2-21 Hoe meer dissociatie van de persoon, des te meer integratie (Schiermonnikoog 2001)

jaargang 2 nr. 21 (21 juni 2001)
Schiermonnikoog

Ongelooflijk wat er allemaal is gebeurd. Na een dag of vijf kwam de omslag: stilte, opening, het wegvallen van diepzittende spanningen en patronen, niet-tweeheid. De verlenging van de periode tot tien dagen was waardevol, omdat in de laatste dagen de doorbraken het sterkst waren, voor sommigen radicaal! De gecombineerde advaita-benadering via lichaamswerk (yoga, pranayaam, energetische oefeningen), meditatie en gesprekken (satsang) bleek ook nu weer effectief. Verlichting is iets van alle aspecten en niveaus van menselijk functioneren. De diepzittende beperkingen worden vaak gevormd door de vanzelfsprekende lichamelijke patronen en deze kunnen het gemakkelijkst door inzicht bij lichaamswerk verdwijnen. Iedereen heeft concreet ervaren hoe te vliegen (les van de zeemeeuw op het strand) en hoe het lichaam verdween in Ruimte en Liefde.

Een stukje tekst dat ik kreeg:

Dagen achtereen een diep besef: 'Ik ben Dát'.
Het leven gaat gewoon door.
De open ruimte voelt zacht en trilt van liefde.
Openheid, immens,
niet te peilen

met daarin een zwarte stip.
Onbegrijpelijk.


Vormen verdwijnen op Schier in Licht.
Alles is Licht, de donkere stip opgelost.
een gedachte komt
en verliest zich in de ruimte.
Evenzo vergaat het het gevoel.
Hardnekkiger gevoelens verdwijnen bij de vraag
wie deze dan wel heeft, en lossen op.

Het lichaam overgoten door Licht,
het hart doorboord van Liefde -
tuimelend schiet ik door de ruimte.
Des stilte is volkomen
en van mij is niets over.

(A.)

Opvallend was de stilte en weerstandsloosheid in de groep van ca. 35 mensen. Er was een probleemloze open sfeer, waarin het onderlinge spreken deze sfeer niet verstoorde. De stilte werd er alleen maar sterker door. Als er geen ik-personen meer zijn, is er ook sociaal: goedheid. Dat is het ideale samenleven, voor zover dat samenleven doorgaat.      

Terug in het dagelijks leven, hernemen de gewone dingen weer hun loop. We hebben het erover gehad: laat de open ruimte maar aanwezig blijven, door niet meer zo geobsedeerd mee te gaan met de acties en gebeutenissen in de wereld. Als er beperkingen optreden, merk dit zo snel mogelijk op, zie er doorheen en open je aandacht, zodat de ruimte weer volledig kan zijn. 

Voor 2002 is een optie op Vakantiehuis St. Egbert genomen voor twee periodes: 3 - 10 juni en 14 - 23 juni. De laatstgenoemde 10 dagen zijn vooral bedoeld voor degenen die al eens aan de Zomerweek hebben meegedaan.

Verder

De energieën stromen door. Volgende maand komt het boek uit met de teksten van het Advaita-symposium 2000. Het is prachtig geworden, mede dank zij uitgeverij Asoka die de productie doet. Ook verschijnen er in augustus boekjes van de betere werkstukken van studenten over Advaita-filosofie (Reeks 'Ad Interim'). De voorbereiding van het 2e Advaita-symposium (12 oktober 2001) schiet al weer op. Over al deze dingen komt nog nader bericht.

Een mooie zomer gewenst,
Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod