2012/12 De overgave in de oorsprong van zelfzijn is als een waterstofbom


Jaargang 13 nr. 21 (11 december 2012)


13-21 bom 

 Vanuit de bindu komt alles open


 
 
Uit de oude doos van de jaren 70
 
Dauwdruppels zijn wij,
weerspiegelingen van een wereld.
Langzaam verdampen wij:
steeds minder wereld,
een steeds grotere eenheid
 
*
 
Ik ben een stukje sterrenstof
verwaaid in een hoekje van het heelal.
Ik ben het onbeperkte,
het omvattende al.
 
 

Positieve geluiden

Nog maar een eens paar berichten, ter bemoediging en inspiratie. Ga maar na wat elke uitspraak betekent.
 
“Het is helder
Ik ben 'Dat',
Absoluut.”
 
“Het is raar, een soort bewustzijnsverandering, een verbinding in mezelf met me-Zelf.
Een soort stille oneindigheid die het mogelijk maakt om vanuit die achtergrond alles anders te gaan zien.
De schoonheid en het geluk en de liefde en dat wat is zijn niet alleen meer het gevolg van de manifestaties en de gebeurtenissen.
Maar veeleer van het weten en voelen en zien dat alles verbonden is door die stille oneindige aanwezigheid.
Dat niet grijpbare dat het mogelijk maakt  om voorbij mezelf en al de rest te gaan.
Daar kan ik voor immer verblijven, daar ben ik thuis en daar kan ik accepteren en loslaten.”
 
“Het is nu zo duidelijk, zo helder … Dualiteit bestaat niet, alleen als gedachte.”
 
 
 

Tekst satsang

De continue spontane zelfmeditatie
 
Uit een Advaita gesprek met Douwe Tiemersma, Gouda, 3 oktober 2012
 
We hebben het vaker gehad over de noodzaak dat er op je spirituele weg langzamerhand een continue spontane  gerichtheid op de essentie van je eigen zelfzijn komt, een continue zelfmeditatie. Wat zou het betekenen wanneer dat  plaatsvindt? Een voortdurende zelfmeditatie. Het moet duidelijk zijn dat dan de zelfrealisatie zomaar gaat plaatsvinden.
Op de satsangs zijn we jarenlang bezig geweest om allerlei aspecten van de advaitabenadering te bekijken. Ga maar kijken hoe het zit in je eigen situatie. Ga het maar op een rijtje zetten. Is het begrijpelijk? Zo ja, oké, dan kunnen we verder gaan. Dat inzicht in je situatie en in je mogelijkheden is ontzettend belangrijk. Eerst meer verstandelijk, dan op het niveau van het directe inzicht. Maar wil het gaan om het totale inzicht, wat we realisatie noemen, dan zal alles wegvallen wat je daarvoor hebt bekeken op het niveau van het verstand. Dat wegvallen gebeurt als je de inhoud van je verstandelijk inzicht helemaal eigen maakt. Dat gebeurt allereerst op het niveau van het lagere inzicht. In de zich verdiepende meditatie is er een verdere eigen-making van wat je daar met je verstand kon begrijpen. Het is een toe-eigening van de waarheid over wat je bent, en een daarmee samenvallen.
Wanneer je die meditatie oppikt, dan wordt het ook duidelijk: dit zal zich moeten doorzetten, deze meditatie zal continu moeten worden. Zo niet, dan is er steeds weer een afleiding en dan zit je weer in de dualiteit. Die meditatie zal verder moeten gaan dan een discipline, want anders is er teveel een ik bezig die alles zal willen regelen. De impuls zal van veel dieper moeten komen, zodat ze spontaan gaat. Natuurlijk is dat zo. Als je die meditatie oppikt, zeg je dat: natuurlijk! Het kan niet anders. Moet je eens kijken wat dan allemaal wegvalt qua belangrijkheid. Ook dingen van je spirituele pad. Bij deze voortgaande meditatie is er dus steeds minder een ikje dat mediteert, een ikje dat overwegingen heeft. Dat gaat wegvallen. Je gaat ervaren dat het doorzetten van de meditatie gewoon gebeurt in het grote geheel. Doordat de afgrenzingen wegvallen, kan de openheid haar kans grijpen. Dat is een heel natuurlijke gang van zaken. Je zult het dus moeten latengebeuren, dat doorgaan van de meditatie, met het steeds verder wegvallen van alle ego-elementen.
Als je eenmaal ervaart dat het spontaan is en dat het doorgaat, dan is er verder geen probleem. Aan de ene kant heb je dan de ervaring dat de meditatie steeds meer toegespitst wordt. Toegespitst wordt op de essentie van jezelf, de essentie van alles. Er is een steeds verdere concentratie. Zo komt dan de ervaring van een punt waarin ook het laatste ik-element zal verdwijnen. Terwijl dat doorgaat, vallen steeds meer beperkingen van je af, steeds meer sluiers vallen weg. Dat betekent dat er ook een ander aspect aan zit, namelijk: dat de sfeer steeds opener wordt. En gaandeweg wordt het steeds duidelijker: ja, daar in dat centrum, daar zal elke vorm, elke kwaliteit van mezelf verdwijnen, en dat betekent dat er een totale openheid is.  De laatste sluiers zijn dan verdwenen.
Ik verwijs ernaar in de hoop dat je dat herkent. Die meditatie is dus heel eenvoudig:  alleen die gerichtheid op die essentie, op die kern. En wat nog verder opkomt: bemoei  je er niet mee. Zodra je er aandacht aan gaat geven, wordt dat sterker en dan stopt de meditatie. Maar moet je eens kijken wat er gebeurt wanneer je welmeegaat met deze meditatie. De advaitaweg is direct. Daarvóór heb je gesprekken en gedachten over allerlei aspecten van non-dualiteit en dualiteit en van de weg. Dat is meestal ook nodig. Maar op een gegeven ogenblik wordt die weg direct. Dat is hier in deze fase van de voortgaande meditatie. Daarin krijg je een direct verzinken in de Oorsprong. Zonder middelen. Die kern: je kunt hem ervaren als de bindu van een mandala, de mandala van je leven, met allerlei sectoren en met allerlei  cirkels, van alles wat er maar in het leven gevoelsmatig en mentaal gebeurt.  In die beweging naar die bindu krijg je dus de bewustwording van dat wat eerst onbewust was.
Daarmee gaat alles veranderen. Dat zelfzijn van je verandert. Allerlei eigenschappen, allerlei vormen verdwijnen. De wereldse werkelijkheid verandert. Wat dan als werkelijkheid ervaren wordt, wordt steeds meer een nonduale sfeer, zonder scheidingen. De scheidingen tussen jezelf en de wereld, ook in de mentale wereld verdwijnen. Daarbij verdwijnen dus al die dingen die horen bij de dualiteit, het gevoel van een gemis, de ervaring van conflicten, het verlangen, frustraties, lijden. Ze verdwijnen! Omdat er een heelheid ontstaat, een compleetheid. Je zijn-bewustzijn komt steeds meer open en er ontstaat een grote non-dualiteit. Dat zelfgevoel is eerst heel duidelijk aan het fysieke lichaam gebonden, dat ontwikkelt zich in de beweging dus steeds verder. In die ontwikkeling verandert het lichaam dus ook. Het wordt steeds meer subtiel. En daardoor ook steeds grootser. Dat is heel concreet lichamelijk. Alle aspecten van je eigen bestaan gaan daarin mee. Op het niveau van het inzicht is het duidelijk : o ja, prachtig, dit geheel. Op het niveau van het gevoel, van het hart: het is  één gevoelssfeer van liefde zonder scheidingen. Op het niveau van de vitale energieen: het is één groot geheel, een kosmisch energetisch lichaam. Op het niveau van de seksuele energieën: een komen tot een totale compleetheid, kosmisch. De basis-, aarde-energie: ze is oneindig!
Zo heb ik het ervaren, dat de beweging naar dat punt toe een steeds verdere toespitsing is. Dat je dan als het ware een soort kernfusie  krijgt, waardoor je hele ervaringswerkelijkheid totaal wordt opgeblazen als een waterstofbom. Dat is de tantristische benadering: Shiva en Shakti komen daar - in dat heel kleine subtiele punt bij elkaar. Wham! Dat betekent meteen dus dat elk centrum verdwenen is. Is dat herkenbaar?
 
V: Het is wel herkenbaar, maar ik merk wel dat er tegelijkertijd een hoop naar boven komt wat daar niet bij hoort. Er is een soort schoonmaakproces.
DT: Kun je dan toch die meditatie laten doorgaan? 
V: Dat is soms  moeilijk. Ik merk wel dat ik het meer in mijn leven zie, maar als het heftig is vind ik het lastig.
DT: Wanneer je eenmaal in die stroom zit van de meditatie die doorgaat, is er geen probleem.
V: Nee. Dat is wel interessant, want ik merk ook dat als ik dat dan kwijtraak, er problemen komen. Die problemen komen niet eerst. Dat vind ik wel een eye-opener.
DT:  Mooi. Dat is een heel belangrijke herkenning. Daarom vraag ik: wanneer je eenmaal zo in die stroom zit van die doorgaande meditatie, zijn die problemen er dan?
V: Nee, maar soms gaat het zo snel, dat er iets gebeurt …
DT: Wanneer meditatie doorgaat, zijn die problemen er dan?
V: Nee, dan zijn ze er niet.
DT: Nee! Nu, het enige is dus om in die toestand, terwijl de meditatie doorgaat, te blijven met een grote helderheid. En dit te bevestigen: o ja, dit, dit, dit. Dan krijgt het denken over problemen geen kans. Heel simpel. Wanneer de helderheid minder wordt, wordt de meditatie stroef, minder sterk en kan stoppen. Ja, dan komen alle problemen weer terug. Maar zie waardoor dat komt, door het verdwijnen van de actuele helderheid. Dan is er al een verslapping van de meditatie en een afleiding door van alles wat niet bij die meditatie hoort. Natuurlijk, dan krijgt dat weer een kans.
V: Het heeft vaak een enorme kracht.
DT:  Jawel, maar zie dus dat, wanneer je zo’n enorme kracht voelt, het altijd iets is waaraan je zelf bijdraagt.
V: Hoe bedoel je dat?
DT: Nu, dat die kracht niet zo maar een natuurverschijnsel  is. Dus dat je er zelf ook een bijdrage aan hebt wanneer die kracht zich voordoet. Het komt niet zomaar van buiten, waar je niets aan zou kunnen doen. Nee, het is een kracht waarmee je zelf altijd al te maken hebt gehad. Die kracht ontstaat al als je dingen gaat zien als belangrijk. Dat proces kun je dus zien en dat geeft je de vrijheid, de mogelijkheid, om te zeggen: o nee, ik weet hoe het werkt met mijn gewoontes en emoties, maar dat doet er allemaal verder niet meer toe als ik de centrale meditatie doorzet. Zij gaat door, als je maar zoveel mogelijk daar in dat centrum verblijft en bevestigt: O, dit, dit, dit, dit, dit; ja, dit, dit, dit gaat door.
V: Klopt het dat die interne meditatie, als die sterker wordt, zelf de weg bepaalt?
DT: Ja, want met het verdere verloop heeft een ik niets te maken, totaal niets. Het gaat echt helemaal op een vanzelfsprekende wijze verder. Je kunt dit begrijpen. Als er geen krachten zijn die je ergens vasthouden, je hechten in een dualiteit, komt er ontspanning en keert de beweging automatisch terug naar haar oorsprong. Dat is de natuurlijke staat. Het is een natuurlijke staat, dus het gaat helemaal vanzelf, wanneer je er maar niet aan zit. Het enige is om je vingertjes bij je te houden, je hechtingen geen kans te geven. Zolang die nog de neiging hebben om krachtig te zijn, ja dan moet je die periode maar heel hard opletten. Want voordat je het weet  dan zit je weer vast.
 

Mededelingen

De satsang van 12 december gaat door.
Voorlopig houden we het erop dat ook de Retraitedag op 30 december, in iets afgeslankte vorm, doorgaat.
 
Er is een nieuwe Advaitagroep voor de regio Nijmegen. Zie de kalender en Bergharen
 
 

Meditatieboekje

Voor de Kerst verschijnt bij Uitgeverij Advaita nog een boekje met korte teksten van Douwe Tiemersma die bij een goede geestelijke oriëntatie behulpzaam kunnen zijn.
Omvang: 96 pagina’s
Binding: ring aan lange zijde, zodat het boekje op elke pagina helemaal opgeklapt kan worden
Prijs: € 9,90 (franco thuis)
ISBN: 978 90 77194 00 3
Illustraties: Mieke van Aken, die ook het grootste gedeelte van de teksten uitzocht.
De opgegeven verschijningsdatum is 18 december, zodat, als de Post een beetje meewerkt, het boekje voor de Kerst in huis kan zijn. Op de Retraitedag 30 december is het boekje natuurlijk ook in het Centrum verkrijgbaar.
Bestellen: via info@advaitauitgeverij.nl en via www.advaitauitgeverij.nl.
 
 

meditatieboekjemeditatieboekje2

 
 

 
 

Non-duality – the groundless opennes

de Engelse vertaling van Non-dualiteit – de grondeloze openheid.
Mantra Books van John Hunt Publishing 2012 - http://www.mantra-books.net/books/non-duality
Informatie ook op: http://thegroundlessopenness.wordpress.com/about/
 

Non-Duality

 
 

 

Nieuw op de website

Douwe Tiemersma – Alle artikelen
- Spiritualiteit en het sacrale 2004
- Religie en advaita 2003
- Betrekkelijkheid 2001
- Bewust-zijn 2000
- De Leraar 2000
- Psychologische kennis en inzicht 2000
 
Jongeren – ontspanning en inzicht
Activiteiten: Verslag bijeenkomst van 17 november 2012    
 
Downloads
Satsangs
2012-11-28
Hathayoga
2010-03-13 Yoga non-dualiteit Douwe
2012-11-25 Jnana Tantra Douwe
 
Publicaties - YouTube
Er zijn de laatste tijd verschillende video’s op YouTube gezet.

De  Engelstalige YTfilm van de Sand Conference-Talk is te vinden via http://www.youtube.com/watch?v=r9bhj8ZgIZI

Verder zijn er de filmpjes van de
- Satsang 1 april 2009 (8 delen): http://www.youtube.com/watch?v=uG85pqI2CwQ
- Satsang Ontspanning en zelf-zijn, 9 november 2012 (10 delen): http://www.youtube.com/watch?v=7fZVV3-sb5o

Via http://www.youtube.com/user/advaitacentrum kom je bij alle video’s op het YT-kanaal van het Advaitacentrum.
 

Kalender

Satsangs onder voorbehoud – volg de info op de website.

12 december 20.00 Advaita-avond / satsang (gaat door) Douwe
30 december 13.30 Retraite-middag / satsang Douwe

Tenzij anders aangegeven vinden bovenstaande bijeenkomsten plaats in het Advaitacentrum, Fluwelensingel 53, 2806 CC in Gouda.

Bijeenkomst advaitagroepen
13 dec 19.00 Gent
16 dec 11.00 Hellevoetsluis
18 dec 19.30 Leuven
6 jan 9.30 Brugge
7 jan 19.45 Amsterdam
13 jan 10.30 Groningen
15 jan 20.00 Bergharen
20 jan 10.00 Gouda


 


 


 


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod