2-16 Wat blijft over, als alles is opgelost?

jaargang 2 nr. 16 (4 mei 2001)


Weekend Hoorneboeg

'De oplossende werking van Openheid" was het thema van het vorige weekend. Die werking gaat vanzelf door, zolang er niet een afsuiting is, door angst of door obsessie voor ik en wereld.. Het is misschien een gevoel dat er in je wordt geknaagd, een gat in de wand van je wereldje, een vloeibaar worden en oplossen, een verdampen. Als maar ergens in je eigen sfeer Ruimte doorbreekt, is de Ruimte niet meer tegen te houden. Als een naaldprik in een ballon is er een overweldiging en een uit elkaar klappen wat nog vorm heeft. De zee breekt door het gat in je romp binnen en over blijft alleen nog wat wrakhout.
Nu, over deze dingen ging het. De sfeer was intens met ca. 50 mensen. De werking gaat wel door. Mocht iemand hierover wat opschrijven en opsturen, zult u hierover wat meer lezen.
Als centrum is de Hoorneboeg uitstekend bevallen. Alles is, sinds Wolter Keers er weekends hield, prachtig gerenoveerd. Bos en hei zijn heerlijk om te wandelen. Het weekend 3 en 4 november is nu op de Hoorneboeg besproken.

Presentaties werkstukken

Maandag 14 mei zullen weer studenten hun werkstukken presenteren en verdedigen. Ze gaan over de ethiek (wat is het goede?), over theater (de droom van Brahman) en over aspecten van de werkelijkheid en het kennen. In de bijlage is meer informatie hierover te vinden. Iedere belangstellende is welkom. 

Pranayama

Ook de cursus Pranayama 2 is afgelopen. Op zeven vrijdagen zijn respectievelijk de zeven chakra's aan bod geweest, met de diverse energieën, lichamen, elementen, etc. De ervaringsmatige benadering vanuit de pranayama blijkt erg veel op te leveren: een sterke uitbreiding van de ervaring en kennis van de enegieën, ook in relatie tot zelf-zijn, en een krachtige ontplooiing van de energieën tot een kosmische heelheid. De meeste werkstukken worden in de zomer gemaakt. Er liggen nu twee. Een is een creatieve verwerking van de ervaringen in kleuren en vormen (Inez Damen) en de ander is een praktijkverslag van voetreflexzone therapie (incl. voet-chakra-energie-massage) en chakra-pranayama (Hans Stoop).

Treasure vase

Nog één keer de 'kostbare vaas'. Enkele mensen vroegen mij of ik zelf in de werking van de stoffen in de vaas geloofde. Mijn antwoord was ongeveer als volgt. De werkelijkheid die er is, hangt niet allleen af van de materie, maar ook van de persoon voor wie die werkelijkheid er is. De scheiding tussen materie en persoon, tussen subject en object, is een kunstmatige, die in het dagelijks leven vrijwel nooit voorkomt. Dus bij de werking, bijvoorbeeld van een medicijn, zijn beide aspecten niet van elkaar los te koppelen. Dat geldt ook voor een bloemetje die iemand voor je meeneemt. In het bloemetje zit meteen de vriendelijkheid van de ander en zo heeft het effect, ook op de sfeer in de kamer waar je de bloemetjes zet. Zo zie ik de 'kostbare vaas'. Als overal op aarde nu van die bloemetjes worden geplaatst met een vriendelijke intentie, zal de sfeer wat vriendelijker worden, vooral als dat door veel mensen zo wordt ervaren.

Je hand

Wat is je hand? In hoeverre heeft deze vaste vormen? Blijkbaar hangt dit af van de conditionering van je zintuigen. Dat is direct te ervaren als je het toegestuurde experimentje doet - als bijlage. Je zult dan besefen, hoezeer de werkelijkheid van jezelf afhangt.

Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod