2018/02 Advaita Post februari 2018

Nieuw op de site

Er is een grote hoeveelheid opnames aan de site toegevoegd die nog niet eerder te beluisteren waren.
Op deze pagina vind u een lijst met geluidopnames van gesprekken (satsangs), yogalessen en Meditatie lessen.
De downloads zijn gratis, maar voor het werk van St. Openheid zijn donaties altijd welkom. De geluidsopnames zijn niet bewerkt, met uitzondering van het weghalen van langere stiltes.
 

Advaita-gesprek van 7 december 2005,

Standpunt en vrijheid

 
Kun je een keuze maken voor een standpunt? Wat ik ervaar is dat een standpunt mij overvalt en dat ik daar dan in vast zit. Ik had laatst bijvoorbeeld in een vergadering iets gezegd en dacht later: o, dat was veel te overdreven. De hele avond had ik een angstgevoel. Ik zat heel diep in die angst vast.
 
Dat zijn dus twee standpunten: één daar in de vergadering, één ’s avonds met die angst. Nu heb je weer een nieuw standpunt. Je zit er nu over te praten zonder veel angst. Waar zit je vrijheid? In je eigen zijnswijze nú. ‘Toen,’ zeg je nu, ‘toen heb ik zo gereageerd, toen heeft de angst me overvallen en zo zat ik erin. Nu overzie ik het. Ik oordeel nu: eigenlijk had ik het beter anders kunnen doen en ik zie nu de angstreactie ’s avonds.’
Vanuit dit standpunt zie je dus dat het standpunt in de vergadering met weinig zicht gepaard ging. Dat geldt ook voor je standpunt met de angst op de avond. Voor zover er een ‘niet-weten’ in zit, overvalt het gebeuren je. Achteraf ga je er nog eens naar kijken. Dan zie je dat er een beperkt standpunt was. Hoe is je standpunt nu? Blijkbaar ruimer.
Je kunt alleen vanuit een hoger standpunt, met ruimere horizon, oordelen over een ander standpunt met een kleinere horizon of met minder kennis, met minder bewustzijn. Je stelt vast dat dat standpunt was betrokken op een beperktere situatie. Nu je dat overziet, zie je alternatieven. Waar zit vrijheid? Blijkbaar in de mogelijkheid om van standpunten te veranderen, op een ander standpunt met een ruimere horizon te gaan staan.
Dat heeft alles met je eigen bewust-zijn te maken. Ja, je hebt als bewust-zijn blijkbaar die mogelijkheden. In bewustzijn als zelf-zijn zit vrijheid. Je hebt altijd de mogelijkheid in je bewustzijn afstand van een situatie te nemen. Dat gebeurt ook in feite voortdurend. Voor zover er een onbewuste conditionering is, voor zover er standpunten zijn die je toevallen, is dat blijkbaar een situatie van onwetendheid. Je zit er dan aan vast, omdat je niet doorhebt wat er gebeurt. Dan zeg je: ja, dat overkomt mij. Maar er is een ruimer bewustzijn mogelijk.
 
Maar heb je een keus daarin?
 
Meestal stel je achteraf vast dat het blijkbaar zo en zo is gegaan, en dat het ook nauwelijks anders had kúnnen gaan. Feit is dat je hier en nu vaststelt, dat het anders had kunnen lopen wanneer je dit bewustzijn toen had. Doordat er meer licht is, verdwijnt de werkelijkheid van de slang en verschijnt de werkelijkheid van het touw. Niemand twijfelt eraan dat dit een hogere werkelijkheid is. Waarom niet? Omdat er meer licht is. Blijkbaar is er de mogelijkheid van meer licht en dat heeft iedereen blijkbaar in zich. Dat stel je proefondervindelijk vast. Daarbij heb je een notie dat er meer licht kan komen. Je hebt een ‘geweten’. Je hebt het altijd al geweten. Daarvoor kun je je open stellen. Je kunt er meer attent op blijven. In die oriëntatie en in die principiële opening zit je enige vrijheid.
Dan ontplooit langzamerhand het weten zich. Dan leer je wat het betekent om steeds meer jezelf te herkennen als openheid. Je ziet dat je niet in een specifiek standpunt hoeft te duiken. Je ziet dat je daar niet aan vast zit, dat je vrij bent in dit verticale perspectief.
Trek dat maar even door. Radicaliseer dat inzicht maar. Elk standpunt kan als betrekkelijk worden gezien vanuit een hoger standpunt. Waar is het einde? Die is niet te vinden. Er is openheid en die openheid ben je zelf. Die was altijd al aanwezig als principiële vrijheid van elk standpunt.

Boeken van Douwe

Douwe Tiemersma heeft een groot aantal boeken geschreven gerelateerd aan thema’s rondom non-dualiteit. Het Advaitacentrum heeft deze boeken uitgegeven. Deze zijn nog steeds hedendaags, relevant en via de link hieronder te bestellen.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod