2014/08 Over Identificatie

 
Jaargang 15 nr. 7 (1 augustus 2014)
 

Tekst Satsang 

Uit een advaitagesprek met Douwe Tiemersma te Gouda op 22 mei 2002, vervolg.
 
Over identificatie
 
Hoe zit het nu met de identificatie die steeds weer optreedt?
 
Laat maar eens werkelijk een identificatie plaatsvinden. Wat gebeurt er wanneer je je met iemand identificeert? Wat betekent dat? Wanneer je werkelijk identiek aan iemand wordt, is de ander als vorm, met een bepaald lichaam, met eigenschappen, enzovoort, niet meer als zodanig aanwezig. Dat is ook het geval met je lichaam, wanneer je loopt en allerlei dingen doet gedurende de dag. Dan is je lichaam ook niet aanwezig. Waarom niet? Omdat je ermee geïdentificeerd bent. Wanneer je ergens induikt, dan heb je daarin een interne gezichtspunt en van daaruit blijkt zich een hele wereld te ontplooien. Dat vindt voortdurend plaats, bij het spreken met iemand, bij het zien van een schilderij of foto, overal.
 
Uitgaande van het Oorspronkelijke is elke identificatie een beperking. Uitgaande van je eigen wereld, die te maken heeft met de structuur van je eigen organen en  je verleden, blijkt er bij een werkelijke identificatie met iemand anders een grotere ruimte te komen. Daarom vindt iedereen het een positieve ervaring. Maar wat betekent dat? Ja, dat de ruimte van die ander erbij komt. Je wordt ruimer. Moet je maar eens kijken wanneer je je identificeert met een groep met idealen. Iedereen vindt het prachtig, omdat er meer ruimte in je eigen sfeer komt en er een geweldige hoeveelheid energie loskomt. Maar, bij de identificatie met een groep ervaar je wel weer grenzen. Dus het proces van verruiming kan doorgaan ... Zie die processen. Zie hoe het werkt: het ruimer-worden en jezelf als beperkter ervaren. Die processen vinden altijd plaats. Als je dat heel precies gaat bekijken, zie je dat het proces van verruiming kan doorgaan tot voorbij alle specifieke dingen, dat het universeel wordt. Dat gaat op dezelfde bekende manier als de alledaagse processen. Dus, dan verdwijnen alle grenzen van identificatie. Op het laatst kun je nog zeggen dat je met de hele werkelijkheid, de hele kosmos, bent geïdentificeerd.
 
Dan zit je nog wel met een ervaring.
 
Tot op het laatst zit je met een zekere zelfervaring, ja. Dan is er niet meer een afstandelijke waarneming, maar een interne zelfervaring, zonder kwaliteiten, zonder vorm …
 
Spanningsloos …
 
Ja, dan is er spanningsloze kennendheid.
 
Is dat er ook als je slaapt?
 
Wanneer je sfeer werkelijk een heldere leegte is geworden, zonder vormen, dan komt deze overeen met de diepe droomloze slaap. Dan ben je met alles geïdentificeerd, op een niveau waarop de specifieke vormen in hun apartheid verdwijnen. Je ziet je hand. Breng die maar eens naar je ogen. Doe het eens: weg hand. Werkelijk, die hand is er niet meer omdat je die hebt opgenomen in je eerste persoonssfeer. Wat de kern is van het subject, dat kan nooit als object worden waargenomen. Dus wanneer je je hebt geïdentificeerd met al die objecten, kun je die in je eigen kern terug laten komen, in je eigen niet te objectiveren bron. Dan is er niets objectiefs meer.
 
Wat bedoel je met ‘in de bron terug laten komen’?
 
Je laat alles terugkeren, terugzakken in de kern van jezelf, de kern van je eigen bewuste zijn. Zie hoe dat gaat, niet door een bepaalde voorstelling te maken. Nee, ga werkelijk terug naar jezelf, je eigen zelf-zijn. Dat is je ware identiteit.
 
Je bent iets en dat verdwijnt, maar tegelijkertijd blijf je dat zelf-zijn?
 
Steeds is er datzelfde zelf-zijn. Je gaat uit van een zelf-zijn dat beperkt is, een ik-persoon. Dan ga je kijken wat dat ik-zelf-zijn nu in de kern is. Meer niet. Natuurlijk is er voortdurend zelf-zijn. Iedereen gaat er vanuit. Alleen, wanneer je teruggaat en je gaat onderzoeken wat het nu werkelijk betekent, dan vallen alle eigenschappen van dat ik (ik-denk, ik-wil, ik ben die en die) weg. Vanuit een beperkte vorm van dat zelf-zijn, kun je je achterover in die grond van zelf-zijn laten zakken. Dan lossen de vormen op. Dat betekent natuurlijk een overgave, je totaal laten zakken in de oeroceaan. Dan is het goed om te beseffen dat je zelf die oeroceaan bent, dat je Dat in wezen bent, dat je Dat het meest bent van alles wat je maar kunt bedenken. En, je ervaart het zelf: het loslaten in die sfeer waarin je het meest jezelf bent.
Secundair kan van daaruit weer een differentiatie van een ik komen, dat zich opstelt tegenover een wereld, dat daarin bepaalde dingen wil doen en andere dingen niet wil hebben.
Ga steeds weer kijken waar je zelf zit en op wat voor manier je daar bent. Heb je nog een steunpunt? Stel meteen vast: zo zit het en laat dan het proces van oplossen maar verder gaan. Dat is een voortdurend zelfonderzoek, steeds weer opnieuw kijken hoe het zit, welke vorm je eigenlijk nog vasthoudt, maar ook een radicaal loslaten.
 
 

Boek bespreking

Tiemersma, Douwe
Meditatie boekje
 
Omvang:       96 pagina’s
Binding:        Ring aan lange zijde, zodat het boekje op elke pagina helemaal opgeklapt kan worden
Prijs:            € 9,90 (franco thuis)
ISBN:           978 90 77194 00 3
Illustraties:   Mieke van Aken, die ook het grootste gedeelte van de teksten uitzocht.
 
 meditatieboekje

meditatieboekje2
 

Bestellen: klik hier
 
 
Alle 15 boeken van Douwe zijn te bestellen via Uitgeverij Advaita


Vermelding zelfstandige projecten

Projecten die zelfstandig zijn doorgegaan volgens de visie en met goedkeuring van Douwe Tiemersma zijn:

- St. AYO : Advaita Yoga Leraren Opleiding.
Het doel van yoga is de realisatie van non-dualiteit, de open heelheid en eenheid, het vrij-zijn van de scheidingen en spanningen die conflicten en lijden veroorzaken.
De AYO heeft als doel studenten een gedegen en ruime yogalerarenopleiding te geven waarin de bevordering van deze realisatie (inzicht en verwerkelijking) centraal staat en die voldoet aan de eisen van de Europese Yoga Unie en de Vereniging Yogadocenten Nederland. Hierin onderscheidt zij zich van andere yogalerarenopleidingen.
Website: www.ayo.nu  Zie ook: open-dag.

- St. JOI : Opleiding  ‘Onbeperkt ontspannen & Inzicht aan jongeren’.
2 x per jaar een korte opleiding. Als Bijscholing erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland.
Zie bij Opleiding op: www.onbeperkt-ontspannen.nl

- AdvaitaStiltegroepen; stiltedagen, -ochtenden, -avonden en -weken.
Voor meer informatie kijk op: www.advaitastiltegroepen.net

- Werkgroep Advaita en Meditatie; maandelijkse bijeenkomsten.
Info:  Yoga-werkgroep  of stuur een email aan Marco Flipse  info@bm-welzijn.nl

Het bestuur van Stichting Openheid ondersteunt het voortbestaan van deze initiatieven van harte en benadrukt dat deze geheel zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid bestaan. Het bestuur draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de verschillende projecten en wat er uit voortvloeit.
 


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod