2-2 Sai Baba-volgelingen

Jaargang 2 nr. 2 (18 januari 2001)
EURotterdam

Bij navraag bleek de definitieve afspraak voor de tweede presentatiedag: 14 mei te zijn. De eerste is op 19 maart.
De computer is nu vervangen, dus we kunnen nu bezig met de facultaire website.
Jetske heeft nu de adressenlijst bijgewerkt en is bezig met de literatuurlijst, inclusief korte samenvattingen, die op de websites komen.

St.Openheid Gouda

De Advaitabijeenkomsten, meditatie-avonden, etc. zijn weer begonnen. Volgende week Advaitagesprekken in Gouda (woensdag 20.00 uur, 't Brandpunt Turfmart 58), in Rotterdam (i.s.m. Spritueel Café, donderdag 20.00 uur, De Heuvel, Grote Kerkplein 5).
De zomerweek/10 dagen op Schiermonnikoog zit niet alleen schier vol, maar echt vol.
Inschrijven voor het weekend op de Hoorneboeg te Hilversum 28-29 april kan nog wel, bij Odile, tel. 0182-373427.

Snoepje van de week

Dit keer een column die verscheen in het 'Tijdschrift voor Yoga' over de rel rond Sai Baba. In  het maartnummer komt er een reactie van iemand die de column niet leuk vond, met mijn antwoord. Dit laatste stuur ik er maar bij.

Het 'gezamenlijk onderzoek' zal een terugkerend item worden. Een paar mooie beschrijvingen heb ik al binnen gekregen. Aarzel niet en stuur je bevindingen op, ook al is het kort. Ze worden in de vergelijkende bespreking meegenomen.

Dat was het weer.
Hartelijke groet,
Douwe Tiemersma

Eerste bijlage

Sai Baba

De verwarring en desillusie zijn nu compleet bij de Sai Baba-volgelingen, nu er steeds meer mensen hun mond opendoen over de kwalijke praktijken van hun god-goeroe. De wereld is ingestort, vele Sai Baba-centra hebben hun deuren gesloten. Geruchten over machtsmisbruik en misleiding deden al langere tijd de ronde, maar deze konden het geloof in Hem niet schokken. Nu blijven alleen nog de meest fervente aanhangers zeggen, dat de precaire situatie door Sai Baba geschapen is om hun geloof op de proef te stellen.

Zie eens, wat hier gebeurt. Sai Baba zakt voor de devotees door de mand, maar wat is dat voor mand? Het is de goddelijke mand die zij eerst zelf hadden gemaakt, met bloemversieringen en wel. Hij heeft een charisma en bepaalde paranormale vermogens, maar hij werd op een goddelijk voetstuk geplaatst. Het zijn sterke menselijke benen die een god kunnen dragen. Net zoals de volgelingen mens en god aan elkaar gelijk stelden, zag de goeroe zichzelf als god. Verschillende mensen die Sai Baba iets zeiden over zijn problematisch gedrag, kregen een bijtend antwoord, dat ze een god niet mogen aanvallen. Menselijke macht corrumpeert, vermeende goddelijke macht corrumpeert door en door.

Nederlanders zijn nuchter, zo is de algemene mening. Maar overal zie je zelfgenoegzame mensen die als een god in hun wereldje heersen, die hun opvattingen vanzelfsprekend vinden, die leven alsof ze nooit zouden sterven. Vooral als hun omgeving hun aanleiding geeft te denken dat ze wat zijn, gaan ze denken dat ze wat zijn. Deze verleiding is groot, maar werkt subtiel door in elk mensenleven. Wil iedereen niet boven de middelmaat uitkomen? Deze gerichtheid doorzien kan voorkomen dat je vroeg of laat van je voetstuk valt die anderen en jezelf hebben geschapen. Velen wachten met dit inzicht totdat ze dit met harde hand krijgen toegediend, tijdens of aan het einde van hun leven.

Nederlanders zijn nuchter, zo is  de algemene mening. Maar overal zie je mensen achter anderen aanlopen. Ze zetten hem of haar op een voetstuk en wanneer dit omvalt zijn ze gedesillusioneerd. Hoe hoger het voetstuk is, des te groter is de weerstand om de val te accepteren. Doordat mensen letterlijk zichzelf investeren, vallen ze bij het vallen van de ander, zelf naar beneden. Dan kan het inzicht ontstaan dat de pracht een illusie was. Dan kan het inzicht ontstaan in alle menselijke illusies. Dan krijgt de Openheid een kans en daar gaat het om, ook in de relatie met een leraar.

Douwe Tiemersma

Tweede bijlage

Reactie
Laten we voorop stellen: de column onder de titel 'Sai Baba' ging niet over Sai Baba, maar over de zogenaamd nuchtere Nederlanders, die zichzelf soms kritiekloos op een voetstuk plaatsen en soms ook leraren kritiekloos op een voetstuk plaatsen.
Als uitgangspunt is de feitelijke commotie om Sai Baba gebruikt. Informatie daarover is uitgebreid in de media geweest en op het internet te vinden. De getuigenissen, ook op de radio, over het gedrag van Sai Baba zijn schokkend, vooral het seksuele misbruik van kinderen tegen hun wil. Gezien het aantal en de authenticiteit neem ik aan dat daar minimaal een paar procent van waar is. Dat is een meer dan voldoende reden om aan te sporen tot een meer kritische houding. Daarbij hoort het doorzien van eigen illusies en de herkenning van waar het werkelijk om gaat: Openheid.
Als column gaat het er niet om mensen te kwetsen - dat was ook hier niet de bedoeling - wel om mensen uit hun tent te lokken en aan het denken te zetten.

Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod