2012/01 Alles is licht in verschillende schakeringen. Zie de bron van het licht


Jaargang 13 nr. 1 (2 januari 2012)
 
13-1 lichtschakeringen

Kun je bewust worden van de bron?


 

 

Bericht over Douwe

Na de operatie gaat het eerste herstel van Douwe heel snel. Hij eet alweer alles en is nu, na 12 dagen opname, al weer thuis uit het ziekenhuis. Hij is flink afgevallen doordat hij een tijdje niets gegeten heeft maar zo gaandeweg zal zijn gewicht wel weer toenemen. Het verdere herstel zal een poosje duren, het was een zware ingreep. Alles ziet er verder goed uit. Uitslagen van de kweek die komen nog, de rest zoals longen, hart, bloeddruk en andere waarden zijn goed. Het stralen van Douwe gaat door.
Pia
 
Kaartjes en bloemen voor Douwe
 
Liever aan Douwe geen bloemen sturen, er zijn zoveel mensen die dat willen doen. Dit wordt natuurlijk heel erg door hem gewaardeerd maar praktisch gezien was de hoeveelheid vorige keer bijna niet te overzien. Suggestie voor mensen die een bloemetje willen sturen: stort een bedragje op rek. nr. 11.69.79.089 t.n.v. St. Openheid o.v.v. Bloemen voor Douwe, dan koopt het bestuur daar een prachtig bloemstuk van, van alle schenkers.
Kaartjes zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Adres: Graaf Florisweg 101, 2805 AH Gouda.
 

Bericht van Douwe t.g.v. de retraitemiddag op 28 december 2011

Een jaar geleden kon ik ook niet bij de retraitedag zijn aan het einde van het jaar. Toen schreef ik iets waar ik nu niets aan hoef te veranderen. Dus geef ik jullie nog eens dezelfde tekst. Steeds gaat het om dezelfde essentie van oneindig bewust-zijn en liefde-zijn, in eenheid.
 
Laat dit een dag zijn van vreugde,
van diepe vreugde in de zijnservaring één te zijn in vrijheid.
 
Daarin zit ook de vrijheid van hechtingen aan het vergankelijke lichaam.
Het lichaam heeft zijn eigen gesteldheid en wetmatigheden.
Ook bij mij is er zo’n lichaam met zware genetische bepaling.
Het is en blijft een wonder en daarin is de incarnatie.
Toch: ik ben vrij van het lichaam, jullie zijn vrij van het lichaam.
Daarom kan het lichamelijke leven op vrije wijze doorgaan totdat de incarnatie lang genoeg heeft geduurd.
 
Niets mist, alles is er, en daarom is er geen verlangen.
Ik ben en alles is er als universele eenheid, en daarom is er geen vasthouden.
Er is niets anders, en daarom is er geen afweer.
Alles is compleet in de ene non-dualiteit.
 
Niemand en niets kan je van deze open eenheid afhouden, en daarom ben je zelfstandig.
Dat is een bewuste zelf-standigheid zonder enige beperking, zonder conditie:
grondeloze openheid.
 
De vele brieven, kaarten en e-mails laten dit ook zien. Daar ben ik erg blij om. De gezamenlijkheid van de realisatie betekent een grote vreugde. De daarin uitstralende liefde is prachtig.
 
Dus laat dit een dag van vreugde, liefde en vrijheid zijn.
Ik ben er bij,
 
Douwe

Mededelingen


Vanaf januari verzorgt Paul Wiewel het secretariaat van de Stichting. Hij volgt Patricia van Bosse op.
 
Hoewel de al veel eerder aangekondigde Encyclopedie-Advaita nog lang niet af is, is zij nu op de website gezet. Er is namelijk al veel in te vinden.
Elke geïnteresseerde kan hierin de betekenis vinden van de begrippen die in de traditie van de Advaita Vedanta worden gebruikt.
Een link staat ook in het linkermenu op de voorpagina.
 
Op 15 januari is er een stiltedag in het Centrum. Aanmelden vooraf is niet nodig.
 

Tekst Satsang

Uit een gesprek met Douwe Tiemersma op 7 december 2011

Advaita is niets voor spirituele mensen
 
We hebben het vaak gehad over de radicaliteit van de Advaita-benadering. Het gaat om de echte vrijheid. Wanneer er maar ergens een afhankelijkheid, een identificatie, een hechting aanwezig is, al is het maar een klein beetje, dan is die vrijheid weg. De weg van Advaita is voor een groot gedeelte zelfonderzoek. Dat zelfonderzoek zal dus radicaal moeten zijn. Waar zitten nog hechtingen? In hoeverre is die vrijheid totaal? Het leven geeft alle mogelijkheden die je nodig hebt voor dat onderzoek. Allerlei zaken die je eerst zo belangrijk achtte, waar je totaal mee geïdentificeerd was, laat je in de loop van je leven los. Wanneer dat proces doorgaat kom je steeds dichter bij jezelf. Je wordt je steeds verder bewust in de richting van de kern van jezelf, je wordt je steeds meer bewust van dat waar je – ook in je bewustwording – van uitgaat. Dat is die blinde vlek. De blinde vlek zelf geeft geen beeld. Maar in de beweging naar steeds grotere bewustwording van jezelf wordt die blinde vlek steeds kleiner. Hoe kan ook dat laatste stukje blinde vlek oplossen? Wat is er nodig om dat laatste stukje blinde vlek los te laten? Dan wordt de hele structuur van waarnemen losgelaten. Het waarnemen heeft altijd een dualistische structuur. Ik neem dat waar. Ook wanneer je zelfonderzoek doet: ik neem dat van mezelf waar. Wat is het laatste standpunt wanneer je steeds dichter bij jezelf komt? Dat is het standpunt van de inzichtswaarnemer, de getuige. Wat gebeurt er wanneer ook dat laatste standpunt verdwijnt? Dat is nodig voor de overgang van dualiteit naar nondualiteit. Wat zou dat betekenen? Ga dat na in je eigen ervaring.
(…)
 
Terugkeren naar datgene wat voorafgaat aan de waarnemer. Ik ben. Zonder vormen. Zonder standpunten. En dan het langzamerhand verdwijnen in het absolute. Ik was verward toen Nisargadatta Maharaj opeens begon te praten over het voedsellichaam. Alles hangt af van het voedsellichaam. In de oude Upanishaden staat een mooi verhaal over een leraar en zijn zoon die ook op zoek is naar kennis. De vader zegt: ‘Ga jij maar eens een paar weken niet eten en probeer dan die Veda’s nog maar eens uit je hoofd te reciteren’. Dat lukt dan niet meer. De geestelijke wereld is afhankelijk van het voedsellichaam. Dat klinkt nogal materialistisch. Hoe moet je dit nu plaatsen? Natuurlijk is het voedsellichaam geconditioneerd. Natuurlijk is alles wat zich ontwikkelt op basis van het voedsellichaam geconditioneerd. Natuurlijk is elk kennen geconditioneerd. Natuurlijk is elke spiritualiteit geconditioneerd. Alles wat geconditioneerd en tijdelijk is heeft bepaalde regelmatigheden, afhankelijkheden, processen. Maar waar gaat het werkelijk om? Hoe zit het met jezelf? De hoogste waarheid is niet afhankelijk van die hele wereld van de manifestaties, hoe spiritueel ook. Zie je hoe radicaal dat is? Advaita is niets voor spirituele mensen. Mensen die spiritueel willen zijn knappen af op Advaita, ze stoppen ermee. Omgekeerd geldt ook: spiritualiteit is niks wanneer je Advaita serieus neemt.
 
Hoe zit het met de vrije wil?
 
Ga niet speculeren. Ga kijken bij jezelf in hoeverre je al bewust bent van vrijheid. Daar zul je het herkennen. Anders blijven het verhaaltjes. Dat is ook een strategie van spirituele mensen, om maar bezig te blijven met verhaaltjes. Dan ontlopen ze de werkelijke consequenties.
Traditioneel was het zo: welk element bij de leerling is doorslaggevend voor een leraar om iemand als leerling aan te nemen? Je vindt dat op allerlei plekken in de Advaita traditie. Het belangrijkste is: het verlangen naar absolute bevrijding. Dat is niet zomaar een beetje vrijer kunnen leven, maar absolute bevrijding waarbij die terugval niet meer plaatsvindt. Het is duidelijk: de Advaita-weg is niet voor iedereen.

Nieuw op de website

Kennis van Non-dualiteit
Encyclopedie Advaita
 
Downloads
Hathayoga
2011-12-12 Yoga 4
Meditatie
2011-12-12 Meditatie 4 midden
 
Jongeren
Ervaringen met lessen
Recensie gastlessen door Pia de Blok op Hogeschool Rotterdam
Boekbesprekingen
Pia de Blok, Onbeperkt ontspannen voor jongeren. Bespreking in NBD|Biblion 

Kalender
14 januari 10.30 Onbeperkt ontspannen 3 Pia
15 januari 10.00 Stiltedag Anke
29 januari 10.30 Werkgroep Yoga en Nondualiteit Gisela
26 februari 10.00 Stiltedag Anke

Tenzij anders aangegeven vinden de bijeenkomsten plaats in het Advaitacentrum, Fluwelensingel 53, 2806 CC in Gouda.

In Gent, Brugge, Leuven en Noordwolde (Groningen) zijn regelmatig bijeenkomsten zonder Douwe van mensen die zich betrokken voelen bij zijn benadering.
Zie voor informatie:
W: Vlaanderen-Brugge, E: advaitagroepbrugge, T: 0486 97 65 69
W: Vlaanderen-Leuven, E: advaitagroepleuven, T: 016-40 03 77
W: Vlaanderen-Gent, E:  advaitagroepgent, T: 0746 89 65 04
W: Groningen, E: advaitagroepgroningen, T: 050-301 50 69


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod