Chakrayoga – toelichting 3: de vormen van bewustzijn en het ajnasysteem

bij hoofdstuk 3

 
Een primair bewustzijn heb je als je op directe wijze met de dingen in de wereld of in je geest bezig bent; je zit dan in die wereld; dit betreft dan vooral de ajna-aspecten 1 en 2.
Een reflexief bewustzijn heb je als je enigszins afstand van de primaire wereld neemt en ernaar terugkijkt; dat is vooral bij ajna 5; bij 3 en 4 kan de reflectie meer of minder sterk zijn.
 
Een focaal bewustzijn heb je als je je externe of interne blik scherp stelt op een object. Dat geldt ook voor het waarnemen met andere zintuigen (horen, voelen, ruiken, proeven). Dan is er in het waarnemen een geconcentreerde aandacht voor iets dat daar vóór je aanwezig is.
Een zijdelings of lateraal bewustzijn is er, terwijl je focaal op iets bent gericht, voor andere dingen die buiten de focus (brandpunt) van je bewustzijn vallen, maar die op niet heldere wijze toch worden waargenomen, bijvoorbeeld de dingen die zich links en rechts in je blikveld aanwezig zijn.
In alle vijf ajna-aspecten zijn beide vormen van bewustzijn mogelijk.
 
Een inclusief bewustzijn is er als zich het laterale bewustzijnsveld zich zozeer zijwaarts uitbreidt dat jezelf erin wordt opgenomen. Er is dan geen focale concentratie meer. 
Er is inclusiviteit van jezelf; bewustzijn is daarom bewust-zijn. 
Ook kan er inclusiviteit zijn van de bewustzijnsstructuur  focaal/lateraal; deze blijft dan op doorzichtige wijze aanwezig in je grotere open bewust-zijn.
Ten slotte betekent dit ook een inclusiviteit van de objecten en je bewust-zijn.
Het inclusieve bewustzijn is daarom een non-dualistisch bewust-zijn.
Dit inclusieve bewustzijn kan zich ontwikkelen vanuit alle vijf ajna-elementen. Vanuit ajna met het mentale en het inzichtslichaam is er dan een overgang naar sahasrara met het causale of kosmische lichaam.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod