2010/11 Het sterven is geen lijden, als je je bewust bent van de uiteindelijke openheid als je meest eigen aard

Jaargang 11 nr.17 (3 november 2010)
11-17_bodyworlds
Wat ben je nu eigenlijk?
Uit de Anubhavamrta van  Jnanadeva

over het éénzijn van subject en object

Zij is het lichaam van haar minnaar
Haar minnaar is de bevalligheid van haar wezen
Zij verlustigen zich in elkaar
Volledig in elkaar overgegaan

Zoals wind vergroeid is met beweging
En er geen goud is zonder gloed
Zo zijn Shiva en Shakti
Eén geheel

Tasten voor de hand
Een beeld voor het oog
Zoete spijs voor de tong
Dat is het Ene…..

Het ogenblik dat de zintuigen
Verbinding maken met een object
Op dat ogenblik
Worden ze één……

Hier vallen motieven weg
Maar men keert zich niet af
Alles verandert
In Zelfervaring

Meer kunt u lezen op de website: Jnanadeva, Anubhavamrta

*

Sterven en dood

Op verschillende plaatsen kwam het sterven en de dood ter sprake. Hier volgen een paar opmerkingen over dit onderwerp, eerst over hemel en hel, dan over openheid.
Alles wat we in menselijke bewoordingen kunnen zeggen, geldt het proces rond het sterven. Over het sterven is er een duidelijk inzicht dat vasthouden lijden veroorzaakt en dat overgave bevrijding van het lijden betekent.
Wat is er verder nog te zeggen? Vanuit het standpunt van mensen die vasthouden aan de materiële vormen en de standaard tijdsopvatting houdt alles op als het organisme dood is. Maar er zijn ook in het leven ervaringen van verder gelegen situaties en meditatieve ervaringen die hiermee te maken hebben. Dus er is nog iets te zeggen. Er zijn na het ‘sterven’ ervaringen van opgenomen te worden in een hemelse sfeer, maar ook van een hels lijden.
Die ervaringsinhouden hebben een eeuwigheidsdimensie. Daarom zijn er de opvattingen van de eeuwige hemel en hel. Zijn die ervaren hemel en hel ook eeuwig, of is de ervaring ervan alleen tijdelijk in de overgang van het wegvallen van alles?
Het punt is dat de ervaren tijd rond het sterven niet meer stabiel is. De tijd valt eerst gedeeltelijk weg. Dan is er de ervaring van een sfeer met een dimensie van eeuwigheid. De ervaring verandert dus fundamenteel. De ervaren wereld verandert fundamenteel.
Dat kun je niet alleen psychologisch duiden, zoals veel mensen doen. Het gaat om een authentieke wijze van ervaren van een concrete werkelijkheid die je niet zomaar weg kunt psychologiseren. Als je dat doet, stel je op heel onkritische en kortzichtige wijze het eigen wereldbeeld absoluut. Er zijn ervaren sferen die niet ervaren kunnen worden in de categorieën van het dualistische bestaan. Vanuit de staat van ‘eeuwigheid’ wordt juist de wereld van de ‘standaardtijd’  slechts als een kleine provincie ervaren. Alleen voor de mensen levend in die provincie gaat die tijd van de klok door en blijft er niets anders over van de overledenen dan het stoffelijk overschot en de herinneringen. Het gaat om een verruimde ervaringswijze en ruimere werkelijkheid waarin de beperkte ervaringswijze en wereld een beperkte plaats hebben.
Zelfs de ervaring van ‘eeuwig’, van een hemelse en een helse sfeer, zijn nog ontleend aan de ervaring van de wereldse tijdelijkheid en wereldse situaties. Het proces gaat na de fysieke dood verder, verder dan hemel en hel naar een lege sfeer als van de droomloze slaap en naar het opgaan van die staat in het absolute.
Over het absolute, dat wil zeggen, geheel los van de bekende wereld, is niets te zeggen. Vanuit het bekende is het niets. Dus na de dood blijft er niets van je over. Maar dit niets is niet het niets van de wereld van het iets. Het is totale openheid waar niets over is te zeggen, maar waarvan toch al tijdens het leven een bepaald soort ervaring van kan zijn. Die ervaring is dat die openheid altijd al je eigen bron en meest eigen aard is. Daar kun je je tijdens het leven bewust van worden. Dan is het sterven geen lijden meer.

Hartelijke groeten,
Douwe Tiemersma


*

Mededelingen

Op vrijdag 5 november begint de cursus Non-dualiteit in de praktijk 2010: de verdere data zijn: 12, 19 november, 3 en 10 december 2010, van 10.00 – 12.30 uur.

De thematische werkgroep GGZ en Non-dualiteit koppelt hier direct een project aan: de toepassing van de oefeningen van de cursus ‘Non-dualiteit in de Praktijk’ op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Dit staat in het kader van de oriëntatie op een bijscholing. Zie Project Non-dualiteit in de Praktijk op het terrein van de GGZ.  Een bespreking vindt plaats op vrijdag 12 november, 13.00 uur.

Speciale bijeenkomsten zijn er zondag 7 november en donderdag 11 november bij de Vrije Gemeente in Amsterdam (www.vrijegemeente.nl), op zondag 14 november in Groningen en op zaterdag 20 november in Gouda: ‘Kennismaking met non-dualiteit’, georganiseerd door de Koorddanser.

Het nieuwe Programmaboekje eerste helft 2011 is uit. Het ligt op het Advaita Centrum, waar iedereen een exemplaar kan meenemen. Ook is het te downloaden vanaf de website – zie Programmaboekje 2011 1e helft

Misschien heeft  u al eens in het Archief Afbeeldingen van Advaita Post gekeken. U kunt daar nu de afbeeldingen, met korte tekst, vinden van jaargang 9 en van jaargang 10.

*

Nieuw op de website

Spirituele Weg-Klassieke teksten
- Jnanadeva, Anubhavamrta

Studie en Praktijk – GGZ en non-dualiteit
- Project Non-dualiteit in de Praktijk op het terrein van de GGZ

Downloads
- Programmaboekje 2011 1e helft
- Opnamen 2010 aanvulling satsangs
10-10-27 Concreetheid, van de verdergaande spirituele ervaring


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod