2-18 Je weet wat de grens is, blijf daar op open wijze wachten

jaargang 2 nr. 18 (19 mei 2001)
Presentaties werkstukken

Maandag a.s. is de derde en laatste keer:: de presentatie van drie werkstukken in het kader van hetafgelopen advaita-college (vanaf 13.30 uur, Fac. d. Wijsbegeerte, Oostmaaslaan 950 Rotterdam). Iedere belangstellende is welkom. Dit keer zijn er vier presentaties 1) advaita vedanta en boeddhisme, 2) Sartre en Shankara, 3) Schopenhauer en India, 4) de vraag naar de mens en de advaita-methode. Dit laatste stuk staat in de bijlage.

Daar op de grens van nog net aan-
voelen dat er constrasten zijn, op die plaats
zonder plaats, daar is leegte.

Sereen leeg op zich, zonder toevoeging
van tegenstellingen, is daar je diepste
zelf.

Daar op die plaats van het hart zonder
plaatsbepaling is de Liefde zonder meer of minder.
Daar is serene lege besch'ik'baarheid,
zoals het tijdloos is, leegte.


(Harry)


Filosoferen tussen Oost en West

Bij uitgever Kok-Agora verscheen net het boek Het antwoordeloze waarom. Filosoferen tussen Oost en West, onder redactie van Jan Bor en Ilse Bulhof (beide van de Stichting Filosofie Oost-West, die cursussen in Utrecht organiseert). Aan een aantal mensen die in de jaren zeventig geïnspireerd werden door het Oosten is gevraagd hierover iets op papier te zetten. Artikelen van Jan Bor, Otto Duintjer, Ulrich Libbrecht, Jan De Meyer, Ilse Bulhof, Han de Wit, Douwe Tiemersma en Ton Lathouwers zijn in het boek opgenomen. Mijn bijdrage heeft de titel: 'Terugkeren naar de Openheid: de relevantie van yoga en vedanta'. Het stuk begint als volgt.

"Mijn uiteenzetting over het Oosten is vooral existentieel van aard en slechts ten dele filosofisch. Er was de confrontatie met de Indiase literatuur, maar vooral met de praktijk van bepaalde tradities en met iemand in India die de ervaringskennis radicaliseerde. Hieraan vooraf gingen ervaringen van openheid en transcendentie in Nederland. De wijsheid van het Oosten kreeg alleen in het verlengde hiervan een plaats, bij het terugkeren van de aandacht en daarmee van de werkelijkheid van de openheid.

De onderstaande beschrijving is achteraf geschreven en dat heeft zijn gevolgen voor de aard van de tekst. Openheid maakt het belang van de persoon zozeer betrekkelijk, dat de persoon, het 'ik' in het verhaal onbelangrijk wordt. Het gaat niet om een biografie. Ten tweede geeft de tekst een verhaal, dat wil zeggen dat er ook andere verhalen mogelijk zijn. Hier zal, bijvoorbeeld, blijken dat moeizaamheid en andere onprettige ervaringen minder aan bod komen dan de positieve. De tekst dient ertoe de lezer iets te laten herkennen van de eigen mogelijkheden."

Misschien komt het artikel nog eens geheel in Advaita Post. Is er iemand die dit boek wil recenseren voor Inzicht?

Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod