2-13 Lijden en bewustwording - Verandering of geen verandering

jaargang 2 nr. 13 (12 april 2001)
Uit een gesprek – 24 mei 2000

Kun je opnieuw vaststellen wat je situatie is? Wat is de aard van je situatie? Zodra je denkt wordt je situatie geconstrueerd, omdat je invoegt wat je weet, wat je weet over je eigen lichaam, je omstandigheden, je verleden. Het zijn gevoelsmatige beelden die je nu weer tot je eigen situatie maakt. Het is een hernieuwd oppakken van een bepaalde situatie uit het verleden die je nu weer tegenwoordig stelt.
Als je inkeert in de stilte kan alles wegvallen, zodat het hele verleden met al die condities, inclusief die van je lichamelijkheid, geen rol meer speelt. Dan kun je opnieuw gaan kijken, op een frisse, nieuwe manier. Je stelt dan bijvoorbeeld vast dat, wanneer je je denken even loslaat, je helemaal ruim bent. Dat was het geval toen we begonnen met het stille aanwezig zijn. Ga duidelijk zien hoe dat plaats vindt. Het is goed om dat te herkennen.
Als je zo intern bij jezelf te rade gaat, merk je ook wel de tendentie om het oude weer op te pakken. Herken dat. Pas wanneer je het herkent, wordt het machteloos en kun je het weer loslaten. Steeds is er een verglijden naar het niets en vanuit het niets het oppakken van alles. Wanneer je weet hoe dat werkt, heb je ook de kennis om het open te laten, door eens niet te gaan construeren. Iedereen die hier zit heeft een bepaald besef van die situatie die niet geconditioneerd is, die niet beperkt is, door wat dan ook. Vanuit dat besef van open zelf-zijn krijg je meteen door hoe het werkt, ook wanneer er een neiging is om alles weer in te vullen met bepaalde vormen van je lichaam, van je persoonlijke identiteit, je sociale identiteit. Wanneer je helder blijft, zie je de tendens in een vroege fase, wanneer die nog niet zo sterk is. Dan kan de hardheid van de vormen weer gemakkelijk verdwijnen. Je ziet dan de betrekkelijkheid van wat zich aandient: het zijn verschijnselen, vóór je in je sfeer van bewust aanwezig zijn. Zelf ben je vrij.

In: Nieuwsbrief Stichting Openheid april 2001, p. 11.

Lijden en bewustwording

Een ouder familielid wil alleen nog maar vis, vlees, ijs en slagroom eten en krijgt daar jicht van. Ze stelt de arts verantwoordelijk voor het verhelpen van de klacht. Ze krijgt pillen, maar daarvan raakt ze aan de diarrhee. Zo gaat de ketting van oorzak en gevolg door. Dat is karakteristiek voor veel problemen in de persoonlijke en in de maatschappelijke sfeer. Vooral technische oplossingen worden gezocht, maar deze blijken zelf weer voor minstens zo grote problemen te zorgen. Waarom zoeken mensen dan steeds naar kunstmatige oplossingen, terwijl een natuurlijker situatie veel meer voor de hand ligt? We zien het bij alle excessieve verschijnselen: van veevervoer, van reizen, van eten, van teveel werk, van ontbossing, enzovoort. Ga maar na: in bijna alle problemen hebben mensen zelf de hand.
Wat betekent bewustwording hier? Op het alledaagse niveau kan er een bewustwording van de kunstmatigheid van het eigen gedrag ontstaan. Iets daarvan loslaten betekent een ontspanning en het voorkomen van veel lijden. Op fundamenteel vlak kan er inzicht komen in de bron van kunstmatigheid en van lijden, namelijk de scheiding die we trekken tussen ons en onze omgeving, en het verlangen naar maximale winst en consumptie. Onnodig lijden zal er altijd blijven, zolang men zich aan verlangens en ideeën vasthoudt. Technologische ingrepen geven meer mogelijkheden. Ze leiden ook tot een grotere instabiliteit en grotere problemen, zolang er een 'ik' met zijn altijd opgeschroefde behoeften is.

Nieuwsbrief St. Openheid

Net is de nieuwe Nieuwsbrief van Stichting Openheid verschenen met aankondigingen van de Advaita-bijeenkomsten/satsangs in de rest van het jaar. Er was heel wat werk aan te doen, maar het is een mooi resultaat. Mariëlla, Harry, Robbert, Odile, Lies en Leo: bedankt. De aankondigingen verschijnen ook in AdvaitaPost. Bij deze aflevering is een bijlage gevoegd met de 'Inleiding' door Willy Oudejans. Een tekstje uit een advaita-gesprek,.dat ook in de Nieuwsbrief staat, is bovenaan te vinden..
Degenen die de papieren Nieuwsbrief per post willen ontvangen kunnen een berichtje sturen naar het secretariaat (adres zie onder).

Advaita-weekend

Zoals al eerder is aangekondigd, is op 28 en 29 april a.s. een advaita-weekend op de Hoorneboeg te Hilversum.In de bijlage staan verdere gegevens vermeld. De groep is al flink groot, maar er schijnen nog een paar plaatsen te zijn.

Mooie paasdagen gewenst,
Douwe Tiemersma


Ter inleiding: Verandering of geen verandering?

Er is wisseling van de wacht op diverse posten in het bestuur en in de werkgroepen.
Bij deze wil ik, mede namens de hele Stichting Hans de Jong bedanken voor zijn bijdrage aan het opzetten van Stichting Openheid en aan het uitzoeken van de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het kopen van een eigen pand. Er is veel werk in korte tijd verzet, mede door de werkgroepleden.
En zo zie je, ieder op de juiste tijd op de juiste plek. Want wat zou ik daar in deze functie toen hebben kunnen betekenen? Niet veel, terwijl Hans met veel toewijding zijn verworven kennis en vaardigheden kon aanwendden.
Ja, in zo'n prachtig afgeleverd bootje is het gemakkelijk instappen. Alhoewel ik aanvankelijk mijn bedenkingen had of ik dit wel zou kunnen, had ik ook een gevoel van: 'Ach, we doen het toch samen; ik kan toch met iedereen overleggen?'  Uhhh..... waar heb ik het eigenlijk over? Wie doet wat? Wie overlegt met wie? En dan natuurlijk ook: Vinden er eigenlijk wel veranderingen plaats?
(Hebben jullie het tunnel-experiment van Douglas Harding in InZicht 3-1 al gedaan? Nee?. Doen!!)

Hoe dan ook, praktisch gezien ben ik heel blij dat Hans' 'heengaan' door nieuwe werkgroepleden wordt ondervangen. Want al verandert er misschien wel niets, in de dagelijkse praktijk zou het toch heel veel uitmaken als er zich geen nieuwe werkgroepleden hadden aangemeld. Welkom Mariella, Leo en Robbert! En natuurlijk, fijn dat jullie blijven, Marco, Wouter, Harry, Inez, Lies, Edwin, Agnes, Tineke en Odile. In de halfjaarlijkse vergadering jl. werd jullie toewijding en bijdrage weer heel duidelijk. Dank jullie wel.
Het jaar 2001 zal vermoedelijk rustig verlopen t.a.v. activiteiten voor een eigen pand. We gaan 'sparen'. De bank vond ons financieel niet valide. Naast teleurstelling daarover bespeurde ik ook opluchting. Sommigen van ons ervaarden het toch ook als een grote financiële verantwoordelijkheid. Eind van dit jaar zullen we er financieel zeker anders voor staan. Bovendien wordt het steeds zichtbaarder dat de behoefte aan de gesprekken met Douwe groot is. De zomer-week is al volgeboekt; er is in feite een over-inschrijving maar daar is een oplossing voor gevonden. Als dat zo doorgaat zullen we volgend jaar misschien deze activiteit gaan uitbreiden. Zo ook is de belangstelling voor het komende weekend in 'De Hoorneboeg' in Hilversum groot.
Het meest verheugende hiervan is natuurlijk het feit dat zoveel mensen zich Zelf wensen te kennen.
Veranderingen of geen veranderingen? Steeds meer golfjes weten en ervaren dat ze de zee zijn ondanks alle veranderingen. Als ik door deze functie een bijdrage aan dit besef in mijzelf en anderen kan leveren dan doe ik niets liever, 'ook al doe ik niets'.
Jullie nieuwe voorzitter
Willie Oudejans


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod