Chakrayoga –toelichting 6: Ademdruk op harthoogte

bij § 5.4


Bij de concentratie van hartenergie ontstaat er een hogere druk in het hartgebied. Daasrbij gelden de algemene regels van yogabeoefening (hoofdstuk 2). Hier volgen nog een paar belangrijke punten.

1) Bij hartproblemen of een vermoeden daarvan zul je erg voorzichtig moeten zijn met de hartoefeningen. De oefeningen zijn op een lichte wijze te doen, maar let op de eigen interne situatie. Die moet prettig blijven. Hier geldt de regel niet te forceren heel strikt.

2) Het opvoeren van de ademdruk in het borstgebied zal altijd vanuit de buik moeten beginnen en de grootste druk zal altijd in de buik moeten blijven. Zie de paragrafen over de stevige buikademhaling en de volledige ademhaling in Pranayama. Eerst komt de ademdruk in de buik en die blijft daar bij het verdere inademen door een laag middenrif. De ademenergetische golf bouwt zich van beneden naar boven op, terwijl het zwaartepunt beneden blijft. Het lage middenrif zorgt voor ruimte voor het hart.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod