Chakrayoga –toelichting 6: Ademdruk op harthoogte

bij § 5.4


Bij de concentratie van hartenergie ontstaat er een hogere druk in het hartgebied. Daasrbij gelden de algemene regels van yogabeoefening (hoofdstuk 2). Hier volgen nog een paar belangrijke punten.

1) Bij hartproblemen of een vermoeden daarvan zul je erg voorzichtig moeten zijn met de hartoefeningen. De oefeningen zijn op een lichte wijze te doen, maar let op de eigen interne situatie. Die moet prettig blijven. Hier geldt de regel niet te forceren heel strikt.

2) Het opvoeren van de ademdruk in het borstgebied zal altijd vanuit de buik moeten beginnen en de grootste druk zal altijd in de buik moeten blijven. Zie de paragrafen over de stevige buikademhaling en de volledige ademhaling in Pranayama. Eerst komt de ademdruk in de buik en die blijft daar bij het verdere inademen door een laag middenrif. De ademenergetische golf bouwt zich van beneden naar boven op, terwijl het zwaartepunt beneden blijft. Het lage middenrif zorgt voor ruimte voor het hart.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod