Pranayama Inhoud

Pranayama - adem en levensenergie kenne, ontplooien, loslaten

Inhoud

Voorwoord

Deel 1 Inleiding

1 Met pranayama kennismaken

1.1 Een eerste omschrijving van 'prana' en 'pranayama'

1.2 Verschillende kaders waarin pranayama voorkomt

1.3 Een verdere aanduiding van de inhoud van pranayama

1.4 Conclusie

2 Je bewust worden van je adem

2.1 Passiviteit en activiteit bij het volgen van de adem

2.2 De adembewegingen

2.3 De invloed van het lichaam op de adem

2.4 De invloed van de geest op de adem

2.5 De invloed van adem op lichaam en geest

2.6 De adem en de ruimte

2.7 Conclusie

3 Je bewust worden van je levenskracht en levensenergie

3.1 Levenskracht en levensenergie in de alledaagse lichamelijke ervaring

3.2 Levenskracht in het dagelijkse leven

3.3 De ervaring van kinderen

3.4 Het droomlichaam

3.5 Het fantoomverschijnsel

3.6 Levensenergie, ademenergie en tastenergie

3.7 Conclusie

4 Pranayama gaan beoefenen: enkele uitgangspunten

4.1 Omstandigheden en yoga-asana's

4.2 Ziekte, menstruatie en zwangerschap

4.3 De motivatie

4.4 De opbouw

4.5 De instelling

4.6 Yama en Niyama

4.7 Ervaringsdagboek

4.8 Conclusie

5 Over de effecten van pranayamabeoefening

5.1 De effecten van pranayama en de acceptatie ervan

5.2 Het laten afvloeien van overtollige energie

5.3 Conclusie

Deel 2 Het materiële lichaam

6 Materie en gevoel: de ademweg

6.1 Het materiële lichaam en het gevoel

6.2 De ademweg

6.3 Ademen via de neus en via de mond

6.4 Conclusie

7 Variabelen van de ademstroom

7.1 De adem volgen

7.2 De doorsnee en snelheid van de ademstroom

7.3 De ademdruk

7.4 De tijdsduur van de in- en uitademing

7.5 De lengte van de ademstroom

7.6 De fysiologie van de ademregulatie

7.7 Conclusie

8 Het materiële lichaam voorbereiden

8.1 Het reinigen van het lichaam

8.2 Soepelheid en gezondheid van het lichaam

8.3 De zithouding

8.4 Staande houdingen

8.5 Conclusie

9 Ademen zonder actieve tegendruk

9.1 De slappe-borstademhaling

9.2 Slappe-buikademhaling

9.3 De slappe volledige ademhaling

9.4 Conclusie

10 Ademen met actieve tegendruk

10.1 De stevige-borstademhaling

10.2 De stevige flankademhaling

10.3 De stevige-buikademhaling

10.4 De buikholte met zijn wanden

10.5 Het middenrif

10.6 De stevige-buikademhaling in diverse houdingen

10.7 De stevige-buikademhaling met een actieve uitademing

10.8 De stevige-bekkenbodemademhaling

10.9 De stevige volledige ademhaling

10.10 Tot besluit

10.11 Conclusie

Deel 3 Het energetische lichaam

11 De levensenergie en het energetische lichaam ervaren en beschrijven

11.1 Het eigen lichaam ervaren en beschrijven

11.2 Je instelling bij de overgang naar de energetische wereld

11.3 De verschillende lichamen

11.4 Het energetische lichaam ervaren

11.5 Het energetische lichaam tekenen

11.6 Het energetische lichaam in de traditie

11.7 Conclusie

12 Levensenergie opnemen en versterken

12.1 Levensenergie opnemen

12.2 De levensenergie versterken

12.3 De zelfstandigheid van het energetische lichaam

12.4 Conclusie

13 De levensenergie laten stromen

13.1 Factoren bij stroming

13.2 De verticale stroming

13.3 De horizontale stroming

13.4 De ritmiek van de ademenergetische stroom

13.5 De structuren van het stromen

13.6 Conclusie

14 De levensenergie tot rust laten komen

14.1 De energetische rust in eenvoudige ademoefeningen

14.2 De prana bijna tot stilstand laten komen

14.3 Conclusie

15 Levensenergie laten transformeren

15.1 De transformatie en de ontplooiing van energie

15.2 Zachter en vloeibaar worden

15.3 Sterker, intenser worden

15.4 Zuiverder en ijler worden

15.5 Conclusie

16 Levensenergie loslaten en jezelf overgeven

16.1 Ademenergie de ruimte geven

16.2 Jezelf loslaten in de sfeer van energieën

16.3 Het fundamentele loslaten van de energieën

16.4 Conclusie

17 Levensenergie in het dagelijks leven integreren

Deel 4 Pranayama beoefenen

18 Nâdî shodhana en anuloma viloma

18.1 Ademen door het linker en rechter neusgat

18.2 Nâdî shodhana

18.3 Anuloma viloma

18.4 Conclusie

19 De kapâlabhâti, de omgekeerde kapâlabhâti en de bhastrikâ

19.1 Het energetische aspect van de ademfasen

19.2 De omgekeerde kapâlabhâti

19.3 De kapâlabhâti

19.4 De bhastrikâ

19.5 Conclusie

20 De bandha’s en ujjâyî

20.1 Uitgangspunt: het lang-maken

20.2 De mûlabandha (bekkenbodembandha)

20.3 De uddîyânabandha (de buikbandha)

20.4 De jâlandharabandha (keelbandha)

20.5 De ujjâyî

20.6 De mahâbandha (grote bandha)

20.7 Conclusie

21 Mudrâ's en mudrâ-pranayama's

21.1 Ashvinîmudrâ

21.2 De omgekrulde tong (nabhomudrâ)

21.3 Shîtalî- en shîtakarîmudrâ

21.4 Kâkimudrâ (de mudrâ van de kraai)

21.5 Shanmukhîmudrâ en bhrâmarî

21.6 Handmudrâ' s

21.7 Prânamudrâ

21.8 Viparîta karanamudrâ

21.9 Conclusie

22 De omgekeerde ademhaling en de circulatie van energie

22.1 De omgekeerde ademhaling

22.2 De bekken- en nekpomp

22.3 De energiecirculatie in het lichaam

22.4 De concentratie van de ademenergie en het stromen van energie

22.5 Conclusie

23 Variaties in ademfasen; het vasthouden van de adem (kumbhaka)

23.1 Vooraf

23.2 Het natuurlijke stoppen van de ademstroom

23.3 De uitademing verlengen

23.4 Gefaseerde in- en uitademing: vilomapranayama

23.5 Ademen met alleen de interne of de externe kumbhaka

23.6 Ademen met de interne en de externe kumbhaka; de samavrittipranayama

23.7 Ademen met kumbhaka en afwisselende neusgaten; de anulomaviloma en sûryabhedana

23.8 Voor gevorderden

23.9 Conclusie

Deel 5 Pranayama integreren

24 Pranayama in het dagelijkse leven

24.1 Verandering van het grondpatroon

24.2 Toepassing van pranayama

24.3 Conclusie

25 De integratie van pranayama in asana's

25.1 Algemene punten bij pranayama in asana's

25.2 De staande houding

25.3 De zijwaartse kleine boog

25.4 De kat en de hond

25.5 Pashchimottanasana- de rekking van de achterkant

25.6 Conclusie

26 Pranayama en meditatie

26.1 Pranayama bij de meditatie

26.2 Pranayama als meditatie

26.3 Conclusie

Tot besluit

27 Adem en levensenergie kennen, ontplooien en loslaten; energie en bewustzijn

27.1 Adem en levensenergie leren kennen

27.2 Het energetische lichaam en zijn structuren

27.3 De energie laten ontplooien

27.4 De kosmische ontplooiing

27.5 De adem- en levensenergie loslaten

Register

Literatuurlijst

Uitgeverij Advaita Centrum

Advaita Centrum


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod