2013/08 Voor het zelfzijn is een beperking altijd pijnlijk


Jaargang 14 nr. 15 (30 augustus 2013)

 Tekst satsang

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Gouda, 25 april 2012
 
Voor het zelfzijn is een beperking altijd pijnlijk
 
Ik gebruik vaak gedachtes om mezelf te beschermen tegen wat er om me heen gebeurt.
 
Het is mooi wanneer je dat herkent. Dat is dus het zelfinzicht van: ik ben daar bezig als een ‘ik denk’, met allerlei zaken daaraan gekoppeld zoals ik-belang, enzovoort. Dat herken je en dan kun je zeggen: die gedachten zijn op zich niet slecht, alleen mijn identificatie met dat ‘ik denk’ geeft problemen. Moet je kijken wat biologisch gezien dat denken nu eigenlijk betekent. Biologisch betekent het gewoon dat er intern iets gebeurt in de hersenen, of psychologisch gezien: iets in de voorstelling. Soms is dat nodig omdat je bijvoorbeeld iets niet kan pakken. Dan moet je een omweg maken. Hoe maak je die omweg? Daarvoor heb je even dat denken nodig. Zo zijn er ladders uitgevonden, enzovoort. Dan is het een praktisch hulpmiddel in het leven. Het denken hoort gewoon bij het leven. Maar zie dat die identificatie van jezelf met dat denken, met iets beperkts, met wat dan ook - een bepaald gevoel of met een bepaalde vorm - dat dat de problemen geeft. Hoe zit het met jezelf? Ben je zelf helemaal ruim? Laat alles dan gewoon maar gaan, dat is het leven. Je zit niet ergens op een beperkte manier in. Er is ook niet zoiets als: ik leef heerlijk vrij, ik leef goddelijk, enzovoort. Wanneer je dat idee nog hebt, ga dan nog maar eens bij jezelf te rade, want als je dat zo ervaart dan krijg je vroeg of laat de pin op je neus. Waarom? Omdat je jezelf hebt geïdentificeerd met dat stukje energie. Alle energieën veranderen en verdwijnen op een gegeven ogenblik, ze lossen op. Ook met die goddelijke identificaties krijg je precies dezelfde problemen als met al die andere problemen in de dualiteit.
 
Waarmee zou je je wel kunnen identificeren?
 
Zodra je je met iets identificeert zit je al in de dualiteit. Identificatie is dat je je identiek maakt aan iets anders. Dit is mijn identiteit, dus daar mee ben ik identiek. Wanneer dat iets beperkts is dan zul je die beperking dus ook leren kennen. Voor het zelfzijn is een beperking altijd pijnlijk. Want het zelfzijn heeft altijd het gevoel: ik ben oneindig.  En dan heb je een conflict.
 
Op momenten dat er de aantrekkelijkheid van iets beperkts is, merk ik dat het heel gemakkelijk is me weer met iets ruimers te identificeren. Dat laat ik dan meestal gewoon toe.
 
Mooi. Laat het dan oneindig doorgaan. Wanneer je een klein beetje ruimer wordt vind je dat al prachtig. Een beetje ruimer worden, meer open zijn, meer vrijheid ervaren, dat vindt iedereen prachtig. Dan ligt het toch voor de hand om te kijken naar de essentie van die vrijheid. Wanneer je het prachtig vindt om met een auto over de weg te scheuren dan zeg je: ik wil nog harder gaan, nog meer vrijheid ervaren. Want het is nooit genoeg. Maar wanneer je nu kijkt naar de essentie van wat je daar ervaart dan zie je dat die essentie van het gevoel van vrijheid veel verder gaat dan dat harde rijden. Als je naar die essentie toegaat word je steeds vrijer van de conditie van het hard rijden. Als je die overgang niet maakt dan krijg je brokken. Zo gaat het ook met macht. Mensen in de politiek willen macht hebben. Naarmate ze meer macht hebben, voelen ze zich beter. Waarom? Omdat ze dan een ruimere sfeer van zelfzijn ervaren en in die sfeer van zelfzijn kunnen ze macht uitoefenen. Daar zit een stuk vrijheid:  in mijn sfeer, in mijn territorium kan ik doen wat ik wil. Het geeft een goed gevoel wanneer het territorium groter wordt. Wanneer dat doorgezet wordt dan zie je dus dat gestreefd wordt naar die oneindige essentie van vrijheid, maar dat lukt niet op dat niveau. Dat is de tragiek van elke dictator. Zo gaat het met alle mensen die denken dat ze meer kunnen doen dan andere mensen. Dan gaan ze over grenzen heen waardoor het helemaal fout gaat. Dat absolute van vrijheid kan niet gehaald kan worden op het niveau van ‘ik wil vrijheid, ik wil macht, ik wil ruimte, ik wil alles’. Wanneer je dat doet dan haal je het absolute op het relatieve niveau, en dan krijg je ontzettende ellende. Er werd traditioneel ook altijd gewaarschuwd tegen blasfemie: je bent God niet! En dat is heel terecht. Want wanneer je dat wel denkt dan komen er ongelukken. Je moet die niveaus niet door elkaar halen. Zie hoe het zit.
 

Mededelingen

Er is een nieuw Engelstalig filmpje met een interview van Douwe welke op Youtube staat:

"Selections of an interview done by Maurizio and Zaya Benazzo with Douwe Tiemersma at the 2012 European SAND conference in Doorn, the Netherlands.":
http://www.youtube.com/watch?v=7-RK8F7AhdM
Hieronder de link naar dit en andere filmpjes op de website:
http://www.advaitacentrum.nl/nl/satsangs-op-youtube
 
De werkgroep "yoga & non-dualiteit" heeft 29 September en 24 November bijeenkomsten gepland van 10.30 uur tot 13.00 uur in het Advaitacentrum.
Meer informatie is te vinden op de website Yoga-werkgroep
 
Hierbij een vriendelijk verzoek aan iedereen die nog boeken uit de bibliotheek heeft deze terug te brengen of op te sturen naar het Advaita Centrum, Fluwelensingel 53, 2806 CC GOUDA.

Open Dag AYO op 31 aug 2013

14-6 AYO
Kalender

Alle bijeenkomsten in het Centrum te Gouda, tenzij anders vermeld

31 aug v.a. 9.30 Open Dag Advaita Yogaleraren Opleiding
29 sept 10.30 Werkgroep Yoga en Non-Dualiteit
Bijeenkomsten advaitagroepen
 1 sept 11.00 Hellevoetsluis
3 sept 19.30 Midden Nederland
3 sept 19.30 Leuven
8 sept 10.30 Groningen
9 sept 19.45 Amsterdam
12 sept 19.00 Gent
15 sept 10.00 Gouda (stiltedag)
6 okt 9.30 Brugge
 
 
 
 

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod