2011/10 Hoe concreter je zijnservaring van zuiver zelfzijn, des te sneller het proces van realisatie


Jaargang 12 nr. 17 (31 oktober)


 12-17 zwanen

 
Ondefinieerbaar licht, dan een tafereel en iemand die er naar kijkt


 


*
Alles komt me zo nabij;
het overweldigt mij.
Zo ben ik het zelf van alles.

*


 

Overgang van dualiteit naar non-dualiteit bij kinderen


Uit een mail
 
… vanavond jammert Arthur dat ik al een paar keer eerst bij Annabelle geweest ben, en dus niet eerst bij hem, en dat ik reeds een paar keren korter bij hem geweest ben, en dus langer bij Annabelle. De jaloezie is aanstekelijk, want ook Annabelle rolt haast op de grond van venijn. Dan begin ik te repliceren; ik zeg hen dat ik zo trots op hen ben, dat ze zo lief voor elkaar zijn, het voor elkaar opnemen, elkaar zo snel vergeven, en ik haal allerlei voorbeeldjes van vandaag aan; Annabelle gaf haar lollie aan Arthur, opdat hij ermee in zijn warme melk kon roeren en hij het pure genot kon ervaren van een lollie die naar room smaakt, Arthur die Annabelle hielp met het knutselen van het 3Dhartje … Plots gooit Annabelle zich over me heen, en omarmt Arthur; “Het is nog leuker om Arthur en mama tegelijk te knuffelen, dan heb ik aan twee kanten warm.” Arthur beaamt en valt in. Het wordt een groepsknuffel. …
Arthur zegt: “Ja, samen knuffelen is leuk. Ja, eigenlijk knuffelen we ook het bed en het huis en de grond. Ja, en eigenlijk ook de andere huizen en de mensen erin.”
 Annabelle: “Ja zo knuffelen we de grond helemaal tot aan het strand en de zee. En zo knuffelen we tot aan het andere einde van de wereld, waar de mensen met de Chinese namen wonen. En we knuffelen alle dieren, ook de zeedieren, ook de onbekende zeedieren in de diepe onbekende zee, zoals de oranje kikker met de pukkels. …
Vlak voor Arthur in slaap valt, zegt hij nog, dat we via de wereld, de lucht, ook het heelal, de sterren, de andere planeten en hun bewoners knuffelen.
 
Douwe
… Dus de dualiteit valt weg en er ontstaat vanzelf een grote non-dualiteit. Kinderen zijn daar (nog) erg gevoelig voor. Je ziet hoe belangrijk het is hoe ouders reageren op het gedrag van de kinderen. Ze kunnen door wat ze zeggen en doen de kinderen bewuster laten worden van de grotere bestaansruimte en non-dualiteit daarin.
Die eenheidservaring zullen de kinderen niet gauw vergeten. Daarvoor is het belangrijk die ook te benoemen en bewust te maken ten opzichte van hun jaloezie-toestand.


Oproep
 
Als er anderen zijn die ook hun ervaring van non-dualiteit in een verslagje hebben beschreven, of beschrijven, zouden die ook ter inspiratie in AP of op de website gepubliceerd kunnen worden – secretariaat@advaitacentrum.nl.

Tekst satsang

De concreetheid van de zijnservaring ‘Jij bent Dat’ - 2 De realisatie
 
Uit een gesprek met Douwe Tiemersma te Gouda, 21 september 2011
 
 
Een besef van de grote non-dualiteit is toch nog net iets anders dan inzicht …
 
Ja, er is eerst een vaag besef op inzichtsniveau: ‘ik herken dat min of meer’. Dat inzicht kan helderder worden. De realisatie is de verwerkelijking: dat het zelfzijn intern vaststelt dat die non-duale openheid de eigen werkelijkheid is. Alle scheidingen en beperkingen zijn dan verdwenen.
 
Hoe minder het denken zich daarmee bemoeit, des te beter het is.
 
Natuurlijk, want het denken heeft daarmee niets te maken. Inzicht en realisatie zitten niet op het niveau van het denken.  Het is op een veel meer oorspronkelijk niveau. Daarop is nog een helderheid van bewustzijn aanwezig, zodat er een herkenning en bevestiging mogelijk is. Je zit dan niet meer op het niveau van de mind en zelfs niet meer op het niveau van het inzicht, dus niet meer op het niveau van de persoon.
 
Zelfs als je praat over herkenning  ervaar ik dat als een concept.
 
Dan moet je dat woord ook maar niet meer gebruiken. Ik duid die bewustwording meestal aan met ‘zijnservaring’. Het is iets van jezelf en in die sfeer is er een duidelijke bewuste ervaring van: ja, dit ben ik en zo zit het. Het gaat om de verwerkelijking van wat je meer mentaal en inzichtsmatig al hebt leren kennen. Die verwerkelijking is een zijnskwestie.
 
Het denken is er niet strijdig mee, maar het schiet op alle fronten tekort.
 
Ja, dat is duidelijk. Je stelt vast dat de realisatie niet op het denkniveau kan plaatsvinden. Het kan een uitgangspunt zijn, maar dan zal het werkelijke nog moeten gebeuren.  Nog eens: begin maar in je eigen situatie met alle gescheidenheid, maar richt je op je besef van het oorspronkelijke. Dan komt iets open en dat iets, ver voorbij het denkbare en zegbare gaat zich dan manifesteren. Laat het open, laat het open, en voor zover het open blijft gaat het inwerken op je eigen zijnssfeer.
 
Die openheid zelf is ook een begrip.
 
Ja, als je op mentaal niveau blijft. Maar in die bovenbegripsmatige zijnservaring weet je heel precies wat het betekent: laat ik die openheid maar open laten. Dat is iets wat tot op zekere hoogte nog een mogelijkheid van je eigen zelfzijn is. Het alternatief van open laten vindt maar al te gemakkelijk plaats: dat je aandacht krijgt voor iets beperkts wat je bewustzijn gaat inperken. Dat is een afleiding. Laat die peilloze openheid open. Je merkt dat die gaat werken.
In het begin ben je er als ik-persoon. Dan is er een centrum van ik-zijn, zelfzijn, vooral een lichamelijk centrum van waaruit je alles bekijkt, van waaruit je handelt, waarop je alles betrekt, ook in je denken, terwijl je leeft. Langzamerhand ga je de betekenis herkennen van: ‘Dat ben jij’. Dat ‘jij’ slaat hier het niet op de vorm van lichaam en geest. Het slaat op jezelf. Zo wordt de oneindige diepte van jezelf ook aan de subjectzijde steeds duidelijker. Dat is dezelfde diepte als die van ‘Dat’ in ‘Dat ben jij’. Ook hier geldt weer: hoe concreter je zijnservaring van dit zelfzijn is, des te sneller gaat het proces van realisatie. Je zult dus je zelfzijn moeten herkennen op een heel concrete manier.
 


Mededelingen


Op de laatste Stiltedag is afgesproken dat de dagen in dezelfde opzet doorgaan. Nieuw is dat steeds één wisselende deelnemer van tevoren een viertal korte teksten uitzoekt van Nisargadatta of Douwe en deze via Anke rondstuurt. Aan het begin van elk van de vier stilteperioden wordt een tekst gelezen. Iedereen kan zonder opgave van tevoren meedoen. De volgende Stiltedagen zijn op vrijdag 18 november en zondag 18 december – zie Stiltedagen.
 
Voor het Advaita Centrum geeft Pia de Blok in het najaar van 2011 een nieuwe cursus 'Onbeperkt ontspannen voor jongeren met inzicht in non-dualiteit', voor jongerenwerkers, yogadocenten, ouders e.a. geïnteresseerden, op drie zaterdagochtenden van 10.30-13.30 uur. Data: 12 november, 10 december, en 14 januari 2012. Zie de website Aankondiging Bijscholing Onbeperkt Ontspannen. Er wordt gebruik gemaakt van het nieuwe boek Onbeperkt ontspannen voor jongeren (De Toorts) – zie www.a-dvaita.net.
 
Al enige tijd bestaat er een werkgroep Yoga en Non-dualiteit waarin ervaringen en ideeën worden uitgewisseld over het geven van yogalessen - zie Yoga-werkgroep. Dit wordt gedaan door voorbeeldlessen die de docenten aan elkaar geven. Uitgegaan wordt van een tekst die Douwe ons aangereikt heeft, waarin yoga een hulpmiddel is om non-dualiteit te ervaren - Uitgangstekst.
De volgende bijeenkomst is op 20  november, 10.30 – 13.00 uur. Douwe komt dan een gedeelte van de ochtend om nog een verdere uitleg te geven. Alle yogadocenten en anderen die lessen geven met iets van yoga erin zijn welkom.
 
Nieuwe boeken in de bibliotheek
Advaita
Pia de Blok, Onbeperkt ontspannen voor jongeren, De Toorts 2011
Lenne Gieles, Thuis, Samsara 2011
Scott Kiloby, Liefdes stille transformatie, Samsara 2008
Jan van den Oever, Ik weet niet wie ik ben, Samsara 2011
Spira Ruppert, De helderheid der dingen, Samsara 2011
Liza Hyde Unmani, Ik ben het leven zelf, Samsara 2010
Meditatie
Kristin Neff, Zelfcompassie, Cargo 2011
 
Het probleem bij het printen van de Advaita Post waren de vorige keer nog niet opgelost. Als het goed is, is dit probleem nu verholpen.
 


Nieuw op de website


Downloads

Satsangs: 2011-10-26 Subject is geen object
Yoga: Yoga 2 (Staande houding en ademwijzen) (binnenkort)
Meditatie: Meditatie 2 (Negatieve weg) (binnenkort)

Kalender
4 november 10.00 Bijscholing Chakra-yoga 3 Douwe
9 november 20.00 Advaita-avond / satsang Douwe
12 november 10.30 Onbeperkt ontspannen 1 Pia
16 november 20.00 Advaita-avond / satsang Douwe
18 november 10.00 Stiltedag Anke
20 november 10.30 Yoga en Non-dualiteit Douwe

In Gent, Brugge, Leuven en Noordwolde (Groningen) zijn regelmatig bijeenkomsten zonder Douwe van mensen die zich betrokken voelen bij zijn benadering.
Zie voor informatie:
W: Vlaanderen-Brugge, E: advaitagroepbrugge, T: 0486 97 65 69
W: Vlaanderen-Leuven, E: advaitagroepleuven, T: 016-40 03 77
W: Vlaanderen-Gent, E:  advaitagroepgent, T: 0746 89 65 04
W: Groningen, E: advaitagroepgroningen, T: 050-301 50 69


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod