2017/01 Advaita Post januari 2017

Nieuwe site
 
Sinds afgelopen januari heeft het bestuur in Advaitapost meerde oproepen gedaan om te doneren voor de nieuwe site van het Advaitacentrum. De oude site, die al bijna 15 jaar op dezelfde software draait, was alleen nog maar met lapmiddelen in de lucht te houden. De benodigde software updates waren al tijden niet meer beschikbaar. Vernieuwen van de site was de enige optie.
 
Per maand vinden momenteel meer dan 1000 unieke bezoekers de site. Vele artikelen, publicaties en brieven worden gelezen. Ook de gratis audio opnames worden veelvuldig gedownload. En de video opnames dagelijks bekeken.
 
De site blijkt een belangrijke virtuele plek voor mensen die interesse hebben in de ware aard van Advaita Vedanta. En specifiek in de manier waarop Douwe Tiemersma dat onderwees en uitdroeg in de traditie van zijn leermeester Nisargadatta Maharaj. 
 
Douwe heeft door de jaren heen ongelofelijk veel toegevoegd aan de eeuwenoude Advaita filosofie, die in de basis natuurlijk universeel en onveranderd blijft. Het is fijn dat de waarde daarvan ook na het overlijden van Douwe nog steeds zo breed herkend wordt. En het is en blijft het doel van de Stichting om dit gedachtegoed van Douwe in leven te houden.
 
Momenteel bestaan de inkomsten van de Stichting uitsluitend uit een vrij bescheiden boekenverkoop. Immers de stroom aan activiteiten als satsangs, retraites, weekeinden, etc zijn komen te vervallen. 
 
Er is door de meerdere oproepen in totaal bijna € 1.200,- aan donaties binnengekomen. Bijna 100 lezers van Adviatapost hebben een donatie gedaan. De totale kosten van de nieuwe site bedragen € 10.000,-. Het 'tekort' is betaald uit de kas van de Stichting.
 
Alle content is zoveel als mogelijk in de oorspronkelijke vorm behouden gebleven. Niets is weggegooid of aangepast. Wel is de structuur en het design ten behoeve van leesbaarheid en vindbaarheid aangepast aan de moderne tijd.
 
Het Bestuur hoopt zo het gedachtegoed van Douwe voor een breed publiek beschikbaar te houden. Voor een ieder die hierin interesse heeft, zolang als het duurt. 
 
Met hartelijke groet,
Het bestuur
 

***


Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Schiermonnikoog 9 juni 2001,

Deel 5
 
Waarom laat je niet alles los? 

Wanneer je die oneindige vrede kent, is dat kennendheid?
Wanneer je het uit eigen zijnservaring vaststelt. Dat vaststellen is de realisatie, dat vaststellen is kennen. Die realisatie is er, wanneer je ook het laatste los laat: de ideetjes van het ik over gezelligheid. Knusheid is er dan niet meer.
 
Knusheid? Nee, nee.
Maar jij wilt van twee walletjes eten.
 
Dat wil ik niet.
Maar je doet het wel, anders had je geen probleem. Velen hebben dat conflict. Het gros van de mensen stelt het gewone leventje op prijs en wil dit niet los laten, omdat het een zekere vastheid geeft, ook al zijn er veel moeilijke punten. Daar is niets mis mee, maar wanneer je doorkrijgt dat dat altijd maar zo doorgaat en dat dat steeds weer een bewustzijnsverenging en jezelf pijnigen betekent, dan krijg je een besef dat het beter is alles te laten oplossen en zo tot jezelf te komen. Dan vraag je je af, ‘waarom zou ik zo moeilijk doen?’
   
Omdat je de vrijheid alleen maar kan vertalen naar het niveau waar je zelf bent. Je gaat, net zoals de mooie woorden van het Zelf, ook alle angsten van het ik in het oplossen stoppen.
Dus dat moet je niet doen. Ga dan weer opnieuw kijken hoe het zit. Daar zijn we steeds mee bezig. Je ziet het. Waarom laat je niet alles los?
 
Voor mij is loslaten een grote traumatische gebeurtenis in mijn leven geweest; loslaten is voor mij een heel traumatische ervaring.
Ja, daar hebben we het vaker over gehad. Maar ik verwijs steeds weer naar het zelf-zijn. Je blijft jezelf. Ervaar dat.
 
Ja, dat is de enige vluchthaven. Dat realiseer ik me wel. Daar kun je niet getraumatiseerd worden. Daar is geen pijn omdat je niet gebonden bent. Maar de weg ernaar toe is natuurlijk ... Oplossen is voor mij gekleurd door alle ervaringen daarmee van vroeger. Dus voor mij is het een heel angstige gebeurtenis.
Vroeg of laat heeft iedereen met die angsten te maken. Daarom benadruk ik de ervaring van zelfzijn, ook al is er een verkrampt lichaam. Hoe het ook zit, ergens is er dat zelf-zijn en van daaruit kan de ontspanning komen. Dat zelf-zijn is een heel goed gevoel; het wordt niet geraakt door omstandigheden. Het is een heel positief gevoel waar de ananda, de gelukzaligheid, al helemaal in zit.
 
Ik merk het positieve niet erg; voor mij is het een neutraal gevoel.
Je ervaart dat het zelfgevoel niet door omstandigheden wordt aangepakt. Daarom noem ik het zelf-zijn toch een positieve sfeer, in vergelijking met al die andere situaties van lijden door de dingen die je buiten je stelt.
 
Ja, relatief gezien wel, maar absoluut gezien niet.
In het absolute is alles opgelost. Maar eerst moet je dit duidelijk hebben. Ook al is het positieve gevoel van zelf-zijn nog betrekkelijk, het is in ieder geval minder betrekkelijk dan al die andere beelden waaronder je lijdt.
 
Ja, dat is waar
Nu, dan ga je verder kijken naar het zelfzijn. In relatieve zin is het een positieve sfeer en deze kan zich verder ontwikkelen. Ze kan zich verder openen en ontplooien naar buiten toe, zodat daarin alles wordt opgenomen. Wanneer alles in liefde wordt opgenomen, moet je eens kijken: dat is het positieve gevoelsmatige aspect van het kosmische sat-chit-ananda.

Boeken van Douwe

Douwe Tiemersma heeft een groot aantal boeken geschreven gerelateerd aan thema’s rondom non-dualiteit. Het Advaitacentrum heeft deze boeken uitgegeven. Deze zijn nog steeds hedendaags, relevant en via de link hieronder te bestellen.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod