2-19 Wat gebeurt er als je totaal openkomt? (Agnes)

jaargang 2 nr. 19 (29 mei 2001)
Uit een inleiding en gesprek

(Heerenveen 11 maart 2001; deze tekst en het vervolg ervan is verschenen in InZicht mei 2001)

Blijf helder, terwijl je zo heerlijk stil zit en alles open is… Steeds wanneer je denken even stopt, is er die stilte. Intern kun je je daar bewust van zijn. Je gaat zitten, de ontspanning komt, de stilte komt.
Het kan zijn dat het helemaal stil blijft en dat er niets is. Dat is prachtig. Maar, zo zeggen velen, na verloop van tijd begint toch weer het denken op te spelen en alles gaat op de oude manier verder. Bepaalde ervaringen, herinneringen en verwachtingen gaan werken en dan ga je denken. Hoe is dat mogelijk? Omdat je niet voldoende intern bewust was van die leegte. Blijf dus intern helder bij jezelf, zodat je ervaart: nu is er helemaal niets en dat is goed. Pas dan is alles goed.
Deze sfeer is er in het hier en nu. Maar, steeds en overal is er het hier en nu. Je loopt naar dit gebouw, je ziet de krokussen bloeien en je hoort de vogels, het wordt voorjaar. Het is in alle stilte en leegte perfect zoals het is. Dit kun je bij jezelf bewust worden en intern steeds duidelijker vaststellen. Dat uiteindelijke wat je altijd gezocht hebt, is steeds weer heel duidelijk aanwezig in je eigen sfeer wanneer je maar helderheid betracht. Dan heb je ook door wanneer het eens even helemaal leeg is. Je merkt op dat je zit na te denken, dat er even niets is en dat even later het nadenken weer verder gaat. In de tussenperiode was er helmaal geen vorm, geen gedachte, geen beeld. Daarna ga je je in de herinnering weer aansluiten bij dat wat voor die leegte aanwezig was aan gedachtevormen en dan gaat het denken weer op de oude manier verder. Je hebt er niets van geleerd dat het even echt stil was. Wanneer je helder blijft, ontstaat er een intern weten van die stilte. Terwijl je intern bewust blijft, stel je vast dat er geen denken is en dat er niet iemand is die zit te denken. In de stilte ben je zelf niet meer als persoon aanwezig. Dat kun je intern heel duidelijk vaststellen. Als je heel helder bent, zie je ook langzamerhand de oude vormen terugkeren en kun je ze toch loslaten. Leegte wordt dan niet verstoord door vormen.

Uit brieven (met goedkeuring van de afzender)

Van onze correspondent in de VS


Het is goed te horen dat je kapitaal krachtig genoeg bent om de helft van jouw work load aan de Universiteit op te geven. Aan de benodigheden in de wereld van huisvesting, kleding, en voedsel moet je voldoen. Het niet te doen is pervers. En alles wat je denkt nodig te hebben daarbovenop lijkt mij is gebaseerd op een neurotische instelling. Vaak zeg ik mensen: 'Voordat je iets wilt kopen stel je dan de vraag of je het inderdaad nodig hebt. Als het antwoord nee is, koop het dan niet'. Velen zien hierin een gierige inslag in mij. Wat ze niet begrijpen is dat het leven zoveel eenvoudiger wordt op deze manier.
Terug denkend kan ik niet ontkomen aan het gevoel dat de wereld zoveel armer is geworden. Een wereld met allerlei sociale voorzieningen en andere dingen om het leven te vergemakkelijken. We hadden plezier in elkaars gezelschap, dat is als we niet met elkaar vochten. Terugkomend op mijn pogingen om me te ontworstelen uit de gangbare realiteit zoals die mij door de gemeenschap is opgelegd. Er zijn tijden dat ik volkomen vrede heb met de wereld zoals die is, een wereld met alle gemeenheden. Ik schijn dan een gevoel te hebben dat de wereld perfect is zoals die is, en dat ik niets hoef te doen om mij zowel als de wereld te veranderen. Ik word hoe langer hoe vaker door dit gevoel overwelmd als het ware. Het is een goed gevoel. Deze tijden schijnen altijd vergezeld te gaan met het afwezig zijn of eigenlijk met een minimum van denken. Het is het denken die al de misères veroorzaken. Het altijd anders willen zijn dan wat je bent ...
(Frank)

Meditatie

Gisteren was de laatste les van de cursus Meditatie 2. In deze cursus ging het om inzicht in en oefening van de belangrijkste aspecten van meditatie: uitbreiding van de aandacht naar binnen, de mentale processen leren kennen, de geest tot rust laten komen, transformatie van jezelf en de wereld, overgave en integratie in dagelijks leven. Het is bijzonder dat iedereen in de groep na 2x acht lessen zozeer de essentie van deze kernpunten eigen kon maken. In bijlage staat de informatie voor het nieuwe seizoen.

Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod