2009/01 Dus op een gegeven moment zal de ervaring komen dat ...............

Jaargang 10 nr. 2 (26 januari 2009)
10-2_Saturnus_-_het_lichte_puntje_is_de_aarde
Foto vanuit een ruimtesonde bij Saturnus (2004); het lichte puntje is de aarde.
Conclusie?
Organisatie

Afgelopen zaterdag zijn op de bestuursvergadering enkele punten over de organisatie van Stichting Openheid en het Advaita Centrum gezegd die hier misschien ook passen.
De organisatie is en blijft zo plat en zo klein mogelijk en de nodige activiteiten worden zoveel mogelijk verdeeld. Er zijn zo'n zeventien werkgroepjes en zeven thema-werkgroepen die alle zo zelfstandig mogelijk functioneren. Dat gaat erg goed. Zij dragen alle bij aan het doel van de stichting en het Centrum: de realisatie van non-dualiteit een grotere kans te geven bij mensen die daarvoor open staan. Alle activiteiten staan in dienst daarvan. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan bijdraagt en heeft bijgedragen.
Opmerkelijk is dat veel mensen die al langer in het centrum komen en bij wie veel ruimte en inzicht is ontstaan, nu zelf op allerlei wijzen die ruimte en dat inzicht aan anderen doorgeven. De wijze waarop dat gebeurt is steeds verschillend - soms binnen het Centrum, meestal er buiten - maar de mogelijkheden blijken zichzelf aan te bieden. Dat is een verheugende ontwikkeling.
 

Mededelingen

Over een paar weken is er al weer de weekretraite op Schiermonnikoog: 6 - 13 februari (Advaita-weken). Opgeven is nog korte tijd mogelijk bij Arno: Email Arno

Bij de Stiltedag op 22 februari kan Douwe niet komen. Dat is niet zo erg, want degenen die meestal komen, kunnen in steeds grotere mate de dag zelf dragen door de diepte van hun eigen stilte. Het samen-zijn in stilte kan zo doorgaan.

Anke vraagt wel of iedereen die komt, van tevoren even een berichtje stuurt Email Anke .

Op de website is een nieuwe rubriek 'Bibliotheek' opgenomen, onder 'Publicaties en Bibliotheek'. Daarin staan nu de lijsten van de aanwezige boeken en tijdschriften 'Ter inzage' en van de rubriek 'Advaita' (Advaita Vedanta in ruime zin). Ook de 'Handleiding bij het lenen' is er te vinden.
Van de bibliotheek wordt goed gebruik gemaakt. Hartelijk dank aan degenen die dit mogelijk maken.
 

Oproep

Twee werkgroepen vragen versterking.
- Bij de Uitgeverij Advaita Centrum is er behoefte aan iemand die iets gaat doen aan de externe relaties (Centraal Boekhuis e.d.) en de PR.
- Verder zou het prettig zijn als iemand die iets weet van het werken met websites, het Websiteteam zou versterken.
Info en aanmelding bij Ineke of Douwe.
Uit de Bibliotheek missen drie boeken:
Van Nisargadata Maharaj: Ik ben en Zijn, en van Jean Klein: Wie ben ik?
De boeken zijn meegenomen zonder een kaartje in het bakje te stoppen. Graag zien we die retour.

Non-dualiteit
Tekst

Uit een inleiding en gesprek op 17 januari 2007 (6): Lichamelijk het binnenste buiten

Ik vind het zo merkwaardig dat het binnenste buiten keren bijna fysiek gevoeld kan worden.
Op het lichamelijke niveau moet het ook plaatsvinden, anders blijf je daar vastzitten. Daar zit meestal de zwaarste knoop van identificatie. Je zult het dus in je eigen lichamelijke gevoelsmatige sfeer moeten ervaren. Bij de terugkeer naar jezelf is het 'jezelf' allereerst lichamelijk. Daar zul je moeten ervaren dat er een omkering komt: het binnenste buiten.
Je zegt: "In het centrum van mijn hart, ben ik het meest mezelf." Dus je gaat terug naar het centrum van je hart. Daar wordt alles binnenste buiten gekeerd. De innerlijke ruimte van het hart blijkt groter te zijn dan alles, neemt alles op. Die ruimte van het hart is in je ervaring lichamelijk. Het is die lichamelijke zijnssfeer die zich eindeloos uitbreidt en universeel wordt.
Het lichaam krijgt kosmische afmetingen. Dat lichaam ben je zelf, dus er ontstaat een universeel zelf-zijn zonder centrum. Eerst was er een centrum, maar dat centrum wordt van binnenuit geopend en omgekeerd. Dus dan is er een universeel zelf-zijn. Doordat het lichamelijk wordt ervaren, is die ervaring heel duidelijk en concreet. Als dat niet lichamelijk is, blijft de ervaring vaag, als die er al is, en verandert er op lichamelijk vlak niets. Dus op een gegeven moment zal de ervaring komen dat de hakbijl in je lichaam gezet wordt. Het zal op lichamelijk vlak open moeten breken.

Niet als een hakbijl, maar meer als een ballon die open gaat.
Oké, maar dan wel binnenste buiten, als de ballon knapt.
Zie je die minuscule ruimte in het centrum van je hart, dat centrum van zelf-zijn, en dat die ruimte groter wordt dan wat dan ook. Dan ga je ervaren dat je wezenlijke situatie altijd zo is, dat het zelf-zijn van iedereen, van elke levend wezen, die oneindige ruimte is, dat er in zelf-zijn geen veelheid is, dat er werkelijk non-dualiteit is.
Zolang je je nog opsluit in het lichaam, ervaar je vanuit je ik-centrum in het lichaam de eindeloze ruimte buiten: Brahman. Ik als lichamelijk menselijk wezen ben eigenlijk niets in vergelijking met Brahman.
Ga terug naar het centrum van je hart. Dat komt open en je ervaart de identiteit van het Zelf met Brahman.

Dan wordt er geen lichaam meer ervaren?
Zolang er iets in de ervaring is, ervaar je dit van binnenuit als zelf-zijn, zoals je je eigen lichamelijke zelf-zijn ervaart.
Je kunt het allereerst bekijken in de alledaagse situatie van je eigen lichaam. In die interne sfeer van je lichaam is toch een non-dualiteit? Intern voel je je linker hand en je voelt je rechter hand. Daar is een non-dualiteit. Waarom? Omdat dat is opgenomen in de sfeer van jezelf. Ga maar verder kijken: je linker en rechter schouder ...

Maar je kunt wel met je ogen kijken naar je ene hand of naar je andere hand.
Jawel, maar dan ga je je weer extern opstellen op een beperkt standpunt en is er dualiteit. Nu ging het erom om intern in je eigen lichaam heel duidelijk te herkennen dat daar een non-dualiteit is. Je gaat je niet opstellen op het standpunt van je rechter schouder en zeggen: "Linker schouder - wegwezen jij; je bent een concurrent." Als die sfeer van non-dualiteit universeel wordt, dan bevindt zich alles in je eigen lichaam in die non-dualiteit. Je bent het allemaal zelf! Dan is dus alle concurrentie verdwenen, alle strijd en elke oorlog.

Ik vind het gemakkelijker om de ruimte te ervaren waarin alles in mij is.
Maar die ervaring heeft toch een lichamelijke gevoelswaarde? Je zult het zo concreet moeten ervaren, anders dan werkt het niet en blijft het een vaag bewustzijn. Je moet het zo concreet kunnen ervaren als je intern je eigen lichaam ervaart. Anders blijft het min of meer mentaal en theoretisch

Ik heb het idee dat ik niets intern aan mijn lichaam ervaar.
Dat is niet best. Gelukkig klopt dat niet. Voel maar eens je linker voet ...


We hadden toch net vastgesteld, dat er gewoon niets is.
Zolang er een lichaam is, is dat er wel degelijk. Je zit in je lichaam, dus is het goed om het ook van binnenuit eens te ervaren. Als je je linker of rechter vuist balt en je laat weer los, dan voel je je handen toch van binnenuit? Laat ze weer los … Nu, dat bedoel ik.


Ik kijk er van binnenuit vanuit mijn hoofd naar.
Je zit dus sterk in je hoofd, maar ook dan is alles in je lichaam toch opgenomen in een soort non-dualiteit? Het is toch allemaal je interne zelfsfeer?
Als je nu wat minder in je hoofd zou zitten, zou je zelf nog meer in je hele lichaam verspreid zijn en de non-dualiteit nog sterker ervaren.

Aan iedereen alle goeds gewenst,
Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod