2013/01 De stilte van de sneeuw overal in het donker is oneindig


 
Jaargang 14 nr. 2 (27 januari 2013)

 
 
Tekst satsang

Stilte
Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Schiermonnikoog, 1 februari 2003
 
Jullie weten wat het thema van deze week is: stilte. Het is hier zoals het was: stil. Er is niets veranderd. Tussen de vorige keer en nu lag het drukke leven. Dat valt nu weg in stilte. Laat het maar wegvallen. Dan merk je dat die stilte nooit is weggeweest. Als je helder bent, is dat duidelijk.
Wat gebeurt er in de stilte? We komen in de winternacht met storm en sneeuw aan op een ver eiland en het wordt doodstil. Wat gebeurt er met die mensen in de nacht, in de sneeuw, aan het eind van de wereld? In de stilte van de nacht, van de sneeuw, in de werkelijke stilte, lost alles op, lost de hele groep op.
Ga heel precies kijken hoe dat bij jezelf zit, waar alles in de stilte gaat oplossen. Luister naar de stilte, luister. Als het luisteren iets vindt om naar te luisteren, is er een duidelijke relatie met aan de ene kant jezelf en aan de andere kant dat waarnaar je luistert. Nu is er de sneeuw die door blijft vallen in de donkere nacht, de sneeuw die heel gestaag en heel stil naar beneden gaat, en jij luistert. Maar, er is niets dat aan het luisteren beantwoordt. De intentie van het luisteren is er en gaat door, maar de stilte van de sneeuw overal in het donker is oneindig. De intentie van het luisteren wordt oneindig. Alles van jezelf gaat in het luisteren naar het oneindige, en zo blijft niets over. Ga precies kijken hoe het is. Het luisteren krijgt geen houvast. De energie van het luisteren vervluchtigt in de sneeuw. Wat ben je zelf? In het luisteren naar het geluid van de sneeuw ben je zelf luisteren. Als luisteren los je in de stilte op, je wordt zelf de sneeuw. Er is geen geluid voor je Zelf. De oneindige stilte blijft. Zie hoe die stilte alles oplost.
Ze hebben nog gezocht naar de mensen van de groep op het eiland, maar ze hebben niets gevonden.
Zie hoe de stilte verder gaat dan de tegenstelling geluid en stilte. Geluid en gewone stilte wisselen elkaar af. Je stelt nu eens vast dat er geluid is en dan weer stilte, dan weer geluid. Aan deze afwisseling gaat de Stilte vooraf. Het is de oorspronkelijke stilte waaruit de gewone stilte en het geluid voortkomen. Er is een periode van geluid en een periode van afwezigheid van geluid. Geluid komt op als een verschijnsel, en stilte komt op als een verschijnsel. De oorspronkelijke stilte is er altijd, continu, onafhankelijk van geluid en afwezigheid van geluid. Ga naar de stilte van de nacht, de stilte van het vallen van de sneeuw. Het is belangrijk op deze eerste avond dat die oorspronkelijke dimensie van Stilte weer open is.
Let op, nu die dimensie van Stilte open is. Stilte gaat dus vooraf aan de geluiden en de stilte. Hij gaat eraan vooraf, zoals je zelf vooraf gaat aan de verschijnselen. Wanneer Stilte verschijnt, ervaar je dat hij niet verschillend is van je eigen zelf-zijn. Die Stilte is geen verschijnsel, derde persoon, want Stilte ben je ook zelf, eerste persoon. Als je gaat luisteren vanuit je zelf-zijn naar de stilte, ben je ‘luisteren’. Dan gaat het luisteren samenvallen met de oorspronkelijke stilte, zelf ga je samenvallen met de oorspronkelijke stilte. In die oorspronkelijke sfeer ben je als stil luisteren niet verschillend van de Stilte. Dat is de meditatie. Stilte die luistert naar de stilte: Dat ben jij.
 

Mededelingen

Twee weken voordat Douwe overleed gaf hij nog een laatste satsang/interview aan Patrick Kicken. Dit is te beluisteren op Laatste satsang/interview door Douwe, met Patrick Kicken.
De nieuwe meditatieboekjes zijn gearriveerd. Ze kunnen via de website worden besteld. Zie Meditatieboekje
De bestuursvergadering van 9 maart is bedoeld voor bestuursleden en coördinatoren van het advaitacentrum. Andere belangstellenden zijn ook welkom. Graag even aanmelden bij het secretariaat i.v.m. de lunch.
 
Het bestuur
 
 

Kalender

Alle bijeenkomsten in het Centrum te Gouda, tenzij anders vermeld

9 maart 11.00 Bestuurs/coördinatoren vergadering secretariaat
17 maart 10.00 Contactgroep advaitagroepen Jean-Pierre
 
 
Bijeenkomst advaitagroepen
28 jan 19.45 Amsterdam
3 feb 11.00 Hellevoetsluis
3 feb 9.30 Brugge
5 feb 19.30 Leuven
10 feb 10.30 Groningen
12 feb 20.00 Bergharen
14 feb 19.00 Gent
17 feb 10.00 Gouda (stiltedag)


 


 


 


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod