2014/05 Het binnenste buiten


 
Jaargang 15 nr. 4 (4 mei 2014)

Tekst Satsang

Uit een advaita gesprek met Douwe Tiemersma, Gouda, 17 januari 2007

 
Het binnenste buiten
 
Als je steeds verder naar binnen keert, kan er lange tijd nog een ik-bewustzijn zijn. Als de ontspanning in de eigen diepte doorgaat en als je helder blijft, komt dat ik-bewustzijn vrij en wordt universeel. Eerst is er een bewustzijn van de buitenwereld. Zelf, als ik-bewustzijn, zit je ergens in het lichaam, binnen, en de rest is buiten. Als je verder naar binnen gaat met een steeds verdergaande ontspanning, ontspant het ik-bewustzijn zich en opent zich volledig, oneindig. Zo komt wat buiten was samen met het ‘binnen’. Aan de ene kant komt het buiten in het binnen, de wereld in de bewustzijnssfeer, aan de andere kant komt het binnenste buiten, zelf overal in de kosmos.
Is dat duidelijk? Kan dat ook in jouw zijnservaring plaatsvinden? Als je punt van aandacht buiten op de dingen voldoende ver naar binnen gaat, verder teruggaat naar de kern van jezelf, klapt alles vanzelf binnenste buiten. Je eigen binnenste, dat ben je zelf, keert zich helemaal om en is dan overal aanwezig, ook daar waar eerst buiten was.
In de klassieke teksten wordt dit op allerlei plaatsen aangegeven. In de Upanishaden wordt vele malen gezegd: Ga terug naar je hart, daar zit een kleine vlam of een kleine lotus; die is ontzettend klein, maar als je daarin binnengaat, merk je dat het alles omvat. Ook Pascal zei hetzelfde: de mens is een ontzettend kwetsbaar stofje in het heelal. Wat is hij op de schaal van de kosmos? Bijna niets. En toch omvat de mens als geest alles: het binnenste is buiten.
Iedereen kent die omkering in de relatie met anderen. Als je door iemand wordt geobjectiveerd – ‘Jij bent ....’ –  heb je vanzelf de neiging onder die aanval uit te komen door terug naar binnen te gaan. Dan klapt de relatiestructuur gemakkelijk om: het binnenste is groter dan buiten. Ook al heb je niets te vertellen tegenover die ander, toch kunnen alle uiterlijkheden door jezelf worden omvat door terug te keren naar jezelf. Iedereen kent het. Het is heel simpel.
Een andere illustratie: iemand heeft het gepresteerd om een theepot binnenste buiten te keren ... Kijk maar [staat op het Centrum]. Eerst zat er thee in, dan wordt de pot binnenste buiten gekeerd en zzzzzt de thee is overal. Er is altijd genoeg thee.
Dit kun je doortrekken. Als je iets verlangt, heb je je verlangen in dat verlangde zitten. Bij de gerichtheid van dat verlangen zit je aandachtspunt daar, in dat wat je wilt hebben. Als je dat nu allemaal naar binnen haalt en als het innerlijke dáár uitstulpt om het verlangde buiten, dan is er toch een universeel samengaan van jou en wat je verlangt? Het verlangde én jezelf zijn universeel aanwezig. Zo zijn alle verlangens vervuld. De hele structuur van de gerichtheid op iets anders is verdwenen. Er zijn geen verlangens meer ...
Zie dat heel duidelijk!
 
Als je je verplaatst naar binnen toe, is er een vrijkomen, een openbreken.
Eerst heb je het idee dat je zit opgesloten in de vorm van je lichaam en dat dit lichaam in de ruimte is. Als je werkelijk naar binnen gaat, draait deze structuur zich binnenste buiten, letterlijk! Je zelf-zijn blijkt buiten te zijn als universele ruimte.
Zie het theepotje met het binnenste buiten. De thee die eerst in het theepotje zat, zit nu buiten. Die thee is universeel. Zo blijkt jezelf universeel te zijn.
 
Dan is er geen theepot meer.
Misschien is er nog een tijdje zo'n vormpje binnenstebuiten, maar dat lost dan gauw op. Je ziet het lichaam, de aarde, het heelal omkeren, inkrimpen en in de grote ruimte van jezelf vallen. Dus alles wat er nog is, ben je zelf ook. Je eigen innerlijke ruimte, dat zelf-zijn, dat wordt letterlijk universeel.
Die ruimte ben je ook als bewust-zijn. Daarin is dus geen geconcentreerde aandacht meer voor een bepaald object. Het bewust-zijn is helemaal open gekomen. Het heeft zelfs geen centrum meer. Er is niet meer de structuur ‘ik zie dit; ik ben me bewust van dat’. Het beginpunt en eindpunt, de oorsprong van bewustzijn van een object en het object als doel bestaan niet meer. Ze zijn bij elkaar gekomen en zijn uit elkaar gespat tot oneindigheid.
 
Dan maakt het niet meer uit waar je zit.
Dan is er geen lokalisatie meer van jezelf. Er is een totaal open gevoelsmatig bewustzijn.
 
Maar er is toch nog wel een vorm die in de weer is?
Voor zover er vormen zijn, zijn er vormen. Jij bent het zelf van al die vormen én je bent veel meer.
 
 

Boek bespreking

pranayama
 
 
Douwe Tiemersma, Pranayama
Adem en levensenergie kennen, ontplooien, loslaten
                                             
Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod. Specifieke aspecten zijn de werking van het middenrif en daarmee de ademenergetische druk. Daarnaast gaat het vooral om een systematische inleiding in het veld van de ademenergie, die voor een groot deel samenvalt met de algemene levensenergie. ?De opzet is vooral die van een experimenteel onderzoek. Steeds wordt een beroep gedaan op de eigen ervaring om mentaal en gevoelsmatig een goede proefondervindelijke kennis te verkrijgen ('doe dit; wat ervaar je dan?') en het bevrijdende inzicht te bevorderen.
 
Uit het voorwoord bij de tweede druk
Het is verheugend dat er nu een tweede druk van Pranayama ligt. De eerste druk heeft zijn weg gevonden naar mensen die het de moeite waard vonden met ademenergetische oefeningen aan de slag te gaan. Velen vertelden dat de oefeningen hen geweldig hielpen meer vrijheid te ervaren. Diverse opleidingen tot yogadocent gebruiken het als lesboek. Er waren veel enthousiaste besprekingen in de tijdschriften.
Bij het klaarmaken van de tweede druk was er de mogelijkheid de tekst te verbeteren. Verschillende delen zijn flink bijgewerkt op grond van nieuwe inzichten, vooral de hoofdstukken 10 en 19. Tekstuele fouten, vooral veroorzaakt bij de productie, zijn rechtgezet. Ook de tweede herziene druk zal voor velen een goede leidraad kunnen zijn op het pad van bewustwording en bevrijding.  
 
Klik hier om een deel van de tekst uit het boek te lezen
Besprekingen van de eerste druk
‘Douwe Tiemersma neemt je mee op een ontdekkingsreis door de levensenergie. Hij doet dat met verstand van zaken en zeer zorgvuldig.’?Nieuwsbrief Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland (Volledige bespreking).
 
‘Douwe Tiemersma heeft een uiterst praktisch boek over pranayama geschreven. … Je wordt als het ware aan de hand meegenomen en er ontstaat daardoor een persoonlijk ontwikkelingspad. … Aan bijna alles is gedacht.’?Tijdschrift voor Yoga (Volledige bespreking).
 
Bestellen? Klik hier
 
292 pagina’s, gebonden
prijs € 29,50

ISBN 805739 8 7
 
 


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod