2016/03 Verruiming, zorgen en onverschilligheid


 Jaargang 17 nr. 3 (1 Maart 2016)


LET OP: belangrijk bericht onderaan!

Tekst Satsang

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Gouda, Retraite-dag ochtend, 30 augustus 2009
 
Verruiming, zorgen en onverschilligheid
 
Alle mensen hebben het vermogen zichzelf bewust te zijn in de situatie waarin ze zich  bevinden. Laat dat nu maar gebeuren. Je ziet je dan zitten. Bij deze reflectie word je je niet alleen bewust van de situatie, maar ook van jezelf in de grotere bewustzijnsruimte. En dat is de voorwaarde op grond waarvan het proces van verruiming doorgaat! Je bewustzijnsstandpunt is opnieuw een situatie waarvan je je bewust wordt. In jezelf bewust worden zit dus direct: ruim worden. Ervaringsmatig is het heel simpel, als je daarin meegaat. Je wordt je bewust van de ontspanning, de stilte, de verruiming en blijft daarbij ook van jezelf bewust. De ontspanning gaat door, het loslaten gaat door, de ruimte gaat door, maar altijd is er die grotere ruimte van je eigen bewust-zijn. Dat is de conditie of de motor waardoor het proces van verruiming doorgaat. Dat gaat maar door.
Ga maar kijken waar dat naartoe gaat. Je horizon wordt steeds ruimer, steeds ruimer, totdat je op een gegeven ogenblik vaststelt dat er een oneindige kosmische ruimte is. Dan stel je meteen vast: blijkbaar is mijn eigen bewuste zijn oneindig. Dat is een heel simpele vaststelling.
Nu, als dat duidelijk is, betekent dat dat geen enkele beperkte situatie je kan pakken, in de zin van omsluiten. Nee, want zelf ben je oneindig. Dat vrije zijn is toch niet meer door iets anders te omsluiten? Je bent vrij!
Elke situatie is eindig. Zelf ben je altijd meer dan dat eindige. Dus je bent niet onderworpen aan iets wat eindig is. Als je meegaat, dan is het duidelijk. Zo eenvoudig; klaar als een klontje.
 
Is het wijs om onverschillig te zijn ten opzichte van de beperkte dingen? Gisteren was er een mistigheid en onverschilligheid.
 
Ga steeds weer opnieuw kijken en zie: dit is blijkbaar nu mijn actuele situatie, met deze stemming en dat gevoel. Dat is gegeven en dat zul je moeten accepteren. Dan pas stel je je weer de vraag: hoe zit het met mezelf? O ja, ruimte; er is een grotere ruimte dan de sfeer van de stemmingen en gevoelens, ook die van onverschilligheid. Dat betekent verruiming in verticale zin.
Op persoonlijke vlak ga je denken: er zou iets anders dan onverschilligheid moeten zijn. Ik moet er iets mee doen. Nee hoor, het gaat hier niet om veranderingen op het horizontale vlak. Laat dat maar gewoon open. Neem maar alles zoals het is. En dan blijkt dat alles door de aanwezigheid van ruimte zich vanzelf gaat ordenen, op een zo goed mogelijke wijze gaat verlopen.
Je hoeft je echt niet te bemoeien met al die psychologische toestanden - niet met gevoelsmatige toestanden, niet met mentale toestanden - juist niet. Als je tot jezelf komt, zie je: al die dingen lossen zich vanzelf op. Dat is heel mooi. Je hebt er geen omkijken naar!
Bijvoorbeeld, het lichaam zorgt voor zichzelf. Als het ‘t koud heeft, dan trekt het kleren aan. Als er honger is dan gaat het eten. Als er behoefte is aan een praatje, dan komt er een praatje. Geen omkijken naar! Je blijft bij jezelf, in je oorspronkelijke staat.
Moet je de ‘gewone’ toestand zien. Daarin is zoveel zorg - bezorgdheid en zorgen. Altijd weer is er het denken: nou moet dit, want anders ... Dat komt omdat het denken ik-gecentreerd is; het ik-belang is de meest voorkomende basis voor het gevoel en motivatie van het handelen.
Maar je ziet hoe zeer die zorg een beperking betekent van je zelfzijn. Hoe meer zorg, hoe meer je jezelf beperkt. Hoe minder zorg, des te meer vrijheid en vreugde. Helemaal geen zorg … Zie hoe eenvoudig het is. En juist omdat er geen ik-zorg is, is er een openstaan voor alle anderen en voor alles.
 
Anderen maken zich zorgen over het feit dat ik me geen zorgen meer maak. Hoe moet ik daarmee omgaan?
 
Nou maak jij je wel weer zorgen, over anderen die misschien zorgen krijgen omdat jij geen zorgen zou hebben. En daar zou jij weer iets aan moeten doen. Zie je de complexiteit? Houd het eenvoudig. Je kunt erop vertrouwen dat dat ook voor anderen het beste is.
Jij gaat het weer op persoonlijk vlak interpreteren. Als een persoon het heeft over onverschilligheid, wat krijg je dan? Een onverschillig persoon. Ik heb het niet over de dingen op dat vlak. Het gaat erom je bewust te worden van jezelf als vrij-zijn. Dat betekent dat er non-dualiteit is, dat je ook alles en iedereen bent. Van daaruit zal alles zich op een goede manier ontplooien. Als een persoon zegt: laat alles maar waaien, dan gaan anderen zich bezorgd maken. Maar als ze merken dat er iets anders aan de hand is en daarbinnen alles op open wijze moeiteloos blijkt te verlopen, dan is er een heel andere situatie. Juist in de non-dualiteit ben jij ook die ander. Wat er dan in de wereld gebeurt, zal echt het beste zijn wat maar mogelijk is, omdat er geen eigenbelang meer is.
Bedenken kun je het nog tot op zekere hoogte en dan is het ook logisch. Hoe minder mensen vastzitten in een ik met eigenbelang, des te beter het is. Dat is heel logisch. Dus tot zover kun je het ook op mentaal niveau begrijpen. Maar blijf niet bij het denken, het gaat erom het te realiseren.
Als je die zijnservaring van vrij-zijn eenmaal hebt, zie je duidelijk hoe zeer de verkrampingen en de identificatie met die persoon en dat lichaam de pest is voor de hele situatie, voor jezelf en voor anderen. Altijd die verkramping, dat lijden … en dan zie je dat het helemaal niet nodig is. Het is absurd. Het is masochisme.
 
Als ik merk dat mijn verkramping iemand anders pijn doet, dan is het toch goed de verkramping zelf te onderzoeken in plaats van direct ruim te worden?
 
Als je dat doet als persoon, ga je op psychologische wijze zoeken. Verandert dan de situatie van de fundamentele verkramping waaruit die moeilijke situatie voor jezelf en voor de ander voortkomt? Nee, want dan blijf je bij de persoon met verkramping. Hooguit krijg je een beetje meer inzicht in de condities. De fundamentele problematiek wordt daardoor niet opgelost.
Er is  maar één oplossing: het loslaten van het niveau waarop de problematiek ontstaat. De kern van de problematiek is de dualiteit, het ik tegenover het andere waarvoor het ik bang is. Als de dualiteit oplost, is de angel eruit en dan lost de verkramping vanzelf op.
Dus houd het eenvoudig vanaf het begin. Als je zegt: eerst moet dit nog gebeuren en dan moet dat nog gebeuren, dan ben je nog niet klaar ….
Nee, zie direct de eenvoud: ik keer terug naar mezelf in ontspanning, stilte en opening. Laat het zo maar doorgaan. Ook al zijn er af en toe nog storingen, het maakt niet uit, als je de verruiming van ik-ben maar laat doorgaan. Op een gegeven moment is er niets meer te zeggen …

Douwe 2.jpg
Boek bespreking

De Bron van het Zijn
 
‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’
 
Na het verschijnen van I am That in 1973 reisden veel mensen uit westerse landen naar Bombay (Mumbai) om Nisargadatta Maharaj te bezoeken. Degenen die open stonden voor de hoogste wijsheid, herkenden die bij hem, daar in dat kleine kamertje op de vliering. Bij enkelen brak die wijsheid volledig door tot openheid.?De belangrijkste aanwijzing van Nisargadatta was: blijf bij het gevoelsmatige besef van ik-ben, totdat je dit eerste-persoons ‘zijn’, zonder invulling en zonder grenzen, intern volledig duidelijk ervaart. Daarna kun je je bewust worden van de bron van dit zelf-zijn. Dat is de absolute grondslag van alles, waarover niets valt te zeggen. Toch is er een directe interne ‘kennis’ mogelijk van deze essentiële aard van jezelf. Deze ‘kennis’ laat elke tweeheid en daarmee elk conflict verdwijnen.?In de laatste jaren voor zijn overlijden in 1981 zijn veel gespreksopnames gemaakt. Deze zijn gebruikt bij het samenstellen van enkele boeken met gesprekken. Er lag nog waardevol materiaal dat niet in boekvorm was verschenen. Dat is nu in dit boek opgenomen.
 
 O-De bron van het zijn 186 x 300

 
 
ISBN 978 90 77194 07 2?Omvang: 162 pag.?Prijs: € 20,00
 
'Pas op voor de volmaakte Goeroe. Wanneer je hem eenmaal hebt ontmoet blijf je nergens,?met je volledig weggevaagd ik-gevoel.' (Nisargadatta Maharaj)??

Bespreking in Inzicht
Bespreking in Koorddanser
 
bestellen: via de boekhandel of via deze link.

Bericht van het bestuur

Vraag om donatie lezers Advaita Post / bezoekers website Advaita Centrum
 
Stichting Openheid zet zich in om het gedachtegoed van Douwe Tiemersma beschikbaar te houden na zijn overlijden. Om te zorgen dat dit ook voor de komende jaren mogelijk blijft willen we alle lezers van de Advaita Post om een kleine jaarlijkse bijdrage vragen om de kosten te kunnen blijven dekken.
 
Het gedachtegoed van Douwe wordt onder andere beschikbaar gehouden door het 12 maal per jaar verschijnen van de Advaita Post met teksten die door Douwe zelf zijn geredigeerd. Maar ook door het levend houden van de website www.advaitacentrum.nl met een rijkdom aan waardevolle informatie. Daar kunnen ook opnames van satsangs en cursussen gratis worden gedownload. En tot slot de uitgeverij, waar de boeken die door Douwe zijn geschreven blijvend kunnen worden besteld.
 
Doordat er vanwege het overlijden van Douwe geen satsangs / retraite weken / weekends meer zijn, heeft de stichting beduidend minder inkomsten.
De website moet vernieuwd worden en er zijn hoge kosten verbonden aan de opslag van boeken. Daarom willen we aan iedereen die het gedachtegoed van Douwe een warm hart toedraagt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage vragen. Het gaat om minimaal twee euro vijftig ( €2,50 ) per jaar. Dit geld zal worden gebruikt om te zorgen dat ook de komende jaren de website www.advaitacentrum.nl, De Advaita Post, en de Uitgeverij ( boekenverkoop ) op een goede manier kunnen blijven doorgaan en daarmee het gedachtegoed van Douwe voor iedereen beschikbaar blijft.
 
U kunt via uw eigen bank een jaarlijkse betaling instellen. Het minimale bedrag is twee euro vijftig per jaar, maar meer mag natuurlijk ook. U kunt dit te allen tijde stopzetten. Wanneer het vanwege persoonlijke omstandigheden financieel niet haalbaar is om te doneren, is dit geen bezwaar. Wellicht is de mogelijkheid tot donatie er op een later tijdstip wel.
 
Wanneer u verder geen interesse heeft in het werk van de Stichting en dus Advaita Post niet meer wilt ontvangen kunt u een kort bericht sturen met verzoek tot afmelding.
Via de onderstaande links kunt direct naar uw eigen bank gaan en komt u op de pagina van uw bank terecht waarop een uitleg staat hoe u de periodieke betaling kunt inschakelen.
 
Uw jaarlijkse donatie aan de Stichting zijn welkom op rekening 11.69.79.089 van de Rabobank, t.n.v. Stichting Openheid, Gouda (KvK nr. 24302613) - IBAN NL57 RABO 0116 9790 89
 
Uitleg over het instellen van de periodieke overboeking per bank:
 
ING
  https://www.ing.nl/particulier/betalen/betalingen-doen/periodieke-overschrijving/index.html
 
Rabobank
  https://www.rabobank.nl/particulieren/service/betalen-en-opnemen/periodieke-overboeking-instellen/?intcamp=pa-service-betalen.en.opnemen&inttype=link-periodieke.overboekingn&intsource=particulieren.service.betalen-en-opnemen
 
ABN Amro
  https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/geld-overmaken/periodieke-overboekingen.html
 
SNS
  https://www.snsbank.nl/particulier/klantenservice/internetbankieren-met-mijn-sns/opties.html?resultpos=1
 
TRIODOS
  https://www.triodos.nl/nl/particulieren/service/veelgestelde-vragen/?faqId=2294
 
ASN
 https://www.asnbank.nl/onlinebankieren/secure/loginparticulier.html
via ASN Online Bankieren:?Log in met uw Toegangsnaam en Wachtwoord en kik onder 'Betalen Europa' op'Automatisch overboeken'. Op die pagina kunt een periodieke overboeking naar uitsluitend een Nederlands IBAN invoeren. Indien u lopende periodieke overboekingen heeft, dan ziet u deze in een overzicht op deze pagina. U kunt deze vervolgens bekijken, wijzigen en/of verwijderen.
 
 
De bibliotheek is overgebracht naar het Nederlands Boeddhistisch archief, hier zal deze geïnventariseerd worden en vervolgens een nieuwe openbare bestemming krijgen. Dit zal in een later bericht bekend worden gemaakt, naar verwachting zal dit enkele maanden in beslag nemen.
Via deze link is een artikel te lezen waarin dit wordt aangekondigd.
http://boeddhistischdagblad.nl/dharma-en-filosofie/52282-boekerij-douwe-tiemersma-naar-boeddhistisch-archief/

 
Het pand waarin van 2006 tot 2013 het Advaita Centrum van Douwe Tiemersma was gevestigd is nu te koop. Fluwelensingel 53, Gouda.
Zie de link :   http://www.funda.nl/koop/gouda/huis-48165703-fluwelensingel-53/

Vermelding zelfstandige projecten

Projecten die zelfstandig zijn doorgegaan volgens de visie en met goedkeuring van Douwe Tiemersma zijn:

- St. AYO : Advaita Yoga Leraren Opleiding.
Het doel van yoga is de realisatie van non-dualiteit, de open heelheid en eenheid, het vrij-zijn van de scheidingen en spanningen die conflicten en lijden veroorzaken.
De AYO heeft als doel studenten een gedegen en ruime yogalerarenopleiding te geven waarin de bevordering van deze realisatie (inzicht en verwerkelijking) centraal staat en die voldoet aan de eisen van de Europese Yoga Unie en de Vereniging Yogadocenten Nederland. Hierin onderscheidt zij zich van andere yogalerarenopleidingen.
Website: www.ayo.nu  Zie ook: open-dag.

- St. JOI : Opleiding  ‘Onbeperkt ontspannen & Inzicht aan jongeren’.
2 x per jaar een korte opleiding. Als Bijscholing erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland.
Zie bij Opleiding op: www.onbeperkt-ontspannen.nl

- AdvaitaStiltegroepen; stiltedagen, -ochtenden, -avonden en -weken.
Voor meer informatie kijk op: www.advaitastiltegroepen.net

Het bestuur van Stichting Openheid ondersteunt het voortbestaan van deze initiatieven van harte en benadrukt dat deze geheel zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid bestaan. Het bestuur draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de verschillende projecten en wat er uit voortvloeit.

 

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod