Chakrayoga – toelichting 1: de interne bevrijdingsweg

bij de paragrafen .7 in de chakrahoofdstukken


Eenvoudig uitgedrukt, gaat de ‘ interne bevrijding’ om: jezelf laten zakken in de kern of essentie van een bepaalde energie, waardoor a) jezelf als subject samenvalt met het object, en b) je (weer) samenvalt met het zelf van je dat in die energie zat.

Als voorbeeld: de weg  via het âjñâchakra

Je begint op het niveau van inzicht als inzichtzelf met je externe zien en je inzichtslichaam.
Je ziet je lichaam op een afstand als een object, een materieel object: het voedsellichaam, het kosha van het voedsel (annamayakosha). Daar ga je doorheen.
Bij die beweging wordt dit lichaam doorzichtiger, lichter, subtieler en ga je door de kosha van de levensenergie (prânamayakosha). 
Zo kom je in het subtiele veld van het voorhoofdchakra (âjñâchakra), dat is de kosha van de denkende geest (manomayakosha). Je bent daar met je heldere inzichtbewustzijn in het veld van het denken en denkende waarnemen.
In het âjñâchakraveld wordt het chakra en ook de kern (bindu) van het chakra waargenomen, eerst als objectpunt. Als je als Shiva, steeds diepgaander en grootser éénwordend met Shakti, in die richting gaat, merk je dat de ruimte steeds lichter wordt. Je gaat dan door de kosha van inzicht (vijnânamayakosha), die al als inzichtslichaam je eigen kosha was. 
Als de beweging doorgaat, kan dat alleen als je jezelf als inzichtzelf loslaat. Je gaat dan als het ware ruggelings door en laat jezelf oplossen in het oneindige en zuivere sat-chit-ânanda: de kosha van gelukzaligheid (ânandamayakosha).
Ten slotte is er de onuitsprekelijke eenheid van Shiva-Shakti, zonder condities, zonder dualiteit.

Je bent dus het heldere inzichtbewustzijn dat als inzichtShiva de donkerder gebieden van de schepping (Shakti) binnengaat en die verlicht. Shakti wordt eerst als lichaam (met de diverse graden van verdergaande subtiliteit) in objectieve zin waargenomen. Als jezelf als Shiva dat lichaam binnengaat is er een eenwording met Shakti in het betreffende subtiele chakraveld, die met de doorgaande beweging steeds dieper gaat.

De beweging is dus die van jezelf als inzichtzelf met twee aspecten: bewustzijn en lichaam; daarom heeft de bevrijdingsbeweging  ook twee aspecten.
1. Als bewustzijn ben je gericht op de essentie, de bindu. Dat is een steeds verdergaande toespitsing van jezelf. Je laat je licht komen in steeds diepere en ruimere lagen van het objectlichaam; je verlicht deze gebieden en laat ze los. Als bewustzijn word je oneindig. Shiva is opgegaan in Shakti.
2. Als inzichtlichaam (zijn, objectaspect) kom je eerst in de lagen van het voedsel en van de levensenergie waar het energetische zijnsaspect sterk is. Je bent Shakti. Je gaat als Shakti richting Shiva/bewustzijn. Daarbij verschuift de kwaliteit van de energie van donker naar licht. De ruimte gaat naar beperkt naar onbeperkt. Als Shakti ga je op in Shiva. Zie ‘kundalini’ en zie ‘De externe weg naar het andere/de ander’.
1 en 2 zijn aspecten van dezelfde beweging die leidt tot (zie boven) de onuitsprekelijke eenheid zonder condities, zonder dualiteit.

Douwe, 3 oktober2011


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod