2011/10 Als je je met iets identificeert, is het lot van dat iets je eigen lot

 
Jaargang 12 nr. 15 (1 oktober 2011)


 12-15 bij oma

 
Herken je de non-dualiteit?


 
 

Zelfrealisatie is bewust-zijn van alles.
Dus zolang je nog een standpunt hebt en zolang je je nog op iets richt, zit je fout.
Het gaat om het wegvallen van die structuur.
In de kern van jezelf is die structuur niet aanwezig.
Daarin bewust-zijn is bewust-zijn van alles.
 

Tekst


Bewustwording van je bewust-zijn
Uit een gesprek met Douwe Tiemersma op Schiermonnikoog, avond 13 juni 2010
 
2 - De zelfverstrooiende identificaties
 
De terugkeer vindt plaats vanuit een eigen verstrooiing?
 
Ja, zie hoezeer je eigen zelfzijn verstrooid is in allerlei dingen die je belangrijk vindt, die je bij je eigen bestaan vindt horen. Dat zijn, bijvoorbeeld, alle dingen van je verleden, alle dingen die je gedaan hebt, waarin je jezelf geïnvesteerd hebt, de mensen in wie je jezelf geïnvesteerd hebt. Ook zijn dat de dingen en mensen tegen wie je een weerstand hebt en de dingen in de toekomst waaraan je je hebt vastgehecht. Nu, al die verstrooide zelfbrokken kunnen terugkeren naar de oorsprong die je zelf bent en die zich geïnvesteerd heeft in talloze dingen. Als die terugkeren, ervaar je direct je compleetheid. Je zelfzijn komt terug in zijn natuurlijke toestand en dat is een toestand van compleetheid, volledigheid.
 
Hoe zit het dan met het lichaam?
 
Het lichaam is een geheel van verschijnselen waarin je ook ontzettend veel van je zelfzijn hebt geïnvesteerd, dus dat zelfzijn keert ook terug. Wanneer je terugkeert tot op het inzichtniveau en wanneer je daar bewust wordt van jezelf, stel je vast dat je niet meer in het grofstoffelijke lichaam zit. Dan is je lichamelijke zelfzijn al heel anders. Het grofstoffelijke lichaam is dan óf niet meer aanwezig óf aanwezig op een wijze waarop het niet meer van invloed is op jezelf. Je hebt dan een inzichtslichaam. Dat heb je dus bij elke verdergaande zelfmeditatie: bij de terugtrekkende beweging word je je meer bewust als zelfbewustzijn. Op inzichtniveau is al ontzettend veel losgelaten. Op de spirituele weg krijg je deze verschuiving van je zwaartepunt. Dat merkt iedereen: je maakt je helemaal niet druk meer om allerlei dingen waar je je eerst druk om maakte. Waarom niet? Omdat de investering van jezelf daarin is teruggehaald. De identiteit van jezelf met dit en dat, waarvan je vond dat het bij je hoorde, is vrijgekomen, die identificatie bestaat niet meer. Je bent vrij. Eerst heb je jarenlang aan een postzegelverzameling gewerkt, er ontzettend veel geld in geïnvesteerd en op een gegeven ogenblik merk je dat het niets meer waard is. Ik ken mensen die daardoor ontzettend gefrustreerd zijn. Waarom? Omdat ze daarin zoveel geïnvesteerd hebben van hun zelfzijn. Als je diezelfde structuur houdt en je blijft op hetzelfde niveau zitten, word je natuurlijk gefrustreerd als blijkt dat het niets meer waard is. Doordat je daarin zit, ervaar je dat je dan zelf niets meer waard bent. Dan begrijp je waarom mensen met de val van de effectenkoersen een kogel door hun kop hebben gejaagd. Waarom? Omdat ze hun eigen investeringen ineens waardeloos zagen worden, ja, zichzelf waardeloos zagen worden. Als je je met iets identificeert, is het lot van dat iets je eigen lot. Als dat iets niets meer waard is, ben je zelf niets meer waard. Zo werkt het. De meeste mensen hebben dat erg sterk ten aanzien van hun eigen lichaam. Als het lichaam ziek wordt, zijn ze zelf honderd procent ziek. Als het lichaam achteruit gaat, gaan ze zelf achteruit en als het lichaam sterft, dan sterven ze zelf. Dus dan is je lot identiek met je fysieke lichaam. Dat is het gevolg van de verstrooiende identificatie.
 
Mag je wel naar iets streven?
 
Je mag alles hebben, hoor. Maar word je bewust van je hele situatie. Hoe ziet die situatie er uit? Als je naar iets streeft, heb je een bepaald doel. Dus je identificeert je met die strevingen en je identificeert je in ieder geval gedeeltelijk al met het doel dat je bij je vindt horen. Als het doel niet bereikt wordt, faal je zelf en dan ben je gefrustreerd. Dus als zo’n vraag opkomt, ga dan direct na hoe het zit met jezelf. Is er een open zelfzijn? Nee, want er is een identificatie met het streven en met het doel. En kijk eens wat daaruit voortkomt. Als andere mensen dat streven van jou tegenhouden, dan zijn het rotmensen. Als het doel heel belangrijk voor je is, dan ben je tot alles in staat. Zie hoe het werkt.
Het geografie van het veld van het eigen bestaan moet je goed leren kennen om niet vast te blijven zitten. Dat kennen is ontzettend veel moeilijker dan de geografie van de fysische wereld. Waarom? Omdat het landschap in je bestaanswereld voortdurend verandert en zelf verander je voordurend. Je bent er steeds op andere wijze. Dus de meeste structuren zijn niet erg stabiel. Ze zijn dynamisch en toch moet je daar meer kijk op krijgen. Nu, dat vraagt een helder bewustzijn, veel onderzoek en veel ervaring. Wat bedoel je, als je zegt dat sommige oude mensen wijs zijn? Ja, die hebben in de loop van hun leven door schade en schande veel belangrijke dingen over hun leefwijze geleerd: welke vormen hun leefwereld had en heeft, wat er allemaal kan gebeuren en wat dom is en wat verstandig. In hun wijsheid zien ze veel en, als het goed is, zijn ze vrij. Leer van hen om inzicht in je eigen situatie te krijgen. Word vrij door je verstrooiende identificaties terug te halen naar jezelf.

Mededelingen


Zondagmiddag 9 oktober is er een satsangmiddag in Groningen, 29 oktober een dag in Brugge – zie: Vlaanderen.
 
Voor 2012 zijn de volgende retraiteweken op Schiermonnikoog gepland: 3 - 10 februari, 1-8 juni en 31 aug. - 7 september – zie Weken. De pagina op de website en het inschrijvingsformulier zijn nu aangepast.
 
De bespreking van het boek Non-dualiteit- de grondeloze openheid in OHM-Vani staat nu ook op de website van de Lotusvijver – zie:
http://www.ohmnet.nl/lotusvijver/generalInfo.aspx?lIntEntityId=890

Project Jongeren: Het boek 'Onbeperkt ontspannen voor jongeren'  van Pia de Blok is nu bij Uitgeverij De Toorts verschenen. Het is een prachtig boek geworden met 140 oefeningen, gericht op het herkennen van non-dualiteit in de ontspanning – zie: Activiteiten.
 

Nieuw op de website


De teksten van een aantal artikelen in de literatuurlijsten van Douwe Tiemersma zijn toegevoegd – zie onder Alle artikelen
2004 - Advaita en Osho’s betekenis voor de 21e eeuw
2005 - Wat is werkelijkheid?
2005 - De Bhagavadgita en AdvaitaVedanta: devotie en inzicht
2005 - Advaita en Ayurveda, Interview
2007 - Samenvallen met de pijn, interview
2009 – Prefacio, in: Yo soy Eso (vert.)
2011 - Chakrayoga: voor wie verder wil met yoga, interview
2011 – Als je in de stilte komt
 
Downloads
Een flink aantal audio-opnames zijn op de website gezet sinds de vorige aankondiging. Eerst zouden de yoga- en meditatie-opnames achter een login komen, alleen toegankelijk voor deelnemers aan de cursussen, omdat het luisteren naar de opnames iets anders is dan de lessen volgen. Niet voor iedereen zijn de audiolessen geschikt. Toch staan ze hier, omdat – net als bij de satsangopnames – de wijze van ermee bezig zijn de verantwoordelijkheid van iedereen zelf is.
 
Satsangs 2011
2011-09-28 Assimilatie, lichtheid
2011-09-21 Concreetheid van zelfzijnervaring
2011-09-15 Nog eens alles Leuven
2011-09-07 De werkelijkheden
2011-08-28 Retraitedag 's middags
2011-08-28 Retraitedag 's ochtends
2011-08-26 Vrijdag Stilte meditatie
2011-08-25 Schier Donderdag
2011-08-24 Schier woensdag
2011-08-23 Schier Dinsdag
2011-08-22 Schier Maandag
2011-08-21 Schier Zondag
2011-08-20 Schier Zaterdag
2011-08-19 Schier Vrijdag
          
Hathayoga
2011-09-26 Yoga 1
          
Meditatie
2011-09-26 Meditatie 1
          
Chakrayoga
2011-09-02 Chakrayoga ajna 4
2011-09-02 Chakrayoga ajna 3
2011-09-02 Chakrayoga ajna 2
2011-09-02 Chakrayoga ajna 1
          
Pdf
Aanmelding Schiermonnikoog 2012
 

Kalender
5 oktober 20.00 Advaita-avond / satsang Douwe
7 oktober 10.00 Bijscholing Chakrayoga 2 Douwe
9 oktober 14.00 Satsangmiddag Groningen
19 oktober 20.00 Advaita-avond / satsang Douwe
23 oktober 10.00 Stiltedag Anke - aanmelden niet nodig
26 oktober 20.00 Advaita-avond / satsang Douwe
29 oktober 9.00 of 10.30 Advaita-dag Brugge - zie Vlaanderen
ivan.lefevre@pandora.be
050-351715

In Gent, Brugge, Leuven en Noordwolde (Groningen) zijn regelmatig bijeenkomsten zonder Douwe van mensen die zich betrokken voelen bij zijn benadering.
Zie voor informatie:
W: Vlaanderen-Brugge, E: advaitagroepbrugge, T 0486 97 65 69
W: Vlaanderen-Leuven, E: advaitagroepleuven, T: 016-40 03 77
W: Vlaanderen-Gent, E:  advaitagroepgent, T: 0746 89 65 04
W:  Groningen, E: advaitagroepgroningen, T: 050-301 50 69


 


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod