2009/12 De directe weg van het inzicht betekent een volkomen overgave

Jaargang 10 nr. 20 ( 8 december 2009)
10-20Spoor_verdwijnt_in_zee

Zonder titel


 

Mededelingen


Aanstaande zondag is er weer een Stiltedag. Dat is altijd een vreugdevolle dag van gezamenlijke herkenning van het oorspronkelijke.
Bij de wisseling van het jaar is er, zoals altijd, de uitgebreide Retraitedag met twee satsangs. Na afloop is er voor iedereen de gelegenheid elkaar te spreken met een drankje en hapje.

In deze Advaita Post staat, na de aantekeningen uit Brugge, iets naar aanleiding van een nieuwe samenvatting van een artikel over devotie en inzicht. In de website-rubriek Samenvattingen (Studie en Praktijk>Kennis van non-dualiteit>Literatuur) staan langzamerhand heel veel samenvattingen van boeken en artikelen. Ze staan geordend in de rubrieken:
1) Boeken Advaita, hindoeïsme
2) Artikelen Advaita, hindoeïsme
3) Boeken en artikelen boeddhisme
4) Rest
Geïnteresseerden kunnen hier hun hart ophalen en inzichten opdoen.

Verder staan hieronder verwijzingen naar verschillende nieuwe andere teksten op de website, onder andere naar Willie’s uitgebreide boekbespreking van Non-dualiteit – de grondeloze openheid: Bespreking in Tijdschrift voor Yoga.
Regelmatig worden nieuwe boeken voor de bibliotheek aangeschaft. Twee licht ik er hier uit.
Pia en Patricia schreven voor de aardigheid om beurten een stukje van een sprookjesverhaal. De een ging verder waar de ander ophield. Dit resulteerde in het boek Jij bent … mij (www.boekscout.nl ). Het is een leuk verhaal waarin allerlei advaita-inzichten en –ervaringen een plaats hebben gekregen. “De ridder kan het haast niet geloven. Hij denkt: is het zo eenvoudig, zo simpel.” Voor oudere kinderen en volwassenen die nog een beetje kind kunnen zijn. Een paar stukjes uit het boek staan op de website onder Poëzie en proza: Blok, Pia de & Patricia van Bosse.
Van Marijtje is er het boek De dood legt liefde bloot, een boek dat ontstond tijdens de ziekte en na het sterven haar grote liefde. In poëzie, proza en in beelden beschrijft ze haar diepgaande ervaringen. Deze lopen uit op een alles loslaten in de grote ruimte van liefde zonder grenzen. Zie Horst, Marijtje van der. Omdat het boek ook past in de rubriek GGZ-Omgaan met pijn en beperking, is het artikel dat zij maakte, met stukken uit het boek, daar te vinden.


 

Uit gesprekken op  zondag 15 november 2009 te Brugge (Deel 2, slot)Aantekeningen van Danny


Het zelf-zijn is principieel vrij van de beperking van vormen. Het is universeel open en in die openheid alles gebeurt vanzelf. Er worden geen keuzes gemaakt. Er is een vanzelf weten en gebeuren. Alleen een beperkt zelf maakt keuzes. Maar het is een illusie te denken dat je meester van het leven kunt zijn. In zelf-zijn is duidelijk wat er gedaan moet worden. Ik zelf ben vrij en het leven leeft zichzelf.

Kom terug tot inkeer, haal de aandacht terug naar de oorsprong en keer terug naar de oneindige ontspanning, in openheid en helderheid. Gaat de ontspanning eindeloos door dan verdwijnt de ik-persoon. Alle structuren en patronen vallen weg. Ervaar intern en helder die grondeloze openheid zonder grenzen, zonder dualiteit.

Zelf-zijn is de eerste persoon, jij bent dat. Het is universeel en zonder scheidingen. Er is niets natuurlijker dan ontspannen aanwezig zijn. Het is je intrinsieke aard. Keer terug naar huis, naar de ontspannen staat zonder scheidingen. Het ik-centrum is niet meer. Je ziet de wolken en je bent de wolken. Het zelf-zijn blijkt universeel te zijn.

Wanneer de centrumgerichte krachten oplossen, valt het ik weg. Het gevoel en het bewustzijn komen vrij. In het verder open komen is er geen vasthouden meer. Alles is los en vrij. Herken dit. Het gaat om een bewustwording van wat er altijd al was. Wanneer je ruimer kijkt, dan zie je de illusie van het ik en de belangrijkheid van datgene wat je eerst belangrijk vond. Ervaar het gevoel van het totaal open komen. Dan werkt dat proces verder door. Blijf in je grote helderheid om dat vast te stellen.
In het terugkeren van de aandacht naar de oorsprong, in het open komen  in heelheid is het duidelijk. Deze werkelijkheid van zelf-zijn is de werkelijkheid. Dit is de werkelijkheid. Dit is vrijheid zonder de aanwezigheid van een persoon. Dat directe inzicht is waar het om gaat.
Het is onmiddellijk duidelijk. Je hebt het meteen door wanneer iets je aandacht trekt. Je doorziet de betrekkelijkheid der dingen. Als er vormen komen, zijn die vrij. Ze hebben geen toverkracht meer om je te pakken, ze kunnen je niet meer verleiden. Je doorziet de illusie van de vormen. Vormen en structuren hebben je niet meer in hun greep. Je bent vrij.

 

Devotie en inzicht


Opnieuw heeft Jan een samenvatting van een artikel gemaakt uit de filosofische tijdschriften voor onze website. Dit keer is het het artikel ‘Twee soorten zoekers in de Bhagavad Gita’ van N. Jayashanmukham. Het gaat over de relatie van de wegen van devotie en die van inzicht. Inzicht in die relatie is van zo’n belang dat ik er hier wat over zal zeggen.
In de Bhagavadgita 12.1 staat de vraag van Arjuna aan Krishna wie de meest perfecte kennis van yoga heeft, degenen die Krishna/Vishnu aanbidden, of zij die zich op het Onvergankelijke richten. Vers 2:
Zij die hun aandacht steeds op Mij richten
en Mij altijd vol vertrouwen vereren,
zijn naar Mijn mening
het meest perfect in yoga (yuktatama).
In 3 en 4 staat dat ook degenen die het Onvergankelijke ‘tot Mij zullen komen’, maar (5) dat het voor hen, levend in een lichaam, veel moeilijker is hun doel te bereiken.
Vers 6 en 7:
Zij die alle handelingen
aan Mij toewijden,
die Mij vereren
en vol toewijding over Mij mediteren,
en steeds aan Mij denken,
worden spoedig door Mij gered
uit de oceaan
van geboorte en dood.
De Bhagavadgita heeft een duidelijke voorkeur voor de devotionele weg (bhaktiyoga).
Jayashanmukham laat zien dat met de zoekers van het ongemanifesteerde de asceten worden bedoeld die door verloochening van wereld, het gemanifesteerde, het ongemanifesteerde probeerden te bereiken. Dat ongemanifesteerde Brahman staat dan los van de gemanifesteerde wereld.  In tegenstelling tot deze exclusiviteit is de werkelijkheid van Vishnu, de Heer, het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde tegelijk en staat dus hoger dan het ongemanifesteerde.
Die visie is op allerlei plaatsen te vinden in de devotionele (bhakti) tradities. Bijvoorbeeld in de Kapilopadesha staat (uit 1.33-34): “… deze toewijding is zelfs hoger dan de bevrijding (mukti) … Sommigen die deze liefdevolle toewijding hebben streven niet naar de bevrijding en zelfs niet naar eenheid met Mij, want hun vreugde bestaat erin mij te dienen …”
De kritiek van de Advaita Vedanta is bekend: je zult zelfs de manifestatie van God, de God met eigenschappen (saguna brahman, Ishvara), moeten loslaten, want die is ook een aspect van jouw ervaren werkelijkheid. Het doorslaggevende middel is inzicht hierin.
Toch is de kritiek vanuit de bhaktitraditie op veel wat in de advaita-stroming is te vinden, belangrijk. Voor velen is de verwijzing naar de volledige, inclusieve non-dualiteit nodig. De ‘negatieve weg’ van het vrijkomen van identificaties en beelden zal op een gegeven moment moeten leiden tot het inzicht en de zijnservaring van het volledig openkomen voor alles en zo van de non-dualiteit met alles en iedereen. In elke fase van de verdieping van inzicht is toewijding en overgave belangrijk. De ‘directe weg’ van het inzicht betekent een volkomen overgave. In het proces van overgave is ook hier een  volledige liefdevolle toewijding – anders zet zich die niet door - en wel aan de grondeloze openheid waar je zelf niet verschillend van bent. 

Nieuw op de website www.advaitacentrum.nl


Teksten van betrokkenen
Teksten van Willem Gobel: Leven is geven; Golven van gelukzaligheid; De weg der dualiteit
Teksten van Marijtje van der Horst: De dood legt Liefde bloot (artikel)

Kennis Non-dualiteit – Samenvattingen
N. Jayashanmukham, Twee soorten zoekers in de Bhagavad Gita

GGZ – Omgaan met pijn en beperking
zie boven: Teksten van Marijtje van der Horst: De dood legt Liefde bloot

Jongeren – Ervaringen met lessen
Dries Essers (student psychologie), Interview met twee cliënten van Pia de Blok

Poëzie en Proza
Poëzie - Marijtje van der Horst, De dood legt Liefde bloot
Proza – Pia de Blok & Patricia van Bosse, Jij bent….mij

Uitgeverij Advaita – Non-dualiteit
Bespreking in Tijdschrift voor Yoga


Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek van het Advaita Centrum

In de rubriek Advaita

Adams, Robert, Stilte van het hart II
Adyashanti, Ware meditatie
Blok, Pia de & Patricia van Bosse, Jij bent …mij
Liquorman, Wayne, Never mind
Schippers, Kramer J., Leven vanuit neutraliteit
Shapiro, Isaac, Het gebeurt vanzelf
Sri Isopanisad
Wollinsky, S., Prior to the I am (DVD) (Over Nisargadatta)

Voor de thema-werkgroepen

Werkgroep GGZ
Horst, van der M., De dood legt Liefde bloot (rubriek Rest)
Miller, Alice, Eva’s ontwaken, (rubriek Rest)

Werkgroep Jongeren
Blok, Pia de & Patricia van Bosse , Jij bent….mij, (rubriek Advaita)
Hodgkinson, Tom, Luie ouders hebben gelijk (rubriek Rest)
Jenkins, Peggy Joy, De spirituele behoefte van kinderen (rubriek Rest)


Allen veel toewijding en inzicht gewenst,
Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod