2011/05 Omdat je alles bent, is er geen ikpersoontje dat in een afgrond kan rollen

Jaargang 12 nr. 8 (28 mei 2011)
12-8_beelden
De wereld en de vormen van mij: beelden in beelden –
zij zijn mij in mij


*

Oneindig zijn het verlangen en het bewustzijn.
Toen ik dat zag, realiseerde ik mij dat ik dat werkelijk was,
en dat er geen ik-vorm en niets ‘anders’ is.

*

Rumi

Ter deure van zijn liefste
Liet hij de klopper gaan.
‘Wie daar?’ klonk het van binnen.
‘Ik, laat mij hier niet staan.’

‘Daar is in deze woning
Geen plaats voor u en mij.’
Hoe ook de minnaar aanging,
Zij liet hem toch niet bij.

Hij trok toen de woestijn in
En bad en vastte zwaar.
Toen hij bij haar terugkwam
Was het omtrent een jaar.

Weer ging de klopper over
‘Wie daar?’ vroeg hem de stem.
‘Gij liefste, zijt het zelve.’
Dan deed zij open hem.

[Uit: Jacques Benoit, Lusthof der liefde – Soefisme: de mystiek van de Islam, Ankh-Hermes, Deventer 1983]

*

Tekst

De afschrikwekkende leegte
Uit een gesprek met Douwe Tiemersma, 3 september 2003, Advaita Centrum Gouda

Ik heb als voorstelling van zelfrealisatie dat mijn ego oplost en dat ik dus als een druppel in de oceaan oplos en dat ik er, als mijn lichaam overlijdt, voor altijd en eeuwig niet meer zal zijn. En ik vraag me af: waarom zou ik dat willen?

Wat een vraag. En die stel je op grond van een bepaalde voorstelling.

Ja.

Terwijl je al weet: die voorstelling is fout. En anders zeg ik het wel.

Ja, maar…

Je kunt er geen voorstelling van maken! Toch doe je het en dan zeg je: zou ik dat willen? Als je er geen voorstelling van kunt maken, blijft ook die vraag achterwege. Dan keer je terug tot de situatie hier en nu.

Op een gegeven ogenblik donder je in de afgrond en dan is het te laat. Dan is er geen weg meer terug …

Je maakt weer een voorstelling vanuit je beperkte ik. En die voorstelling is dan zwart, want dit ikje weet dat het gaat verdwijnen. Dan zeg je: dat lijkt me toch niet alles. Je zult het dus van de andere kant uit moeten benaderen. Zie waar de voorstellingen vandaan komen. Elke voorstelling over zelfrealisatie is fout.

Wat ik ook wel lees is dat je verdwijnt en dat het persoonlijke ophoudt.

Je leest teveel en je maakt er ideeën over. Keer terug naar de situatie hier en nu. Het enige wat je kunt doen is steeds weer opnieuw je eigen situatie vaststellen. Ik heb al gewezen op al die mogelijkheden van de eigen identiteit. Er zijn heel beperkte en veel ruimere vormen. Die moet je voor jezelf allereerst heel duidelijk zien. Ten tweede: welke beoordeel je als positief en welke als minder positief.

Nou, oké ...

Nee, ga nu eens een keer mee. Wanneer je je eigen situaties op zo’n schaal zet van ruim en beperkt …

Dan is het ruimere, lichtere, warmere en verbondenere te verkiezen boven de beperkte persoon.

Wanneer je dat uit eigen ervaring zo direct vaststelt, dan zul je daarbij moeten blijven.

Loop ik dan niet uiteindelijk in die val, als het ware?

Dat is dus weer een voorstelling. En je bent zo bang voor die voorstelling dat het je verhindert om in het hier en nu te blijven.

Daarom vraag ik het je ook, want ik ben inderdaad doodsbang voor die leegte die in mijn beleving of mijn voorstelling een negatieve leegte is.

Dat is een ervaring van je geweest vanuit een beperkte ikvorm. Je zult die moeten loslaten, want zij heeft niets te maken met datgene waar het hier om gaat. Dus je stelt hier en nu direct vast dat er een mooie, grote ruimte  is waarin steeds meer vaste vormen wegvallen, dat er steeds meer licht is, meer warmte, meer ruimte, verbondenheid, eenheid. Als je daar nu eens bij blijft?

Maar in al die boeken hebben ze het toch over een egodood, een sterven van jezelf.

Ik zei: je leest veel te veel en je maakt daar een bepaalde voorstelling van die nergens op slaat. Die woorden zoals sterven kun je gebruiken, maar zie waarop ze slaan. Jij gaat ze meteen een vorm geven vanuit je beperkte ik: dan donder ik in de leegte en dat vind ik helemaal niet prettig. Het is eigenlijk levensgevaarlijk om dingen te lezen, juist omdat je er bepaalde voorstellingen van gaat maken waardoor je jezelf laat vastzetten.
Dus als je nu terugkeert naar jezelf en zegt: ik neem niks anders aan, ook niet wanneer ik nog eens een boek lees of wanneer ik iets hoor; ik neem niks anders aan van anderen dan datgene wat ik zelf vaststel. Dan heb je een punt bereikt waarin je zelfstandig bent. ‘Hier blijf ik zitten en hier zie ik de dingen op heldere wijze. Nu komt er meer ruimte en dat is positief. Dat stel ik zelf vast. Laat het zo maar verder gaan.’ Dan ben je er continu zelf bij. Het blijkt dat je steeds minder vormen krijgt, ja. Maar daarbij kom je steeds meer tot jezelf en zie je een steeds grotere eenheid met alles. Dat is een heel positief gebeuren. Je komt meer tot je ware aard. Blijf alleen maar vaststellen: nu, nu, nu, nu, nu. Er komt steeds minder vorm van jezelf. Je wordt steeds ruimer. Wanneer je steeds ruimer wordt - het gaat maar steeds door -  zie je op een gegeven ogenblik dat je alles bent.

En als je dan helemaal geen vorm meer hebt, wat dan?

Je bent alles. Omdat je alles bent, is er geen situatie meer van een ikpersoontje dat in een afgrond rolt.

Mededelingen


Over de gezondheid van Douwe
Vorige week was er een onderzoek. In de beelden van de echo-endoscopie en de CT-scan en in de puncties van lymfekliertjes konden ze geen tumor meer vinden en ook geen uitzaaiingen. Dat is dus een mooi bericht. De uitslag van de celkweekjes komt pas woensdag, maar als er nog iets acuut ernstigs was geweest, was dat met de andere middelen al duidelijk geworden. Voorlopig ziet het er goed uit. Het leven blijkt in een onbekende verlenging door te gaan.

Op zondag 29 mei zal de laatste Stiltedag van het seizoen gehouden worden. Tijd: 10.00 – 16.00 uur. Opgave vooraf is niet nodig. Anke zal deze dag begeleiden. 

De Stilteweek van 17 – 24 juni zal worden begeleid door Douwe. De opzet zal ongeveer dezelfde zijn als de vorige keren – zie Retraiteweken ook voor de opgave voor deelname.

Voor het Advaita Centrum geeft Pia de Blok in het najaar van 2011 een nieuwe cursus 'Onbeperkt ontspannen voor jongeren met inzicht in non-dualiteit', voor jongerenwerkers, yogadocenten, ouders e.a. geïnteresseerden, op drie zaterdagochtenden van 10.30-13.30 uur. Data: 12 november, 10 december, en 14 januari 2012. Zie de website Aankondiging Bijscholing Onbeperkt Ontspannen.

Voor degenen die veel achter de computer zitten en Firefox als browser hebben, is de volgende add-on aan te raden: Consciousness Bell: “Plays a Tibetan bowl chime at random intervals to evoke mindfulness.” (via Add-on in menu Extra op de Menubalk).

Kalender
 
29 mei 10.00 - 16.00 Stiltedag Anke
17-24 juni 18.00 Stilte-week Schiermonnikoog Douwe


In Gent, Brugge, Leuven en Noordwolde (Groningen) zijn regelmatig bijeenkomsten zonder Douwe van mensen die zich betrokken voelen bij zijn benadering.
Zie voor informatie:
W: Vlaanderen-Brugge, E: advaitagroepbrugge, T 0486 976569
W: Vlaanderen-Leuven, E: advaitagroepleuven, T: 016-400377
W: Vlaanderen-Gent, E:  advaitagroepgent, T: 0746 89 65 04
W:  Groningen, E: advaitagroepgroningen, T: 050-3015069

Colofon
Redactie: Patricia, Pia, Willem
Teksten en eindredactie: Douwe

 

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod