2009/03 Er is een eindeloze ontspanning, wanneer je jezelf niet meer vasthoudt

Jaargang 10 nr. 5 (23 maart 2009)
 
10-5_Verschuif_je_standpunt
 
Verschuif je standpunt en perspectief
tot je alle standpunten loslaat
Mededelingen

Op 3 april is er een Stiltedag. Douwe kan er niet bij zijn, omdat hij in Leuven zit, maar bij de deelnemers is voldoende stilte om deze in ontspanning en helderheid eindeloos te laten worden. Van 10.00 - 16.00; kosten: € 10,-.


Op de Schiermonnikoogretraite van eind augustus zullen een paar deelnemers uit de V.S. aanwezig zijn. Daarom zullen op de satsangs en yogalessen samenvattingen in het Engels worden gegeven. Misschien is dit een reden voor andere Engelssprekende mensen om zich ook in te schrijven.


Het was weer bijzonder, de bijeenkomst in Brugge. De data voor de volgende bijeenkomsten zijn nu ook bekend: 15 november 2009 en 28 februari 2010.

De data van de volgende weekenden op de Hoorneboeg zijn: 3-4 oktober 2009 (thema: "Realisatie: overgave in helderheid") en 6-7 maart 2010.
 

Tekst

Inleiding en gesprek op 15 maart 2009 te Brugge
Aantekeningen door Danny

Observeer de processen van afsluiten en openen in jezelf, zodat je ze leert kennen. Daarvoor is helderheid nodig. Alleen in helderheid zie je hoe die processen werken. Dan ga je niet meer onbewust mee in een afsluiting en kan openheid werkelijk doorbreken.

Op bewustzijnsniveau ervaar je het gemakkelijkst de open ruimte. Iedereen heeft bewustzijn, iedereen is bewust-zijn. In bewustzijn is een ruimere sfeer aanwezig. Ga mee met de verruiming van bewustzijn. Laat je bewustzijn uitbreiden tot de horizon rondom jou. Als je meegaat in dat verruimd bewustzijn, kom je los van beperkende standpunten; je breekt open. Niemand zit vast in een standpunt. Er is een principiële vrijheid. Stel het vast in je eigen ervaring. Je zit niet vast in een lichaam, je bent opengebroken in bewust-zijn.

Bij het getuige-bewustzijn is de identificatie grotendeels doorbroken, maar er is nog een standpunt. Ook dit standpunt van de getuige kan openbreken. Dan pas is er sprake van een oneindige openheid. Het is de afwezigheid van alle standpunten. Alle scheidingen verdwijnen. Ook de scheiding tussen binnen en buiten is er niet meer. De getuige lost op in de grotere ruimte. Binnen is buiten geworden en buiten binnen. Zelf-zijn blijkt universeel te zijn. Het is letterlijk overal aanwezig. Je bent overal aanwezig als zelf-zijn, het zelf van alles en iedereen. Hoor het geluid van de kerkklokken. Het klokgeluid ben je zelf van binnenuit. Ook de zon en de ander ben je zelf van binnenuit. Je bent het zelf van alles en iedereen. Er is een eindeloze ontspanning, wanneer je jezelf niet meer vasthoudt.

Kinderen zitten niet zo sterk op een bepaald standpunt vast. Maar, kinderen hebben nog geen onderscheidend bewustzijn. Daarom gaan ze gemakkelijk mee in een constructie van een persoon.

In bewust-zijn is ruimte, oneindige ruimte. Ga zelf volledig mee met de verruiming van het zelf-zijn. Dan ben je het zelf van anderen. Mensen zijn fundamenteel open en hun werkelijkheid ook. Daarom kan de psychologie geen wetmatigheden bij de mens vaststellen.

Er is geen vast gegeven. Bij de mens is de werkelijkheid volkomen open. Er is geen vaste identiteit. Je bent jezelf zonder identiteit. Er blijft iets onuitsprekelijks over: vrij en zonder scheidingen. Het heeft geen grond; het is grondeloos en non-duaal.

Blijf bij het open zijn. Vraag jezelf af in hoeverre er nog een ruimere sfeer mogelijk is. Bekijk dit op alle niveaus. Bewust-zijn is oneindig als je het maar geen beperkingen oplegt. Zelf-zijn is oneindig als er maar geen verkrampingen aanwezig zijn. Bewust-zijn is uit zichzelf oneindig; het laat zich niet inperken. Ontspan en laat je als gevoelsmatig bewust-zijn tot jezelf komen.

Wees steeds bewust van je eigen situatie. Is er een beperking aanwezig, stel dit dan vast en zie dat jezelf ruimer bent dan die beperking. Iedereen is principieel vrij, dat betekent dat niemand ergens aan vastzit. Dat je vast zou zitten, is een illusoir geloof.

Je bent honderd procent vrijheid. Vrijheid heeft niets met geconditioneerdheid te maken.

In het zelf-zijn is er geen conditionering. Primair ben je helemaal vrij. Wees je bewust van die oorspronkelijke vrijheid. Des te vrijer je blijft, des te soepeler verloopt alles.


 

Nieuw op de website Advaita Centrum

Bijeenkomsten

- Dagen Brugge onder 'Teksten'.
- Bijeenkomst Advaitagroep 5 april 2009

Jongeren - De relevantie
- Waar is nog stilte?

Een voorjaarsgroet,
Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod