2015/03 Advaita als directe weg


Jaargang 16 nr. 4 (31 maart 2015)

 Tekst Satsang

Uit een gesprek met Douwe Tiemersma, Groningen, 9 oktober 2011
 
Advaita als directe weg
 
Advaita is principieel een directe weg. Je gaat terug naar de oorsprong en je zegt: ja, dat is het. Dat kun je zeggen door een direct inzicht. In de energetische yoga is er ook wel een bepaalde notie van die directe weg. In een klassiek yogageschrift vind je de uitspraak: dit is wel een yogaboek, maar dit is alleen voor mensen die misleid zijn en die niet de directe weg kunnen volgen. Dus die moeten maar de weg volgen van de middelen, van oefeningen.
 
Ook al heb je het op directe wijze gezien, er komt daarna toch nog een soort schoonmaak. Dat gaat toch ook door?

Hoe meer je in de oorsprong blijft, des te minder dat andere nog speelt. Er kunnen nog wel zuiveringsprocessen doorgaan, maar, wanneer je in die oorspronkelijkheid blijft, zijn die nauwelijks belangrijk meer. Ten tweede: wanneer je daarin blijft, zie je dat dat soort processen snel gaan. Hoe meer je daarin blijft, des te sneller gaan die oplossende processen.
 
Hoe meer ik in die openheid ga, des te helderder zie ik ook waar mijn schaduwzijde zich ophoudt. Het wordt niet alleen maar gemakkelijker, integendeel.

Natuurlijk, het gebied van je waar je vroeger geen kijk op had, wordt nu vanuit de oorsprong zichtbaar, vooral het meer subtiele gebied. Dat gaat inderdaad spelen. Maar, het blijft staan dat hoe meer je in die openheid blijft, des te sneller het proces gaat. Wat moet oplossen, lost dan ook werkelijk op.
 
Door ontspanning neemt de helderheid toe en daardoor kun je nog beter zien wat daaronder ligt, waardoor er meer helderheid komt …

Ja, zo kun je dat ervaren. Dan moet je dus wel actueel daar aanwezig blijven: dit is een nieuwe situatie en dit is weer een nieuwe bewustwording. Zo ervaar je meestal je spirituele groei. Natuurlijk kan het ook zijn dat je ergens even blijft zitten of dat je zelfs een eindje terugkeert.
 
Er kan toch weer een gehechtheid ontstaan.

Dat heb je tot op het laatst. Wanneer er universele gelukzaligheid is, zegt het ik dat daarin gelukkig is: hier wil ik blijven. Veel mensen hebben dat zo ervaren. Ze zeggen: het is toch mooi zo? Die verder radicaliserende beweging hoeft voor mij niet meer.

(…)

Wanneer het werkelijk doorgaat dan is er een gevoel van beweging, van verruiming van je zelfzijn dat eerst meer beperkt was. Die ervaring dat het ruimer wordt, geeft altijd een geweldig gevoel van vreugde. Omgekeerd kun je ook zeggen: overal waar vreugde is, is verruiming. Elke vreugde komt door verruiming. Alle mensen zoeken vreugde en geluk. Ze zoeken allemaal die verruiming. En als je dit mechanisme doorhebt, zeg je: alles kan me gestolen worden want die heldere ruimte is het belangrijkste. Dan laat je je helemaal in die heldere ruimte van je glijden en is er de directe weg van verlichting.
 
Je kunt toch steeds allerlei persoonlijke zaken tegen komen?

In die beweging kan het zijn dat je merkt dat er bijvoorbeeld emotionele pijn zit, maar je kunt er doorheen gaan, naar je centrum toe. Zo is het ook bij mandala’s. Bij alle mandala’s heb je meer externe en meer interne lagen. De belangrijkste meditatie is de meditatie op het punt in het centrum. Dus dan ga je door alle bestaanslagen heen, naar het centrum toe, de bindu. Daarin vallen object en subject samen. Dit is een beweging die samengaat met de verruiming waar we het over hadden. Bij de verruiming is dit aspect van terugkeren naar je centrum ook erg belangrijk. Dat is ook het beeld van de kosha’s.  Het geïncarneerd zelf wordt omgeven door allerlei sluiers. Dan heb je eerst de dichte, zware sluiers van de materie waar je tegenaan kijkt. Daaronder heb je wat lichtere sluiers van je energieën, je emotionaliteit, het mentale, enzovoort. Maar juist doordat je erin gaat met je helderheid vallen die zware sluiers weg. En hoe dieper je gaat des te meer wegvallen, totdat je in je kern komt, in je meest eigen zelf, die daarin opgesloten zat. Als je dat doet met je inzichtzelf, is er de herkenning van jeZelf. Dat is verlichting. Deze vindt dus plaats daar in het precieze centrum van je. Daar is het. Hoe meer je naar dat centrum toegaat - in dit model dan - des te meer ruimte er komt en des te minder zwaarte er is. Je laat steeds meer los, je duikt er steeds dieper in, je laat steeds meer los, alle brokken waar nog een stuk beperkt zelfzijn in zit. Het zelf daarin wordt dus bevrijd door de werking van je bewustzijn.  Dat is het idee van Shiva die als bewustzijn het donkere gebied ingaat en daar alles verlicht. Hij valt samen met dat zijn, die Shakti, zodat subject en object bij elkaar komen (zie ‘Chakrayoga – ervaringskennis en bevrijding van de levensenergieën en lichamen’). Als je direct volledig richt op deze oorsprong, schiet je zonder tijd door al deze processen heen en is de weg onmiddellijk.

Boek bespreking

pranayama
 
 
Douwe Tiemersma, Pranayama
Adem en levensenergie kennen, ontplooien, loslaten
                                             
Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod. Specifieke aspecten zijn de werking van het middenrif en daarmee de ademenergetische druk. Daarnaast gaat het vooral om een systematische inleiding in het veld van de ademenergie, die voor een groot deel samenvalt met de algemene levensenergie. ?De opzet is vooral die van een experimenteel onderzoek. Steeds wordt een beroep gedaan op de eigen ervaring om mentaal en gevoelsmatig een goede proefondervindelijke kennis te verkrijgen ('doe dit; wat ervaar je dan?') en het bevrijdende inzicht te bevorderen.
 
Uit het voorwoord bij de tweede druk
Het is verheugend dat er nu een tweede druk van Pranayama ligt. De eerste druk heeft zijn weg gevonden naar mensen die het de moeite waard vonden met ademenergetische oefeningen aan de slag te gaan. Velen vertelden dat de oefeningen hen geweldig hielpen meer vrijheid te ervaren. Diverse opleidingen tot yogadocent gebruiken het als lesboek. Er waren veel enthousiaste besprekingen in de tijdschriften.
Bij het klaarmaken van de tweede druk was er de mogelijkheid de tekst te verbeteren. Verschillende delen zijn flink bijgewerkt op grond van nieuwe inzichten, vooral de hoofdstukken 10 en 19. Tekstuele fouten, vooral veroorzaakt bij de productie, zijn rechtgezet. Ook de tweede herziene druk zal voor velen een goede leidraad kunnen zijn op het pad van bewustwording en bevrijding.  
 
Klik hier om een deel van de tekst uit het boek te lezen
Besprekingen van de eerste druk
‘Douwe Tiemersma neemt je mee op een ontdekkingsreis door de levensenergie. Hij doet dat met verstand van zaken en zeer zorgvuldig.’?Nieuwsbrief Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland (Volledige bespreking).
 
‘Douwe Tiemersma heeft een uiterst praktisch boek over pranayama geschreven. … Je wordt als het ware aan de hand meegenomen en er ontstaat daardoor een persoonlijk ontwikkelingspad. … Aan bijna alles is gedacht.’

Tijdschrift voor Yoga (Volledige bespreking).
 
Bestellen? Klik hier
 
292 pagina’s, gebonden
prijs € 29,50

ISBN 805739 8 7

Vermelding zelfstandige projecten

Projecten die zelfstandig zijn doorgegaan volgens de visie en met goedkeuring van Douwe Tiemersma zijn:

- St. AYO : Advaita Yoga Leraren Opleiding.
Het doel van yoga is de realisatie van non-dualiteit, de open heelheid en eenheid, het vrij-zijn van de scheidingen en spanningen die conflicten en lijden veroorzaken.
De AYO heeft als doel studenten een gedegen en ruime yogalerarenopleiding te geven waarin de bevordering van deze realisatie (inzicht en verwerkelijking) centraal staat en die voldoet aan de eisen van de Europese Yoga Unie en de Vereniging Yogadocenten Nederland. Hierin onderscheidt zij zich van andere yogalerarenopleidingen.
Website: www.ayo.nu  Zie ook: open-dag.

- St. JOI : Opleiding  ‘Onbeperkt ontspannen & Inzicht aan jongeren’.
2 x per jaar een korte opleiding. Als Bijscholing erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland.
Zie bij Opleiding op: www.onbeperkt-ontspannen.nl

- AdvaitaStiltegroepen; stiltedagen, -ochtenden, -avonden en -weken.
Voor meer informatie kijk op: www.advaitastiltegroepen.net

- Werkgroep Advaita en Meditatie; maandelijkse bijeenkomsten.
Info:  Yoga-werkgroep  of stuur een email aan Marco Flipse           info@bm-welzijn.nl

Het bestuur van Stichting Openheid ondersteunt het voortbestaan van deze initiatieven van harte en benadrukt dat deze geheel zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid bestaan. Het bestuur draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de verschillende projecten en wat er uit voortvloeit.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod