2013/04 De hele wereld wordt bevrijd wanneer je zelf bevrijd wordt


 Jaargang 14 nr. 8 (20 april 2013)

 Tekst satsang

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Schiermonnikoog 20 juni 2011

De hele wereld wordt bevrijd wanneer je zelf bevrijd wordt
 
In zijn laatste levensjaren zei Nisargadatta veel dingen die hij zelf ook gehoord had van zijn leraar. Bijvoorbeeld: ‘je zult lange tijd dat hoogste, universele ik-ben moeten vereren als de hoogste God.’ Dat is totale bhakti, devotie. Wanneer dat niet het belangrijkste voor je is, zijn er allerlei afleidingen en dan stopt het proces. Wanneer het werkelijk om de realisatie gaat, zal deze zo totaal moeten zijn dat ook alle energieën waarmee je geïdentificeerd bent, meegaan in die ontwikkeling, in die bevrijding. Het is opvallend dat alle grote leraren ook grote tantraleraren waren. Het is terecht dat het inzicht benadrukt wordt, maar het is ook een energetisch proces omdat je helemaal verwikkeld zit in die energieën. Tot en met het niveau van ‘ik ben’ gaat het steeds om die twee dingen: energie en bewustzijn. Dan gaat het op een natuurlijke wijze in de richting van steeds meer verruiming, steeds meer helder worden, in de richting van dat zuivere universele bewustzijn en gelukzalig zijn. In de spirituele ontwikkeling heb je dus een ontwikkeling van die beide aspecten: bewustzijn en energie. Dat kan ook niet anders, want wanneer het uit elkaar getrokken wordt, krijg je problemen. Bijvoorbeeld: ‘de geest is wel gewillig maar het vlees is zwak’, ‘ik zie het wel, maar…’ , enzovoort. Bevrijding betekent totale bevrijding, in het aspect van het bewustzijn en in het aspect van de energie.  Alles wordt bevrijd: je lichaam wordt bevrijd, je wereld wordt bevrijd, andere mensen worden bevrijd. Ze worden bevrijd van jouw egocentriciteit. De hele wereld wordt bevrijd wanneer je zelf bevrijd wordt.
Zie hoe het werkt. Als het bijvoorbeeld ‘slecht’ weer is dan leg je een claim op het weer door het anders te willen hebben. Als iemand aardig tegen je doet ben je aardig terug en als iemand onvriendelijk doet, doe jij ook onvriendelijk. Steeds construeer je vanuit jezelf een wereld. Moet je eens zien in relaties hoe mensen elkaar gevangen houden. Bevrijding van jezelf betekent dus ook bevrijding van de ander. Als je dat door hebt besef je dat het van jezelf afhangt hoe de wereld er uit ziet. Direct ben je dan veel vrijer ten opzichte van de omstandigheden, de condities.
In de stilte lost alles op. Mag de stilte zo stil worden dat  alles oplost? Wanneer je je daarop richt, dan merk je dat de helderheid van je bewustzijn groter wordt. Het vereist een ontzettend grote helderheid en toewijding. Dan pas merk je dat er werkelijk iets gaat gebeuren. Die absolute stilte, mag die er zijn?  Wanneer het werkelijk doorgaat, betekent dat een toespitsing. Het is een soort meditatie. Er kwamen eens een paar boeddhistische monniken bij een leraar en zijn volgelingen. Die volgelingen mediteerden niet. De bezoekers vroegen waarom ze niet mediteerden. Het hart van de boeddhistische praktijk is meditatie. Die leraar zei: “Wij laten ons niet afleiden.” Dat is dus de continue meditatie. Het is een totaal toegespitste meditatie en in die beweging valt alles weg. Het is een toestand waarin de energie zich ontwikkelt in de richting van een geweldig grote helderheid en onaantastbaarheid. Kristalglas is hard. Wanneer je er tegenaan tikt, dan heb je die helderheid van klank. Wanneer je er doorheen kijkt zie je dat het ontzettend helder is. Diamant is nog helderder, nog harder. Wanneer je zo doorgaat in die gerichtheid, dan ervaar je dat je eigen sfeer van energie die kwaliteit krijgt. In de hatha yoga wordt dit als doel gesteld. Ook in de boeddhistische Tantra is dit het geval. Het is natuurlijk geen doel. Maar het is wel een belangrijke ervaring in de spirituele ontwikkeling. Het is een kwaliteit van je eigen energie - dus het is nog een soort lichamelijkheid - waarin de spirituele ontwikkeling verder kan gaan. En je bewustzijn, met die energie, zal die kwaliteit moeten krijgen om door te kunnen gaan. Wanneer ergens iets minder helderheid is, wanneer er iets van traagheid, sufheid is, dan is het met die ontwikkeling afgelopen. Die bewustzijnsenergie die je zelf bent, zal die kwaliteit moeten hebben om alles te kunnen doorboren wat eerst die ontwikkeling tegen hield. Die kwaliteit van diamant, die kwaliteit van de bliksem. Het wordt vaak voorgesteld als een bliksem die in moet slaan. Maar je bent het zelf. En je moet het zelf ervaren. Anders blijft het een object-geheel van processen. Het gaat om jezelf. Dat kun je herkennen.

Mededelingen

Op initiatief van Odile organiseren de Advaitagroepen een Stilteweek in het Begijnhof te Brugge van 23 t/m 30 augustus 2013.
De optie vervalt eind mei, dus dan moeten we weten hoeveel mensen er op af zullen komen.
Schrijf je daarom graag zo snel mogelijk in. Meer info vind je op de website.
 
Alle 15 boeken van Douwe zijn te bestellen via de Uitgeverij Advaita
 
7 mei verschijnt er een nieuw boek:
 
Tiemersma, Douwe / Blok, Pia de
Stiltewandelingen
naar eenheid
 
Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist.
Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.
Vooral de ervaring van de open ruimte en de eenvoud van planten en dieren werkt terug op degene die daarvoor open staat.

Dit boek geeft 40 korte oefeningetjes voor ontspanning, stilte en openkomen, maar vooral voor de zijnservaring van eenheid.

Douwe Tiemersma heeft vanuit de advaitabenadering landschapsmeditaties ingebracht die hij met groepen deed.
Pia de Blok heeft aanwijzingen en oefeningen aangedragen vanuit haar werk met 'jongeren en non-dualiteit' en vanuit haar ervaring met groepen tijdens stiltewandelingen.
Ze zijn zorgvuldig door hen bijeengebracht. De oefeningen kunnen zowel individueel als in groepen worden gedaan.

1e Druk | 2013 | Hardcover | 96 Pagina's | Uitgeverij Advaita
Genre(s): Meditatie
ISBN: 9789077194096
€ 14,95   
Aangekondigd, verschijnt 7 mei 2013

stiltewandelingen strand

stiltewandelingen bos
 
 

Kalender

Alle bijeenkomsten in het Centrum te Gouda, tenzij anders vermeld

25 mei 10.30 Bijscholing onbeperkt ontspannen Pia
15 juni v.a. 9.30 Open dag AYO AYO
Bijeenkomsten advaitagroepen
 
22 april 19.45 Amsterdam
23 april 19.30 Midden Nederland
23 april 20.00 Bergharen
5 mei 9.30 Brugge
7 mei 19.30 Leuven
12 mei 10.30 Groningen
14 mei 19.00 Gent
2 juni 10.00 Gouda (stiltedag)
2 juni 11.00 Hellevoetsluis
Informatie Stilteweek   Stilteweek
Informatie Contactgroep   Contactgroep advaitagroepen
 
 
 
 
 

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod