2017/02 Advaita Post februari 2017

Nieuwe site
 
Sinds afgelopen januari heeft het bestuur in Advaitapost meerdere oproepen gedaan om te doneren voor de nieuwe site van het Advaitacentrum. De oude site, die al bijna 15 jaar op dezelfde software draait, was alleen nog maar met lapmiddelen in de lucht te houden. De benodigde software updates waren al tijden niet meer beschikbaar. Vernieuwen van de site was de enige optie.
 
Per maand vinden momenteel meer dan 1000 unieke bezoekers de site. Vele artikelen, publicaties en brieven worden gelezen. Ook de gratis audio opnames worden veelvuldig gedownload. En de video opnames dagelijks bekeken.
 
De site blijkt een belangrijke virtuele plek voor mensen die interesse hebben in de ware aard van Advaita Vedanta. En specifiek in de manier waarop Douwe Tiemersma dat onderwees en uitdroeg in de traditie van zijn leermeester Nisargadatta Maharaj. 
 
Douwe heeft door de jaren heen ongelofelijk veel toegevoegd aan de eeuwenoude Advaita filosofie, die in de basis natuurlijk universeel en onveranderd blijft. Het is fijn dat de waarde daarvan ook na het overlijden van Douwe nog steeds zo breed herkend wordt. En het is en blijft het doel van de Stichting om dit gedachtegoed van Douwe in leven te houden.
 
Momenteel bestaan de inkomsten van de Stichting uitsluitend uit een vrij bescheiden boekenverkoop. Immers de stroom aan activiteiten als satsangs, retraites, weekeinden, etc zijn komen te vervallen. 
 
Er is door de meerdere oproepen in totaal bijna € 1.200,- aan donaties binnengekomen. Bijna 100 lezers van Adviatapost hebben een donatie gedaan. De totale kosten van de nieuwe site bedragen € 10.000,-. Het 'tekort' is betaald uit de kas van de Stichting.
 
Alle content is zoveel als mogelijk in de oorspronkelijke vorm behouden gebleven. Niets is weggegooid of aangepast. Wel is de structuur en het design ten behoeve van leesbaarheid en vindbaarheid aangepast aan de moderne tijd.
 
Het Bestuur hoopt zo het gedachtegoed van Douwe voor een breed publiek beschikbaar te houden. Voor een ieder die hierin interesse heeft, zolang als het duurt. 
 
Met hartelijke groet,
Het bestuur
 

***

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Schiermonnikoog 9 juni 2001, deel 6
 
Eerst komt dat Ene, en dan de verschijnselen

 
Goed, jij bent dus vrij. Wat zijn de consequenties?

Ik weet het niet
Nu, vernauwingen en beperkingen bestaan dus niet meer. Kun je dat heel duidelijk voor jezelf vaststellen?
 
Ja
Dan houd ik je eraan. Je bent vrij. Wat ga je nu doen?
 
Feest vieren, gewoon, leven.
Goed zo.
En wanneer dat feest ineens ophoudt. Wat dan?
 
Maar dat feest houdt niet op, als er vrijheid is.
Jawel hoor. Je ervaart vrijheid als levensfeest. Prachtig. Maar dat houdt eens op. Wat dan …?
 
[Ander] Je kan constateren dat je onprettige gevoelens hebt, zodat je misschien kunt zeggen dat je je daardoor ongelukkig voelt, maar dat is oppervlakkig omdat het bestaat in het licht van de vrede van het zelfzijn. 
Wanneer die vrede van het Zelf-zijn er is, is er wel een openheid voor wat zich aandient, ook een gevoeligheid en mededogen voor het lijden dat er is, zolang zich allerlei dingen aandienen, zolang de wereld er nog is.
 
Als je het hebt over dat feestvieren, dat er niet altijd hoeft te zijn, denk ik aan dit soort dingen.
Het is maar net hoe je dat feestvieren definieert. Natuurlijk is het prachtig om feest te vieren, alleen waar gaat het werkelijk om? Wanneer er ananda in vrijheid is, ja, dan is dat een feest. Maar, dat is iets anders dan wanneer je zegt ‘ik ga enthousiast door met leven en er is vrijheid, dus ik ga het prettig maken en feest vieren’.
 
Ja, precies. Bijvoorbeeld de situatie dat je kan genieten van de natuur geeft een bepaald  prettig gevoel dat je niet hebt als je in een gevangenis zit. Maar in beide situaties kun je wel de vrijheid ervaren.
Het echte vrij-zijn blijft als eerste staan. De omstandigheden hebben daarop geen invloed. Zolang het lichaam leeft blijft er de wereld van omstandigheden bestaan. Maar zij is niet meer beperkend. Eerst komt dat Ene, en dan de verschijnselen. Deze zijn erg betrekkelijk.
 
Is het dan geen vergissing om te stellen dat bij verlichting alles hetzelfde wordt in het Zelf?
Bij het leven horen verschijnselen, maar deze zijn opgenomen in het grote geheel en daarom betrekkelijk. Ze veranderen, komen op en verdwijnen weer. Wanneer je je daardoor niet laat obsederen en wanneer je je daar niet mee identificeert, blijft alles open en vrij. En dan blijft de grote vrede blijvend als eerste aanwezig. Dat is het.
 
Er kan wel pijn zijn.
Alles kan er zijn wat met het lichaam kan gebeuren.
 
Dan is er een meer geestelijke pijn.
Het is een waarnemen van pijn, net zo goed als er een waarnemen is met behulp van de ogen.
 
Ja
Zolang de zintuigen er zijn, werken zij.
 
Er is dus geen identificatie mee.
Daar hebben we het steeds over. Je loopt en je loopt niet. Je ziet en je ziet niet specifiek vanuit een standpunt achter de ogen. Je praat en je praat niet. We drinken zo een kopje thee en we drinken geen kopje thee. Zullen we dat maar doen?
 

Boeken van Douwe

Douwe Tiemersma heeft een groot aantal boeken geschreven gerelateerd aan thema’s rondom non-dualiteit. Het Advaitacentrum heeft deze boeken uitgegeven. Deze zijn nog steeds hedendaags, relevant en via de link hieronder te bestellen.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod