2016/01 Wanneer de verlichting komt, wordt de hele wereld verlicht.

Jaargang 17 nr. 1 (4 januari 2016)

 Tekst Satsang

Uit een inleiding op Stoutenburg, 28 augustus 2005 – deel 3
 
Wanneer de verlichting komt, wordt de hele wereld verlicht.
 
Vraag: Je wijst naar de open helderheid, ook in de droomloze slaap. Ik voel heel goed wat je bedoelt, maar als je gaat slapen dan verdwijn je. Als je weer wakker wordt, is er een soort herinnering aan die openheid. Sommige mensen beweren dat ze bij het inslapen die heldere openheid kunnen bewaren. Is dat nu echt zo?
 
Douwe: Als je die oorspronkelijke openheid ergens bewust herkend hebt, herken je die sfeer steeds vaker. In de waakperiode overdag herken je steeds meer van die stille momenten, hoewel die er eerder ook al waren. Als je niet die stilte op een bewuste manier ergens hebt herkend, herken je ook niet de vele andere momenten die open en stil zijn. Dus als de herkenning er in een bepaalde situatie is, bijvoorbeeld in de diepe meditatie, gaat het proces van herkenning verder, allereerst gedurende de dag. Je merkt dan de momenten op waarin het even helemaal stil en open is, momenten waar niets over te zeggen valt omdat er geen inhoud is. Tussen de gedachten valt alles even stil. Gedachtenstromen zijn niet continu. Ook het bezig zijn gaat niet altijd door. Als je eventjes niets te doen hebt, valt alles weg. Langzamerhand herken je dat die periodes er veel meer zijn en groter worden. Het gaat net zoals met die gatenkaas: de gaten worden steeds groter. Eerst is kaas met gaten. Op een gegeven zijn het gaten met een beetje kaas. Dat zet zich door ook ‘s nachts. Het is natuurlijk een heel apart soort bewustzijn. Het is niet een bewustzijn van iets. Dat is de moeilijkheid van herkennen: dat in het Westen bewustzijn altijd gedefinieerd is als ‘ bewustzijn van iets’. Dus als je goed bewust van iets moet zijn, vraag je direct waar je naar moet kijken. Als het gaat om de herkenning van de eigen openheid, is dit een heel andersoortig bewustzijn. Het is een intern bewustzijn en wel zonder inhoud. Dat is heel vreemd en daarom zit je vaak fout. Je wilt je bewust zijn van de open sfeer van de droomloze slaap waar niets is. Dus ‘ik moet goed kijken naar niets.’ Dan zit je fout, want er is daar geen object, ook geen lege object-ruimte, waar je je bewust van zou moeten worden. Nee, het is het eigen bewust-zijn zelf. Het is een blanco zijnskennen zonder iemand die iets vaststelt.
 
Hoe zit dat dan? Is er dan wel een soort bewuste aanwezigheid?
 
Met de aanduiding van ‘een bewuste aanwezigheid’, zit je in de goede richting. Maar, pas op en zie wat er dan nog aanwezig is. Zolang er nog een notie is ‘ik stel dat vast’, zit je nog opgescheept met een ik en een object. De beste benadering is het wijzen op het wegvallen van die structuur ‘ik neem dat waar’. ‘Ik’ weg, ‘dat’ weg en het waarnemen weg. Dat is de oorspronkelijke blanco toestand waar je niets over kunt zeggen behalve dan: ’het is blanco’, ‘er is niks’. En toch is er een intern weten van deze oorspronkelijke aard.
 
Maar, is dat dan geen herinnering achteraf?
 
Natuurlijk niet. Als het een herinnering zou zijn, is het een herinneringsbeeld. Dat kan ook hoor, bijvoorbeeld ’s ochtends als je zegt: ’ik heb heerlijk geslapen’. In dat vaststellen zit nog een herinnering aan die heerlijke toestand van leegte waarin niets was. Die herinnering kan sterker worden, zodat je herkent dat die ‘toestand’ die er toen was, er nu ook is. Het is niet iets wat stopt met de overgang van de droomloze slaap naar dromen en waken. Nee, die blijft er altijd als een bepaald soort weten, een zijns-weten. Dat zet zich door en versterkt zich. Dus we kunnen alleen maar praten over de overgangen. Maar, dan kan ook de directe herkenning komen: ‘ja, dit’.
Het leren zien van die overgangen is op zich belangrijk, omdat zij dan gemakkelijker gaan verlopen. Je kent dan de richting van ontwikkeling en ziet wat nog vast zit. Dat vaststellen maakt de fixatie meteen betrekkelijk. De blokkade is dan niet meer absoluut. Het doorzien zelf maakt dat de blokkade wordt opgeheven. Wees daarom precies in je zien, in je herkenning, anders blijf je gemakkelijk ergens hangen.
 
In dat blanco bewustzijn verschijnt dus ook het ‘bewustzijn van’ iets.
 
Ja, ‘bewustzijn van’ iets is altijd een beperkt soort bewustzijn. Meestal noemen we dat aandacht. Aandacht is een gefocust bewustzijn en daarom een beperkte bewustzijnsvorm. Zo zijn er allerlei verschillende bewustzijnsvormen gedurende de dag. Nu eens ga je je hier op focussen, dan vraagt iets anders je aandacht, dan is er een ruimer bewustzijn. Dat gaat maar door. Het enige dat blijft ben je zelf als open bewust-zijn.
 
Maar dan ben je alles in dat ‘bewustzijn van’. Want als er geen bewustzijn van iets is, is dat iets er ook niet. Nu net als denken zonder gedachten; dat kan niet, want de gedachte is gelijk aan denken. Dus is ‘bewustzijn van’ gelijk aan dat wat gezien wordt.
 
Als er een duidelijke herkenning is van je bewust-zijn zonder beperkingen, komen alle vormen daarin op zonder je te beperken. Natuurlijk, zolang er leven is gaan alle levensfuncties van zien, voelen, horen, denken enzovoort, door. Als er de herkenning van het oorspronkelijke is, komt dat alles ook vrij. Bij de verlichting worden alle levensfuncties verlicht. Daarbij verdwijnen de spanningen erin, de gevoelsmatige patronen van vasthouden van interne maar ook van externe zaken. Als je in een beperkte identiteit blijft zitten, houd je niet alleen jezelf gevangen, maar ook de hele wereld. Wanneer de verlichting komt, wordt de hele wereld verlicht. Dus niets hoeft weg; je bent alles. Alleen de spanningsbeperkingen vallen weg. Dan is álles open, oneindig open.

Douwe 2.jpg
 
                                                                                
 

  Boek bespreking

Satsang
Hoe zit het met jezelf?
 
Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft. De satsangs beginnen met een inleidende meditatie, gevolgd door de mogelijkheid vragen te stellen en Douwe’s antwoorden. Zijn teksten, audio-opnamen en YouTubefilmpjes, zijn terug te vinden op de website.

Satsang wil zeggen: bijeenzijn in openheid. De gesprekken zijn gericht op de bewustwording van je meest eigen sfeer, je ware aard. Dat is de sfeer van volledige ontspanning en volkomen helderheid: de openheid zonder scheidingen, de afwezigheid van tweeheid (a-dvaita of non-dualiteit). De bewustwording vindt plaats door terug te gaan naar je eigen ervaring, de ervaring van je eigen situatie.

De non-dualistische visie staat centraal in de traditie van de Advaita Vedanta, die teruggaat op de Upanishaden (8e eeuw v. Chr.). Een van de grootste advaitaleraren in de vorige eeuw was Shri Nisargadatta Maharaj. Douwe Tiemersma had het voorrecht niet alleen hem te ontmoeten in Bombay, maar ontving ook zijn inwijding van hem. Dit is zondermeer van grote betekenis geweest en sinds 1980 hield hij dan ook zelf wekelijkse advaita-gesprekken, retraites en cursussen. 

??Zijn telkens terugkerende thema was: openheid, en wel in meest radicale zin, met de steeds opnieuw terugkerende vraag: hoe zit het met jezelf? De voortdurende nadruk op zelfmeditatie en het belang van het samengaan van inzicht en het leven in de praktische wereld, stonden hierin centraal.

Douwe Tiemersma (1945-2013) was biologiedocent aan Pedagogische Academies en daarna docent wijsgerige antropologie en interculturele filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij ook op symposia de advaita belichtte. Hij gaf sinds de jaren '70 yoga en meditatie. In de benadering van zijn lessen legde hij een steeds duidelijker accent op de Advaita Vedanta. Zijn activiteiten resulteerden in 2000 in de oprichting van het Advaita Centrum in Gouda. Daarnaast schreef hij vele boeken en talrijke artikelen voor onder meer het tijdschrift Inzicht, waarvan hij medeoprichter en eindredacteur was. Douwe schreef ook het Voorwoord in “I AM THAT” van Nisargadatta. 

??"Douwe Tiemersma verbond op unieke wijze spirituele praktijk met filosofische reflectie”, dr. Bruno Nagel (SCFA).
 
In Tijdschrift voor Yoga verscheen een mooie recensie van het nieuwe boek van Douwe.

Satsang

 
 

 
2013 | Paperback |352 pag. |Omslag fullcolor, binnenwerk met foto's; zwart/wit|Uitgeverij Advaita?ISBN: 9789077194102
Prijs: € 29,90  
 
Te koop bij alle boekhandels en www.advaitauitgeverij.nl
 
Te bestellen via deze link:   http://uitgeverij-advaita.vrijeboeken.com/cart
 
Alle 15 boeken van Douwe zijn te bestellen via de Uitgeverij Advaita link

Bericht van het bestuur

De bibliotheek is overgebracht naar het Nederlands Boeddhistisch archief, hier zal deze geïnventariseerd worden en vervolgens een nieuwe openbare bestemming krijgen. Dit zal in een later bericht bekend worden gemaakt, naar verwachting zal dit enkele maanden in beslag nemen.
Via deze link is een artikel te lezen waarin dit wordt aangekondigd.
   http://boeddhistischdagblad.nl/52282-boekerij-douwe-tiemersma-naar-boeddhistisch-archief/


Het pand waarin van 2006 tot 2013 het Advaita Centrum van Douwe Tiemersma was gevestigd is nu te koop. Fluwelensingel 53, Gouda.
Zie de link :     http://www.funda.nl/koop/gouda/huis-48165703-fluwelensingel-53/

Vermelding zelfstandige projecten

Projecten die zelfstandig zijn doorgegaan volgens de visie en met goedkeuring van Douwe Tiemersma zijn:

- St. AYO : Advaita Yoga Leraren Opleiding.
Het doel van yoga is de realisatie van non-dualiteit, de open heelheid en eenheid, het vrij-zijn van de scheidingen en spanningen die conflicten en lijden veroorzaken.
De AYO heeft als doel studenten een gedegen en ruime yogalerarenopleiding te geven waarin de bevordering van deze realisatie (inzicht en verwerkelijking) centraal staat en die voldoet aan de eisen van de Europese Yoga Unie en de Vereniging Yogadocenten Nederland. Hierin onderscheidt zij zich van andere yogalerarenopleidingen.
Website: www.ayo.nu  Zie ook: open-dag.

- St. JOI : Opleiding  ‘Onbeperkt ontspannen & Inzicht aan jongeren’.
2 x per jaar een korte opleiding. Als Bijscholing erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland.
Zie bij Opleiding op: www.onbeperkt-ontspannen.nl

- AdvaitaStiltegroepen; stiltedagen, -ochtenden, -avonden en -weken.
Voor meer informatie kijk op: www.advaitastiltegroepen.net

Het bestuur van Stichting Openheid ondersteunt het voortbestaan van deze initiatieven van harte en benadrukt dat deze geheel zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid bestaan. Het bestuur draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de verschillende projecten en wat er uit voortvloeit.

 

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod