom. 
Hoofdstuk één geeft de lezer een goed overzicht van de energieën in de diverse chakra’s, de subtiele lichamen en hun onderlinge relatie. In hoofdstuk twee wordt iets gezegd over de wijze van beoefenen. Hiervoor geldt dat de eigen ervaring bij het onderzoek en de bevrijding centraal staan. In de hoofdstukken drie t/m acht worden de afzonderlijke chakra’s behandeld. Verrassend is dat het voorhoofdschakra als eerste aan de orde komt. Een van de redenen die de auteur daar voor geeft is dat de ontwikkeling van het zien belangrijk is bij het hele onderzoek van de chakra’s. Daarna volgen de andere chakra’s van boven naar beneden. De opbouw van de chakra hoofdstukken heeft een duidelijke structuur, dat maakt het boek overzichtelijk en geeft een prettige leesbaarheid. In hoofdstuk negen worden de onderlinge relaties tussen de chakra-energieën bekeken. Het kruinchakra volgt in hoofdstuk tien en hoofdstuk elf geeft enkele concluderende opmerkingen over ervaringskennis en bevrijding. 
Elk hoofdstuk begint met een poëtisch tekstje van de auteur, het zijn juweeltjes van ontroerende schoonheid en eenvoud, die direct verwijzen naar het Allerhoogste. Verder staan bij alle hoofdstukken ook prachtige citaten uit de klassieke literatuur van Oost en West zoals de Bhagavad Gita en de Bijbel.
De verscheidenheid aan oefeningen is groot, bij de bespreking van ieder chakra komen eenvoudige lichaamsoefeningen, asana’s, massages, meditatie, ademoefeningen en pranayama’s aan bod. De oefeningen zijn duidelijk beschreven, de woordkeus is heel precies en helder. Bij de oefeningen staan ook vragen, die werken verhelderend, ze brengen vaak meer duidelijkheid in de eigen ervaring. En hoewel het bij de hogere chakra’s om subtiele lichamen en steeds ijler wordende energieën gaat, blijft de tekst van de oefeningen en de vragen heel concreet.
Het boek is niet geschreven voor beginners, de oefeningen veronderstellen een zekere mate van vertrouwdheid met de fysieke en energetische aspecten van de hathayoga en speciaal de pranayama. Voor yogadocenten en andere geïnteresseerden met enige yoga-ervaring die actief chakrayoga willen beoefenen is het boek van groot nut en zeker aan te bevelen.

Marjo Vredenbregt


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod