2013/12 Je bent zelf dat oorspronkelijke licht (2)


 Jaargang 14 nr. 23 (29 december 2013)

 Tekst satsang

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma. Hoorneboeg 8 oktober 2005
 
Je bent zelf dat oorspronkelijke licht (2)
 
Het is dus belangrijk om dat hele felle licht te herkennen. Het is het oorspronkelijke licht van de big bang of het uiteindelijke wanneer het heelal weer terugkeert naar de oorsprong. Het is het licht van de bliksem die inslaat, dwars door de persoon heen. Het is het licht van het zwaard van Shiva die je letterlijk een kopje kleiner maakt. Dus wanneer dat hele felle licht duidelijk is, laat het dan maar komen en dan is het ook duidelijk dat je er mee samenvalt.
 
Dat gebeurt ook na het overlijden van de persoon?
 
Dan heb je misschien eerst nog wat andere processen, maar uiteindelijk wel ja.
 
Dat is wel heel summier gezegd.
 
Je zult dit moeten herkennen wil ook die zijnservaring er komen dat je niet onderworpen bent aan de dood. Dan werkt het door. Zie dat die ervaring van dat lichaam en de materiële wereld een illusie is wanneer je daarin gelooft alsof dat de echte werkelijkheid is. Als de herkenning van die oorspronkelijke ontploffing er al geweest is waarbij alles verteerd is, dan krijgt geen enkele vorm, geen enkele materiële of energetische vorm meer het karakter van de echte werkelijkheid. Voor zover die vormen er zijn,  zijn ze er maar die vormen en namen komen op en ze verdwijnen weer. Op een gegeven ogenblik blijkt dat de bouwwerken die je zelf hebt gemaakt, de standbeelden die je zelf hebt opgericht, zomaar ineens uiteen vallen. Jerommeke geeft een reus een keiharde stomp en dan lijkt het even of er helemaal niks gebeurt, die man zelf heeft het ook nog niet door, maar even later: psssssjjj… Zo schijnen individuele zieltjes het ook nog niet door te hebben dat ze zijn overleden wanneer er ineens een ongeluk gebeurt. Zoiets als bij amputaties: dan lijkt er ook niets veranderd te zijn. De dood is een volledige amputatie. Alles gaat in zekere zin nog voort, maar het is doorzichtig, het heeft niet meer die zwaarte. Het is ruim en doorzichtig, het kan zo uit elkaar vallen. In feite valt het voortdurend uit elkaar. Af en toe klontert weer iets samen, maar daarna valt het weer uit elkaar. Het lost op. Als je in slaapt valt: de vormende kracht wordt losgelaten en alles lost op. Maar je kunt je dat bewust zijn, je kunt dat herkennen. Het laatste wat er nog herkend kan worden is het licht. Als er weer een kosmos gaat ontstaan, is het eerste: licht. Het licht wordt aangedaan en dan komt het toneelstuk.
 
Gebeurt dat spontaan, dat het licht aangedaan wordt?
 
Voor zover het vanuit dat niveau duidelijk wordt is het totaal spontaan, gaat het vanzelf. Voor zover er een zelf is dat daar in duikt, dan wordt het daar intern weer ervaren als de grootste werkelijkheid, heel serieus. Maar het is duidelijk: op dat diepe niveau zal die herkenning er moeten zijn zodat het werkelijk gaat doorwerken. Die herkenning zal er zeker moeten zijn wanneer dat licht zo ontploft dat letterlijk alles doorzichtig wordt als in een negatief. En natuurlijk is het goed wanneer je langzamerhand in het leven of bij het sterven in het licht terecht komt. Waar het hier om gaat is dat je dat nu al heel duidelijk herkent, zodat er geen lijden meer is in die tussenperiode, want je herkent jezelf al als dat oorspronkelijke licht. Die absoluutheid zal erbij moeten komen. Of dat min of meer op een verschrikkende wijze plaatsvindt of niet, dat maakt niet uit. Het gaat er werkelijk om dat die radicalisering herkend wordt. Anders dan blijft het iets van: ‘oh, het is zo fijn om in het licht te wandelen’. Maar op een gegeven ogenblik gaat dat licht zich verder openbaren. Zie je dat dan ook resten van persoonlijkheid van die ik persoon verdwijnen, verbrand worden, oplossen? Dat dan die zuivere sfeer over blijft, zonder vorm? Het is belangrijk dat dat heel duidelijk is, dat je dat herkent, ook al zet die wereld van vormen zich nog een tijdje door, of zet het leven zich nog een tijdje door. Zelf blijf je primair die oorspronkelijke sfeer, van licht waaruit van alles ontstaat en waar alles weer in terugkeert. Dus laat dat licht van jezelf zo maar door werken, op bewuste wijze.

Mededelingen 

Vanaf januari 2014 zal de vorm van de Advaitapost veranderen. Dan zal de Advaitapost nog een maal per maand verschijnen en er zullen alleen teksten van Douwe in te lezen zijn. Ook zal er elke maand een boek of artikel van Douwe belicht worden. De mededelingen en de agenda zullen uit de Advaitapost verdwijnen.  

Op zaterdag 11 januari wordt er door Stichting Openheid een laatste bijeenkomst georganiseerd in het Centrum te Gouda, van 13u30 tot omstreeks 16.00. Er zal vanaf 14u naar een opname van Douwe geluisterd worden, waarna een meditatie volgt. Daarna is er een boekenmarkt en is er de mogelijkheid gezamenlijk te genieten van een hapje en een drankje. Ook wordt deze dag het nieuwe boek van Douwe gepresenteerd met daarin een groot aantal door Douwe geredigeerde teksten, afkomstig van de uitgewerkte satsangs van de afgelopen jaren. Speciale prijs: alleen op deze middag € 25,- (normale prijs € 29,90).  

Het Advaitacentrum blijft wel bestaan maar omdat er geen activiteiten meer worden georganiseerd door Stichting Openheid heeft deze haar huur opgezegd van het gelijknamige gebouw en is deze laatste bijeenkomst mogelijk gemaakt. Het gebouw zal hierna beschikbaar blijven voor verschillende doeleinden en kan hiervoor gehuurd worden. Voor meer informatie kunt u infomeren bij Odile.

Als er mensen zijn die nog boeken uit de bibliotheek van het Advaitacentrum in hun bezit hebben kunnen zij deze inleveren op 11 januari of opsturen naar Fluwelensingel 53, 2806 CC, Gouda.

Het bestuur van St. Openheid heeft afgelopen jaar, na het overlijden van Douwe, in zeer goede samenwerking alles afgesloten volgens zijn wensen. De website, de Advaitapost en Uitgeverijadvaita gaan door onder Stichting Openheid. De volgende groepen gaan (zie document Na mijn overlijden) zelfstandig door:  

Onder begeleiding van Douwe zijn verschillende Advaita Stiltegroepen ontstaan. Deze groepen zijn zelfstandig en bestaan onafhankelijk van Stichting Openheid. Deze Advaita Stiltegroepen houden verder onderling contact door middel van een website: www.advaitastiltegroepen.net .
Verder worden er ook Advaita stilte- en Retraiteweken georganiseerd. Jean-Pierre Verschuere (mail) is de coördinator van deze groepen. Op bovengenoemde website kunt u zich opgeven voor een algemene nieuwsbrief. Wilt u informatie ontvangen van één specifieke Stiltegroep, of over een Stilte- of Retraiteweek, vul dan uw e-mailadres in op de betreffende websitepagina.  

De overige groepen die onafhankelijk van Stichting Openheid verder gaan zijn:  

* Werk-en studiegroep jongeren, Coördinator; Marco Flipse
Jongeren: ontspanning en inzicht ,
www.bm-welzijn.nl/opleiding-ontspannen.html  

* Yoga werkgroep, Coördinator; Marco Flipse
De Yoga-werkgroep is een intervisie-werkgroep van yogadocenten die non-dualiteit in de lijn van Douwe centraal stellen in hun lessen.  

* Advaita Yogaleraren Opleiding (AYO), Coördinatoren; Marjo Vredenbregt en Willie Oudejans. Website;  www.ayo.nu  

* Jongeren Ontspanning & Inzicht (Stichting JOI), Coördinator; Pia de blok
Website: www.onbeperkt-ontspannen.nl    

Stichting Openheid houdt zich uitsluitend nog bezig met het beschikbaar houden van het gedachtegoed van Douwe, zolang hier belangstelling voor is.
Er komen verder geen nieuwe activiteiten. Een aantal al bestaande activiteiten gaan volgens de wens van Douwe door. Dat wil zeggen:  

De website: www.advaitacentrum.nl ;
De Advaitapost:  Opgave gratis Advaita Post
Uitgeverij Advaita: www.advaitauitgeverij.nl (Het beschikbaar houden en de verkoop van de boeken van Douwe).    

De enige bron van inkomsten van Stichting Openheid komt voort uit de verkoop van de boeken van Douwe. De inkomsten hiervan zullen worden gebruikt voor mogelijke herdrukken en voor het onderhouden van de website.  

Aankondiging nieuw boek Douwe Tiemersma

Satsang
Hoe zit het met jezelf?  

Satsang

Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft. De satsangs beginnen met een inleidende meditatie, gevolgd door de mogelijkheid vragen te stellen en Douwe’s antwoorden. Zijn teksten, audio-opnamen en YouTubefilmpjes, zijn terug te vinden op: www.advaitacentrum.nl

Satsang wil zeggen: bijeenzijn in openheid. De gesprekken zijn gericht op de bewustwording van je meest eigen sfeer, je ware aard. Dat is de sfeer van volledige ontspanning en volkomen helderheid: de openheid zonder scheidingen, de afwezigheid van tweeheid (a-dvaita of non-dualiteit). De bewustwording vindt plaats door terug te gaan naar je eigen ervaring, de ervaring van je eigen situatie.

De non-dualistische visie staat centraal in de traditie van de Advaita Vedanta, die teruggaat op de Upanishaden (8e eeuw v. Chr.). Een van de grootste advaitaleraren in de vorige eeuw was Shri Nisargadatta Maharaj. Douwe Tiemersma had het voorrecht niet alleen hem te ontmoeten in Bombay, maar ontving ook zijn inwijding van hem. Dit is zondermeer van grote betekenis geweest en sinds 1980 hield hij dan ook zelf wekelijkse advaita-gesprekken, retraites en cursussen.

Zijn telkens terugkerende thema was: openheid, en wel in meest radicale zin, met de steeds opnieuw terugkerende vraag: hoe zit het met jezelf? De voortdurende nadruk op zelfmeditatie en het belang van het samengaan van inzicht en het leven in de praktische wereld, stonden hierin centraal. 

Douwe Tiemersma (1945-2013) was biologiedocent aan Pedagogische Academies en daarna docent wijsgerige antropologie en interculturele filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij ook op symposia de advaita belichtte. Hij gaf sinds de jaren '70 yoga en meditatie. In de benadering van zijn lessen legde hij een steeds duidelijker accent op de Advaita Vedanta. Zijn activiteiten resulteerden in 2000 in de oprichting van het Advaita Centrum in Gouda. Daarnaast schreef hij vele boeken en talrijke artikelen voor onder meer het tijdschrift Inzicht, waarvan hij medeoprichter en eindredacteur was. Douwe schreef ook het Voorwoord in “I AM THAT” van Nisargadatta.

"Douwe Tiemersma verbond op unieke wijze spirituele praktijk met filosofische reflectie”, dr. Bruno Nagel (SCFA).  

2013 | Paperback |352 pag. |Omslag fullcolor, binnenwerk met foto's; zwart/wit|Uitgeverij Advaita
ISBN: 9789077194102
Prijs: € 29,90   

Te koop bij alle boekhandels en: www.advaitauitgeverij.nl    

Kalender

Alle bijeenkomsten in het Centrum te Gouda, tenzij anders vermeld

11 jan 13.30 Laatste bijeenkomst Advaitacentrum

Meditatie
Presentatie nieuw boek Douwe
Boekenmarkt
Hapje en drankje

Bijeenkomsten advaitagroepen
5 jan 9.30 Brugge
5 jan 10.00 Gouda (stiltedag)
7 jan 19.30 Leuven
9 jan 19.00 Gent
12 jan 10.30 Groningen
13 jan 19.45 Amsterdam
19 jan 11.00 Hellevoetsluis
19 jan 19.30 Midden Nederland
Informatie Contactgroep   Contactgroep Advaita stiltegroepen
 
 
 
 

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod