2013/12 Je bent zelf dat oorspronkelijke licht (1)

 
Jaargang 14 nr. 22 (15 december 2013)   
Tekst satsang  

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Hoorneboeg, 9 oktober 2005  
Je bent zelf dat oorspronkelijke licht (1)  

Ga verder terug, verder terug, verder terug. Zie je dat het licht van het bewustzijn samen gaat vallen met het licht van het hart? Als je maar ver genoeg naar achteren gaat dan zie je dat die lichten naar elkaar toegaan en samen gaan vallen. Als je dat werkelijk zo kunt ervaren dan ervaar je ook dat het een soort kernfusie is. Dan ervaar je dat het een geweldig sterke energie is, een ontzettend scherp, wit licht. Het witte licht van de bliksem, het witte licht van de kernfusie.
Ervaar je dat zo alles wordt opgeblazen door dat witte licht van duizend zonnen? Ervaar je dat er geen enkel stukje ik meer overblijft? Dat je zelf opgaat in het licht? Alles wat niet dezelfde kwaliteit heeft als dat licht, verdampt in de hitte. Zo verdampt ook het zelfzijn in dat grote. Je bent zelf dat oorspronkelijke licht, die eerste energie van de big bang. Daar komt alles uit voort, daarin keert alles terug. Wat is er dan nog over? Misschien een kosmos waarin af en toe nog wat samenklontert, maar het zijn meer beelden die zich af en toe eventjes samenstellen en weer uit elkaar vallen. Het oorspronkelijke licht blijft op de voorgrond aanwezig en je blijft het zelf, alles doordringend. Wat er ook opkomt, het komt voort uit dat oorspronkelijke licht. Door dat licht wordt alles ook weer vernietigd. Dat licht van Shiva ben je zelf. Dat intense, alles verterende vuur ben je zelf. Je kunt eerst misschien nog de notie hebben dat je in dat vuur komt, dat je in dat vuur aanwezig bent maar dan komt het oplossen. De laatste vormen van jezelf lossen op. Dus dan wordt alles blanco en toch is er intern een weten van. Het is een  intern aanwezig zijn in het licht van de droomloze slaap, die lichte sfeer van de droomloze slaap. Is dat duidelijk? Oneindigheid van leeg licht dat jezelf bent, verder niets. Laat die dimensie open. Laat het aanwezig blijven. Ook wanneer er weer vormen komen.  

Dat oerlicht heeft geen eigenschappen?  

Nee, behalve dat het licht is en dat het heel intens is.  

Maar het is toch energie?  

Het heeft als licht nog energie, maar het is heel ijl en het is leeg.  

Maar dat woordje intens…  

In een bepaalde fase moet het heel duidelijk zijn dat dat oorspronkelijke licht een geweldig grote intensiteit heeft, zoiets als een atoomontploffing.  

Daar moet je lichaam maar tegen kunnen.

Ik kan er niet tegen. Het verwondert me dat ik nog dingen zie.
Je weet hoe dat ging in Hiroshima: er zijn beelden, mensen en ineens: paf, weg. Die intense hitte, dat licht.  

Douwe, de vergelijking met Hiroshima vind ik niet zo aantrekkelijk. Je hoort toch ook vaak in allerlei yoga-tradities dat het heel geleidelijk gaat via het licht in de chakra’s en dan zo langzamerhand omhoog.  

Dat trekt je meer aan…  

Ja, heel rustig opbouwend.  

Dat is duidelijk.  

Kun je nog iets meer zeggen over het verschil: dat geleidelijke dat mij meer aantrekt en dat plotselinge dat jij een beetje propageert?(gelach)  

Het is een verschillende benaderingswijze, dat is duidelijk. Dat het gedeeltelijk om hetzelfde gaat is ook duidelijk. Het punt bij de Advaita is dat het niet zozeer gaat om een geleidelijke ontwikkeling door al die chakra’s heen. Het is veel meer een herkennen van een diepte van dat eigen zelfzijn waarin dit speelt. Dat is de Advaita benadering. Die chakra benadering is zoiets als: ik sta hier en ik heb het idee dat de verlichting daar op dat hoogste niveau zit een dan ga ik daar zo langzamerhand naar toe klimmen, er wordt iets uitgezuiverd en dan kun je misschien de volgende stap maken, enzovoort.  Maar zo werkt het niet. Hooguit kan dat dienen om de zaken wat opener, wat relaxter te maken. Vroeg of laat zal er werkelijk iets moeten gebeuren en wanneer je het in die chakra terminologie wilt benoemen dan is dat iets op het Sahasrara-niveau (kruinchakra) En dan heb je hetzelfde.  

Het lijkt mij plausibel dat je toch een soort voorbereiding nodig hebt van een paar of misschien tienduizend levens.  

De mensen die hier komen hebben die voorbereiding blijkbaar allemaal al gehad.  

(wordt vervolgd) 

Mededelingen 

Vanaf januari 2014 zal de vorm van de Advaitapost veranderen. Dan zal de Advaitapost nog een maal per maand verschijnen en er zullen alleen teksten van Douwe in te lezen zijn. Ook zal er elke maand een boek of artikel van Douwe belicht worden. De mededelingen en de agenda zullen uit de Advaitapost verdwijnen.  

Op zaterdag 11 januari wordt er door Stichting Openheid een laatste bijeenkomst georganiseerd in het Centrum te Gouda, van 13u30 tot omstreeks 16.00. Er zal vanaf 14u naar een opname van Douwe geluisterd worden, waarna een meditatie volgt. Daarna is er een boekenmarkt en is er de mogelijkheid gezamenlijk te genieten van een hapje en een drankje. Ook wordt deze dag het nieuwe boek van Douwe gepresenteerd met daarin een groot aantal door Douwe geredigeerde teksten, afkomstig van de uitgewerkte satsangs van de afgelopen jaren. Speciale prijs: alleen op deze middag € 25,- (normale prijs € 29,90).  

Het Advaitacentrum blijft wel bestaan maar omdat er geen activiteiten meer worden georganiseerd door Stichting Openheid heeft deze haar huur opgezegd van het gelijknamige gebouw en is deze laatste bijeenkomst mogelijk gemaakt. Het gebouw zal hierna beschikbaar blijven voor verschillende doeleinden en kan hiervoor gehuurd worden. Voor meer informatie kunt u infomeren bij Odile.

Het bestuur van St. Openheid heeft afgelopen jaar, na het overlijden van Douwe, in zeer goede samenwerking alles afgesloten volgens zijn wensen. De website, de Advaitapost en Uitgeverijadvaita gaan door onder Stichting Openheid. De volgende groepen gaan (zie document Na mijn overlijden) zelfstandig door:  

Onder begeleiding van Douwe zijn verschillende Advaita Stiltegroepen ontstaan. Deze groepen zijn zelfstandig en bestaan onafhankelijk van Stichting Openheid. Deze Advaita Stiltegroepen houden verder onderling contact door middel van een website: www.advaitastiltegroepen.net .
Verder worden er ook Advaita stilte- en Retraiteweken georganiseerd. Jean-Pierre Verschuere (mail) is de coördinator van deze groepen. Op bovengenoemde website kunt u zich opgeven voor een algemene nieuwsbrief. Wilt u informatie ontvangen van één specifieke Stiltegroep, of over een Stilte- of Retraiteweek, vul dan uw e-mailadres in op de betreffende websitepagina.  

De overige groepen die onafhankelijk van Stichting Openheid verder gaan zijn:  

* Werk-en studiegroep jongeren, Coördinator; Marco Flipse
Jongeren: ontspanning en inzicht ,
www.bm-welzijn.nl/opleiding-ontspannen.html  

* Yoga werkgroep, Coördinator; Marco Flipse
De Yoga-werkgroep is een intervisie-werkgroep van yogadocenten die non-dualiteit in de lijn van Douwe centraal stellen in hun lessen.  

* Advaita Yogaleraren Opleiding (AYO), Coördinatoren; Marjo Vredenbregt en Willie Oudejans. Website;  www.ayo.nu  

* Jongeren Ontspanning & Inzicht (Stichting JOI), Coördinator; Pia de blok
Website: www.onbeperkt-ontspannen.nl    

Stichting Openheid houdt zich uitsluitend nog bezig met het beschikbaar houden van het gedachtegoed van Douwe, zolang hier belangstelling voor is.
Er komen verder geen nieuwe activiteiten. Een aantal al bestaande activiteiten gaan volgens de wens van Douwe door. Dat wil zeggen:  

De website: www.advaitacentrum.nl ;
De Advaitapost:  Opgave gratis Advaita Post
Uitgeverij Advaita: www.advaitauitgeverij.nl (Het beschikbaar houden en de verkoop van de boeken van Douwe).    

De enige bron van inkomsten van Stichting Openheid komt voort uit de verkoop van de boeken van Douwe. De inkomsten hiervan zullen worden gebruikt voor mogelijke herdrukken en voor het onderhouden van de website.  

Aankondiging nieuw boek Douwe Tiemersma

Satsang
Hoe zit het met jezelf?  

Satsang

Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft. De satsangs beginnen met een inleidende meditatie, gevolgd door de mogelijkheid vragen te stellen en Douwe’s antwoorden. Zijn teksten, audio-opnamen en YouTubefilmpjes, zijn terug te vinden op: www.advaitacentrum.nl

Satsang wil zeggen: bijeenzijn in openheid. De gesprekken zijn gericht op de bewustwording van je meest eigen sfeer, je ware aard. Dat is de sfeer van volledige ontspanning en volkomen helderheid: de openheid zonder scheidingen, de afwezigheid van tweeheid (a-dvaita of non-dualiteit). De bewustwording vindt plaats door terug te gaan naar je eigen ervaring, de ervaring van je eigen situatie.

De non-dualistische visie staat centraal in de traditie van de Advaita Vedanta, die teruggaat op de Upanishaden (8e eeuw v. Chr.). Een van de grootste advaitaleraren in de vorige eeuw was Shri Nisargadatta Maharaj. Douwe Tiemersma had het voorrecht niet alleen hem te ontmoeten in Bombay, maar ontving ook zijn inwijding van hem. Dit is zondermeer van grote betekenis geweest en sinds 1980 hield hij dan ook zelf wekelijkse advaita-gesprekken, retraites en cursussen.

Zijn telkens terugkerende thema was: openheid, en wel in meest radicale zin, met de steeds opnieuw terugkerende vraag: hoe zit het met jezelf? De voortdurende nadruk op zelfmeditatie en het belang van het samengaan van inzicht en het leven in de praktische wereld, stonden hierin centraal. 

Douwe Tiemersma (1945-2013) was biologiedocent aan Pedagogische Academies en daarna docent wijsgerige antropologie en interculturele filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij ook op symposia de advaita belichtte. Hij gaf sinds de jaren '70 yoga en meditatie. In de benadering van zijn lessen legde hij een steeds duidelijker accent op de Advaita Vedanta. Zijn activiteiten resulteerden in 2000 in de oprichting van het Advaita Centrum in Gouda. Daarnaast schreef hij vele boeken en talrijke artikelen voor onder meer het tijdschrift Inzicht, waarvan hij medeoprichter en eindredacteur was. Douwe schreef ook het Voorwoord in “I AM THAT” van Nisargadatta.

"Douwe Tiemersma verbond op unieke wijze spirituele praktijk met filosofische reflectie”, dr. Bruno Nagel (SCFA).  

2013 | Paperback |352 pag. |Omslag fullcolor, binnenwerk met foto's; zwart/wit|Uitgeverij Advaita
ISBN: 9789077194102
Prijs: € 29,90   

Te koop bij alle boekhandels en: www.advaitauitgeverij.nl    

Verschijningsdatum 23 december 2013 (bestellingen zijn al mogelijk)    

Kalender

Alle bijeenkomsten in het Centrum te Gouda, tenzij anders vermeld

11 jan 13.30 Laatste bijeenkomst Advaitacentrum

Meditatie
Presentatie nieuw boek Douwe
Boekenmarkt
Hapje en drankje

Bijeenkomsten advaitagroepen
17 dec 19.30 Leuven
22 dec 19.30 Midden Nederland
23 dec 19.45 Amsterdam
5 jan 9.30 Brugge
5 jan 10.00 Gouda (stiltedag)
9 jan 19.00 Gent
12 jan 10.30 Groningen
19 jan 11.00 Hellevoetsluis
Informatie Contactgroep   Contactgroep Advaita stiltegroepen
 
 
 
 

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod