2013/10 Het zwaard van het heldere inzcht

 
 Jaargang 14 nr. 19 (27 oktober 2013)


 

Tekst satsang

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Gouda, 25 januari 2006

Het zwaard van het heldere inzcht
 
Ja, het is een vreemde combinatie: grondeloze ontspanning en daarin toch een geweldige scherpte. Een eindeloze ontspanning op het scherp van de snede. Ontspanning wordt vaak geassocieerd met een beetje wegzakken. Het is natuurlijk prettig, je rust ervan uit, net zoals van een slaap, maar als de ontspanningsperiode voorbij is, als de slaap voorbij is, gaat het weer verder zoals het altijd is gegaan. Wil er werkelijk iets veranderen dan zal er in die ontspanning ook iets anders moeten zitten: een scherpe helderheid, een tegenwoordigheid van geest. In die eindeloos diepe ontspanning is er geen ‘ik doe’ meer. Die tegenwoordigheid van geest is vrij van zo’n ik-centrum en van daaruit kan alles gebeuren, zomaar, spontaan. Of er kan niets gebeuren. Zie je dat dit een oorspronkelijke sfeer is die vooraf gaat aan activiteit en inactiviteit? Dit is je eigen oorspronkelijke aard en daar kun je dus op een bewuste wijze blijven. In die oorspronkelijkheid gebeurt niets, maar alles komt eruit voort. Wat eruit voortkomt, komt er spontaan uit voort, zonder dat er een ik zich vormt die zegt: ‘ik doe dat’. De dingen die gebeuren, gebeuren vanzelf.
 
Het is moeilijk om die scherpe helderheid aanwezig te laten blijven terwijl de ontspanning doorgaat. Maar het is mogelijk. Je kan het zelf gaan ervaren. Al die verschijnselen die voortvloeien vanuit het oorspronkelijke staan niet los van jezelf. In die zin blijf je het zelf van alles. Ondanks de vormen is er non-dualiteit, er is blijkbaar geen tweeheid. Is dat voor iedereen duidelijk? Als je het kwijt bent, ga dan opnieuw kijken naar die ontspanning en die helderheid. In die helderheid stel je vast: in deze ontspannen sfeer is totaal geen tweeheid. Leer dat steeds beter kennen. Je kunt zelf uitproberen hoe het werkt. Wanneer je zo rustig bij jezelf bent stel je zowel die ontspanning als die helderheid vast. Dan kan dit zich verdiepen, die ontspannen helderheid radicaliseert zich. Als er 100% ontspanning is terwijl er 100 % helderheid is: dat ben je zelf.  Dan stel je ook vast dat er totaal geen tweeheid meer is, dat er geen echte tegenstellingen meer zijn. Is er dan nog een tegenstelling tussen hoofd en hart? Nee. Tussen een ik en de ander? Nee. Tussen binnen en buiten? Nee. Tussen mens en God? Nee. Tussen zijn en niet-zijn? Nee.
 
Zijn er hulpmiddelen om helder te blijven? Milarepa kreeg houtjes onder zijn nagels....
 
Ja, dat is een mogelijkheid om het zo te doen. Maar herken die scherpe helderheid, die ontzettend heldere sfeer, zoiets als een koude vorstnacht zonder bewolking. De sterren tinkelen en een klein geluidje klinkt ontzettend helder. En dat nog honderd keer zo sterk. Zie je dat de meeste mensen, en voor een deel waarschijnlijk jij zelf ook, in een droomslaap verkeren, terwijl ze zeggen dat ze wakker zijn? Moet je eens kijken hoe die sfeer er uitziet wanneer je dan weer door dit dan weer door dat gepakt wordt. Zie je dat dat cirkels zijn die eindeloos kunnen doorgaan? Totdat het zwaard van het heldere inzicht komt en die hakt de hele zaak open. Dan zie je hoe dat hele mechanisme werkt waardoor je steeds weer in je eigen constructies blijft hangen. Als die wakkerheid er niet is dan kun je van alles doen, je kunt je overgeven aan allerlei spirituele praktijken, maar je ziet, het maakt niets uit want de hechtingen en de droom die blijven. Dus ga heel sterk bij jezelf te rade wat er nog niet echt helder is, ga kijken wat de zaak blokkeert, wat eraan mankeert. Iedereen heeft die mogelijkheid. Waarom? Waarom heb je de mogelijkheid om je dat bewust te worden? Iedereen heeft toch die mogelijkheid van bewustwording, om opnieuw te gaan kijken hoe het zit bij jezelf? Waarom is dat zo?
 
Omdat je het bent.
 
Ja, je bent het al. Dat was een heel makkelijk raadseltje.
 
 

Mededelingen

Via de volgende link is een artikel te lezen over Douwe op de site van de SCFA; School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen.
 
Sinds 2006 gaf Pia de Blok de opleiding 'Onbeperkt ontspannen voor jongeren', voor de werk- en studiegroep 'Jongeren'. Deze korte opleiding, ontstaan vanuit de visie van Douwe Tiemersma en door de uitwerking ervan samen met Pia de Blok, is verbonden met het Advaita Centrum. Zij heeft de opleiding inmiddels overgedragen aan Marco Flipse Website . Douwe was hierin ook gekend en ermee akkoord.
De eerste opleiding staat gepland voor november 2013, de data zijn: 2 November, 23 November en 7 December.
 
De werkgroep "yoga & non-dualiteit" heeft 24 November een bijeenkomst gepland van 10.30 uur tot 13.00 uur in het Advaitacentrum.
Meer informatie is te vinden op de website Yoga-werkgroep

Kalender

Alle bijeenkomsten in het Centrum te Gouda, tenzij anders vermeld

2 nov 10.30 Opleiding/Bijscholing onbeperkt ontspannen. Najaar 2013.
23 nov 10.30 Opleiding/Bijscholing onbeperkt ontspannen. Najaar 2013.
24 nov 10.30 Werkgroep Yoga en Non-Dualiteit
Bijeenkomsten advaitagroepen
28 okt 19.45 Amsterdam
3 nov 9.30 Brugge
5 nov 19.30 Leuven
10 nov 11.00 Hellevoetsluis
10 nov 10.00 Gouda (stiltedag)
10 nov 10.30 Groningen
14 nov 19.00 Gent
? nov 19.30 Midden Nederland
Informatie Contactgroep   Contactgroep Advaitagroepen
 
 
 
 

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod