Advaita Post - introductie

{module Advaita Post menu}

Advaita Post is een e-mail tijdschrift met teksten van Douwe Tiemersma en mededelingen over de activiteiten die in het kader van Stichting Openheid en Advaita Centrum plaatsvinden.

Advaita Post verschijnt meestal - met uitzondering van de vakantieperioden- maandelijks en wordt gestuurd naar allen die zich als abonnee opgeven. Het aantal abonees groeit: begin 2010 ca. 1.200. De Post is gratis, maar donaties zijn welkom op rekening 11.69.79.089 van Stichting Openheid, Gouda.

Voor het abonneren op en voor het opzeggen van de Advaita Post is een kort berichtje voldoende aan Bryan.

Archief
Oude afleveringen zijn te vinden in het archief.

Archief Abeeldingen
De afbeeldingen van de oude afleveringen zijn met een verkorte tekst ook apart te zien.

Printen
Het printen van de Advaita Post zonder kleuren gaat het beste door in grijswaarden te printen. In Word: Afdrukken (Print), Eigenschappen (Properties - van de printer), Geavanceerd (tabblad), Afdrukken in grijstinten (vinkje). Ook is natuurlijk alles te selecteren (onder Edit/Bewerken), te kopiëren en in bijv. Word te plakken, waarna het geprint kan worden.

AP Spam?
Sommige abonnees blijken de Advaita Post niet of niet altijd te ontvangen, doordat de mail in de spambox terecht komt. Door de grote hoeveelheid verzendadressen (802), kan het spamfilter veronderstellen dat de verzending spam is. U kunt daar het volgende aan doen.
Bij een spam-controlesysteem kunt u opgeven dat mail van een bepaalde afzender niet als spam beschouwd mag worden. Meestal heet dit ‘the White Box’ of zo iets. Dus zet dan in die ‘White Box’ het emailadres dat wordt gebruikt bij de verzending van Advaita Post. Dat voorkomt dat de Advaita Post als spam wordt verwijderd. Eenzelfde procedure kunt u volgen bij gebruik van viruscheckers, zoals Norton en McAfee, voor zover die ook spam filteren. Als uw provider voor u op spam controleert, kunt u inloggen bij uw provider, uw webmail openen, en daar opgeven, dat u email van bepaalde emailadressen toch wilt ontvangen.

Gespreksopnames
Van de advaita-gespreksbijeenkomsten met Douwe Tiemersma werden geluidsopnames gemaakt. Zie hier de pagina waar u meer informatie kunt krijgen.
 


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod