2011/01 Blijf bewust aanwezig in dat oorspronkelijke, dat omvattende, wat er ook gebeurt

Jaargang 12 nr. 2 (31 januari 2011)
12-2_trechter
Je zit niet in een trechter.
Je bent de hele ruimte.
[Naar de Openheid p.70]


Als er een ruimer bewustzijn is, wordt meer gekend en deze kennis is meer waar dan de kennis die hoort bij een beperkter bewustzijn.
Je bent als bewust-zijn de hele ruimte. Dan stel je direct vast dat dit een hogere waarheid is dan de beperkte waarheid dat je zou samenvallen met je lichaam.

*

Bij de stroom aan uitingen van meeleven, van liefde, in vele vormen

Wanneer de vormen wegvallen,
kijk, zoveel liefde komt vrij.
Lang verzwegen in het hart
stroomt ze overweldigend naar buiten
nu de vormen wegvallen.

Dus ook als er vormen zijn
kan de liefde oneindig stromen.
Zie, in het hart van ieder ander
ben je zelf als liefde.

Met en zonder vormen is er
de open liefdeseenheid.

*

Tekst

Loslaten van je laatste standpunt
Uit een gesprek met Douwe Tiemersma – Advaita Centrum Gouda, 12 januari 2011

Vanavond gaat het zoals altijd om de essentie. Kun je meegaan en je standpunt loslaten? Jarenlang heb ik, meer uitgaande van het mentale niveau, gesproken om uit te leggen hoe dat precies gaat. Dat is genoeg geweest. Nu komt het echt op jezelf aan. Kun je op een bewuste manier zo meegaan dat je laatste standpunt verdwijnt?
Blijf heel helder bewust in de open ruimte. Daar zal het gebeuren. Herken de beweging, herken de ontwikkeling: een steeds verdergaande verruiming, een grotere helderheid van bewustzijn. Die grote helderheid zal er moeten blijven, omdat je in steeds subtielere gebieden komt. Laat de beweging zich doorzetten. Die diepere lagen van het eigen zelf-zijn, geïncarneerd en wel, zijn ontzettend subtiel. Blijf helder bij jezelf in je eigen bewuste zijn, in die grote ruimte. Dan gaat het proces door. Laat het doorgaan, totaal. Dat proces stopt alleen wanneer er een beperking van je bewustzijn komt. Steeds meer lagen van je beperkte zelf vallen weg. Op een gegeven ogenblik is er niets meer om weg te vallen.
Zie je dat elke inperking van je bewustzijn, die ontstaat als je je richt op iets specifieks, meteen ook een standpunt oplevert en daarmee een beperkte identiteit? Wanneer het laatste ankertje verdwijnt, verdwijnt de laatste identiteit. Dus als je jezelf niet ergens in vastzet is er alleen maar openheid.

Het gaat mis wanneer je zelf in een deel van de schepping duikt en je daarin vastzet. Dan is er dualiteit. Blijf dus bewust aanwezig in dat oorspronkelijke, dat omvattende, wat er ook gebeurt. Wat er gebeurt in de schepping is afhankelijk van alle factoren in de schepping. En blijkbaar moet het dan zo gebeuren. Blijf dus bewust in die oorspronkelijke openheid. Laat je niet afleiden. Wat is belangrijker dan dat?


Merk op wat er gebeurt wanneer je in de buurt komt van dat grote. Alle resten van zelfbeperking worden toch weggevaagd? Dat is overgave: als je dat laat gebeuren en je niet vastklampt aan de oude, beperkte dingen. Dus stel geen vragen meer vanaf het mentale niveau. Vaak heb je zelf al door dat die vragen alleen maar te maken hebben met de moeilijkheden die je al denkend schept. Terugkerend naar de oorspronkelijke openheid is er direct veel meer ruimte, en het denken zwakt af en verdwijnt. Het bewustzijn is direct en primair, daarin worden onmiddellijk dingen vastgesteld zonder scheiding. Daar gaat het om.

Nog een keer: bij de overgang naar het loslaten van je standpunt is er een ontzettend helder bewustzijn, een ontzettend grote intensiteit van bewust-zijn. Blijf helder en je ziet dat het proces van zuivering en overgave radicaal doorgaat. Herken dat proces, zodat je er bij kunt blijven en het zich kan doorzetten. Het kan een zomaar oplossen zijn, een verdampen. Het kan ook zijn dat je het ervaart als een verbranden van alles wat nog gezuiverd moet worden. Laat het doorgaan, tot en met de kern van je standpuntje.
Uitgaande van alle dingen die er zijn, stel je vast: er blijft niets over. Als het eenmaal duidelijk is, dan zie je dat het helemaal niets te maken heeft met ‘iets’ en ‘niets’. Het is van een totaal andere orde. Er is vanuit de orde van het spreken en het denken niets over te zeggen. Het laatste standpuntje verdwijnt, zelfs die van de globale zijnssfeer.
Blijf in die hoogste helderheid. Dan wordt de bevrijding absoluut. Verder niets. Blijf bij die essentie, bij die hoogste kennis. Wat er nog gebeuren moet gaat vanzelf door.

Douwe

*

Verslag van de voorlopig laatste advaita bijeenkomst met Douwe, op 12 januari 2011 in het Advaita Centrum in Gouda.

Op deze bijeenkomst zijn veel mensen afgekomen. De zaal zit overvol. Het is stil in de zaal wanneer Douwe komt binnengelopen. Het geluid van zijn sloffen als hij binnenkomt, is het enige wat je hoort. Als hij gaat zitten zien de meeste mensen hem voor het eerst met de voedingssonde. Onmiddellijk valt alles weg bij het alleen nog zien van de eenvoud en de liefdevolle kracht die uitstraalt.

Het is stil,
ontspannen.
De sfeer van goedheid waaiert rond.

Wanneer na een diepe stilte Douwe begint te praten lossen de woorden op in het oneindige. Woorden zijn niet belangrijk meer, zegt hij. Ook het mentale is niet belangrijk meer. Het gaat om heel iets anders, van een andere orde.
Wanneer Douwe vraagt: ‘zijn er nog vragen’, is het stil. Het is een open en ontspannen stilte.
Ook wanneer hij mensen aanspreekt blijft het stil. Later zeggen mensen: ‘ ik had geen vragen meer.’ En: ‘het is helemaal goed’. De sfeer in de zaal is zo goed, zo liefdevol ook.
Het respect voor de leraar die openheid is en van daaruit laat zien dat het leven met al zijn aspecten gewoon langs mag komen. Het is niet of-of, maar en-en zolang er blijkbaar voor velen een leven is.
Dan de mededeling dat een ieder die dat wil ‘dag’ kan zeggen aan Douwe. Ieder die ‘dag’ zegt zit een kort moment voor Douwe in eenheid verweven.
Het is verder stil in de zaal. De mensen kijken toe. Omhelzen elkaar. Liefde heerst. Eens zei Douwe ‘die liefde, die ben je zelf’. Het is te horen en te zien dat mensen dit ook werkelijk zo beleven. Het is voor allen ontroerend mooi om te zien. Er klinkt overal dat men zo blij is om dit mee te mogen maken. ‘Zo prachtig’ zegt men later tegen elkaar. Het is zo mooi, daar zijn geen woorden meer voor.
Dít blijft allen bij.
Pia

*

Mededelingen

Bericht over Douwe
Afgelopen week is de chemokuur en een dagelijkse behandeling met bestraling begonnen. Deze zal 6 weken duren, dus tot begin maart. Daarna zal er in juni weer een uitvoerig onderzoek zijn. 

Eventuele e-mail voor Douwe kan worden gestuurd naar Willem Steetskamp, voorzitter van het bestuur. De reden hiervoor is dat Douwe momenteel nauwelijks zijn mail leest en ook niet beantwoordt.

Het voorjaarsweekend op de Hoorneboeg is geannuleerd.

Op zondag 20 februari zal er vanaf 10.00 uur in het Centrum weer een Stiltedag zijn. Opgave vooraf is niet nodig.

Diverse lopende cursussen zijn overgenomen door andere docenten (zie agenda). De cursisten zijn hierover geïnformeerd.

Toegevoegd aan de downloads op de website: 2011-01-12 Je laatste standpunt loslaten

Kalender
18 februari 10:00 Pranayama bijscholing Willie
18 februari 20:00 - 22:00 Stilte-avond Odile
20 februari v.a. 10:00 Stilte-dag Anke
28 februari 19:30 - 20:45 Yoga cursus Marjo
28 februari 21:00 - 22:15 Meditatie cursus Odile


Tot nader bericht zijn er wegens ziekte verder geen activiteiten die door Douwe gegeven worden.

In Brugge, Leuven en Noordwolde (Groningen) zijn regelmatig bijeenkomsten zonder Douwe van mensen die zich betrokken voelen bij zijn benadering. Zie voor informatie:
W: Vlaanderen-Brugge, E: advaitagroepbrugge, T: 0486 976569
W: Vlaanderen-Leuven, E: advaitagroepleuven, T: 016-400377
W: Groningen, E: advaitagroepgroningen, T: 050-3015069


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod