2012/06 Al die kinderachtigheid van je verdwijnt als de wolken - overal is zonlicht


Jaargang 13 nr. 13 (27 juni 2012)
 

 13-13 in de wolken
 Overal hetzelfde


 
 

Ga terug naar waar je vandaan kwam,
naar Dat wat vooraf gaat aan alle vorm en kwaliteit.
Dat ben jij!
 
 

Tekst satsang

Van complexiteit naar eenvoud
Uit een Advaita gesprek met Douwe Tiemersma, Schiermonnikoog, 1 juni 2012
 
Zie hoe het de laatste tien minuten met je is gegaan hier in de kapel: eerst was er aandacht voor allerlei dingen om je heen, terwijl je hier ging zitten, alles klaarzette, praatte met anderen. Daarna ging je echt zitten en kon je je ontspannen. Nu besef je: ja, ik heb hier vaker gezeten, eigenlijk is er niets veranderd. De tijd valt weg en er ontstaat er diepe stilte waarin al die zaken die je eerst zo belangrijk vond, wegvallen. Alleen je eigen zijn-bewustzijn-gelukzalig zijn blijft over. Dat is oneindig. Als je je even ontspant, merk je hoe dichtbij en hoe natuurlijk dat is. In de dualiteit ben je gericht op de dingen om je heen of op allerlei mentale objecten. Dan valt de dualiteit weg. Over blijft die nonduale sfeer waarin geen scheidingen zijn. Je zou kunnen zeggen: moeten we daarvoor naar Schiermonnikoog komen? Je ziet hoe dichtbij het is. Je bent het zelf. Wees je bewust van die verandering van de oriëntatie. Je merkt dat je die verschillende mogelijkheden hebt. Je ziet heel duidelijk: ik kan bij mezelf blijven terwijl het leven door kan gaan. Er blijft een nonduale sfeer. In die nonduale sfeer komen tijd en geen tijd, vorm en geen-vorm bij elkaar. Het belangrijkste is om helder te blijven omtrent je eigen situatie, vooral wat betreft je eigen oriëntatie. Vanuit je diepere - of hogere - bewustzijn, kun je de verschillen in oriëntatie heel duidelijk ervaren, ook op een steeds subtieler niveau. Als je het niet doet, zit je voor je het door hebt, weer te denken op de oude wijze, zit je weer op de oude wijze te kijken, ben je weer aan het handelen op een oude wijze, in de dualiteit.
Vanuit die grotere helderheid merk je allereerst de neiging op om die oude gewoonten weer op te pakken. Wanneer je die neiging tijdig opmerkt is zij heel gemakkelijk weer los te laten. Blijf dus helder op het meer oorspronkelijk niveau. Er is een oneindigheid van ruimte, er is stilte, je bent er jezelf, zonder invulling. Je blijft bewust van het geheel. Dat betekent; je blijft bewust van jezelf, ook lichamelijk. Natuurlijk stel je vast wat daar aan lichamelijke gevoelens zijn, maar je ervaart hen ook in de grote ruimte. Zo zie je wat daar gebeurt, wat je situatie is. Je blijft bewust van jezelf, je blijft bewust van je eigen bewustzijn, daarin ontspan je je. Laat die kwaliteit van je eigen bewustzijn sterker worden. Het is bewustzijn met een hoge intensiteit, zonder spanning, maar toch met een hoge intensiteit, geweldig alert, helder. Wanneer die alertheid verdwijnt zit je zomaar weer op een ander niveau van beperkt bewustzijn, in de dualiteit. Het is een steeds meer wakker worden op dat hogere niveau. Zie dat het leven op zich dan helemaal niet hoeft te veranderen. Alleen in verticale zin gebeurt er iets. Je wordt je steeds meer bewust van je eigen zelfzijn en dat blijkt dan zo omvattend groot te zijn dat al het andere daarin opgenomen wordt en doorzichtig wordt. Dat is dus die andere oriëntatie. Je zit dan niet meer ergens geconcentreerd in een beperkt zelfzijn. Dat is open gekomen. Ervaar die overgangen van dualiteit naar nondualiteit. Van de complexiteit van dingen die gescheiden zijn naar die eenvoud van eenheid. Als je niet moeilijk gaat denken is het zo eenvoudig. In de stilte kom je open. Wees daarin helder bewust zodat het stabiel kan worden. Bevestig het maar: dit is het, dit is het, dit is het. Wanneer je eigen zijnssfeer oneindig is, zijn er geen echte afstanden. Daarom is er ook geen tijd.
 
Ik worstel ermee dat wanneer ik open ben en ruimte voor de ander heb, ik dan toch weerstanden voel. Ik denk, bijvoorbeeld, dan dat iemand wel erg vaak bij me komt eten, en dat wil ik dan weer niet.
 
Je zegt het al: ik denk, ik worstel. Als je dat denken nu eens weglaat en je keert steeds meer terug naar de kern van jezelf. Hier is helemaal geen tijd, hier is geen afstand, hier is alleen maar openheid. Ga je daar op richten. Zolang je met het denken bezig blijft, blijf je in de dualiteit zitten en je ziet de complexiteit en het worstelen. Zodra je daar iets van merkt moet er een belletje gaan rinkelen: stop, ik zit in de verkeerde richting. Eerst terug. Het is natuurlijk heel idioot dat je denkt oplossingen te kunnen vinden door verder te gaan worstelen en te denken. Je weet dat dat geen oplossing geeft. Dan zit je op het verkeerde niveau. Dus je moet stoppen met dat denken en worstelen. Wanneer je dan ook weet: als ik terugga in mezelf, daar ontspannen blijf rusten, dan is er intern een helderheid die vaststelt dat de problematiek er niet meer is. Dan kan er intern ook de helderheid zijn om dit te laten voortduren, zodat je niet meer terugkeert naar dat problematische plekje.
(…)
In die ruimte van bewustzijn leer je alles wat nog nodig is om te leren. Al die oude gewoontes die toch weer de neiging hebben om op te komen: je ziet ze en je kunt ze loslaten. Al die kleinzieligheden van je, ze komen echt wel weer op, maar je ziet ze en je laat ze los. Al die kinderachtigheid, je ziet dat alles en laat het los. Het lost op en verdwijnt als de wolken. En overal is zonlicht.
(…)
Het gaat er niet om te zeggen: dit moet je doen en dat moet je niet doen, dit moet je nastreven en dat moet je tegenhouden. Het enige is de dynamiek van het zelfzijn te leren kennen in zijn beperktheid en in zijn onbeperktheid. Dat is alles. Je stelt vast dat er af en toe nog een terugval is in de beperktheid. En je beseft: eigenlijk weet ik beter. Het is niet slecht dat het terugkeert, het is gewoon dom. Je weet dan gewoon niet meer hoe het zit. Want natuurlijk wil iedereen gelukkig worden. De wijze waarop men dat nastreeft is vaak gewoon dom. Dat is de onwetendheid, het niet weten. Maar je weet dat je met je bewustzijn kunt terugkeren naar je oorspronkelijke openheid die er altijd is. Het steeds meer stabiel daarin verblijven op een steeds zuiverder, vollediger wijze. Daar gaat het om en dat spreken we af voor de verdere week. Ja?
 

Mededelingen

De laatste bijeenkomsten van dit seizoen zijn nu achter de rug. Alleen is er zaterdag nog een open dag van de AYO (zie hieronder). Dan is er nog een week op Schiermonnikoog en beginnen we op 9 september weer met een retraitedag.
Ik heb nog even gewacht met het nemen van een beslissing, maar mijn gezondheidstoestand is zo dat het beter is dat ik het najaar geen cursussen geef. Dus dat betreft de maandagavondyoga en –meditatie en de bijscholing Chakrayoga. Als het enigszins kan, komen die cursussen begin 2013. 

ADVAITA YOGALERAREN OPLEIDING

Advaita Centrum, Fluwelensingel 53, 2806 CC Gouda


 OPEN DAGEN


 ZATERDAG 30 juni 2012
 
 
          Programma
 
          09.30 – 10.00 uur       Inloop met koffie en thee
 
          10.00 – 10.45 uur       Uitleg over de opleiding
 
          10.45 – 11.30 uur       Yoga/Pranayamales
 
          11.30 – 11.45 uur       Korte pauze
 
          11.45 – 12.30 uur       Gesprek met Douwe Tiemersma
 
          12.30 – 13.15 uur       Lunchpauze
                                             (lunch zelf meenemen, koffie en thee aanwezig)
 
          13.15 – 16.00 uur       Gesprekken en beantwoorden van vragen,
                                             Intake-formulieren invullen,
                                             Intake-gesprekken en Inschrijvingen,
                                             met koffie en thee.
 
www.advaitayogalerarenopleiding.nl / www.ayo.nu


 

Nieuw op de website

Downloads
2012-06-07 Schier 12 Donderdag avond
2012-06-07 Schier 11 Donderdag ochtend
2012-06-06 Schier 10 Woensdag avond
2012-06-06 Schier 9 Woensdag ochtend
2012-06-05 Schier 8 Dinsdag avond

Kalender
31 aug - 7 sept 18.00 Retraite Schiermonnikoog Weken
9 september 10.00 Retraitedag Douwe

Tenzij anders aangegeven vinden bovenstaande bijeenkomsten plaats in het Advaitacentrum, Fluwelensingel 53, 2806 CC in Gouda.

Bijeenkomst advaitagroepen
1 juli 9.30 Brugge Brugge
2 juli 20.00 Amsterdam Amsterdam
8 juli 10.30 Groningen Groningen
12 juli 19.00 Gent Gent
4 sept 19.30 Leuven Leuven
16 sept 10.00 Gouda Gouda
sept 11.00 Hellevoetsluis Hellevoetsluis


 


 


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod