3-25 De Openheid is alles, terwijl er Openheid blijft. Dit is onuitsprekelijk

jaargang 3 nr. 25 (19 augustus 2002)
Nieuw onderkomen

De zomer zomert nog, maar is over zijn hoogtepunt heen. De mensen keren weer terug naar hun nest. Toen wij twee weken geleden terugkwamen, lag er een brief met de mededeling dat wij in september niet meer in het vertrouwde Brandpunt welkom waren. De afspraken waren, volgens de nieuwe eigenaars niet geldig en ze wilden niet iets Oosters in hun (streng) kerkelijk milieu hebben. Er is heel wat overleg geweest en we zouden juridisch ons gelijk kunnen halen, maar eigenlijk hoefden we al niet meer. Door de moeilijke situatie keken we naar een andere mogelijkheid en die was er. Vlakbij het station huren we nu een vleugel (1e etage) in een kantoorpand, Crabethstraat 38. De koop-optie hadden we al terzijde gelegd, om de minder leuke effecten van organisatie en kapitaalvergaring te voorkomen.

Voor ons heeft de eigenaar het naar onze wens opnieuw ingedeeld en gedeeltelijk gerenoveerd tot een zaal van ruim 80 m2, een kamer van 3,5 x 5 en een halletje van 3,5 x 2m. Ervóór is een ruimte die wordt gebruikt door de drie bovenhuurders: een grote hal, 3 toiletten en keuken. Alles is licht en ruim, er zijn veel ramen. De sfeer is nu al goed.
Parkeermogelijkheid is er in de directe omgeving in overvloed (betaald), iets verder weg kan zonder betaling geparkeerd worden. In een bijlage is een kaartje opgenomen, waar het een en ander te vinden is, eenmalig ruim 400kB. Minder kon niet.

De nieuwe ruimte heeft veel mogelijkheden. Hiervan houden wij u op de hoogte. Een aantal punten staan al op het programma, zoals een bibliotheekje en een vaste avond meditatie. We horen graag als u verdere ideeën heeft.

De woensdagavonden zijn vanaf begin september dus alle in ons nieuwe centrum. Dat geldt ook voor de serie pranayama-dagen die later in september begint. Ook de maandagavonden zit ik er met de cursussen hathayoga en meditatie.

De meditatiecursus en de pranayama-bijscholing hebben nog enkele plaatsen vrij. Informatie hierover is meegestuurd met ‘Advaita Post’ resp. 3-14 en 3-16. Deze staat ook op www.advaitacentrum.nl en een telefoontje is ook mogelijk.

- Attentie -
De eerste avond in het centrum is dus maandag 2 september met hathayoga en meditatie 1. Daarna is er 4 september de eerste satsang/advaita-avond.

Ten slotte: onze secretaris Odile is verhuisd naar Gouda. Haar nieuwe adres is Zoutmanstraat 36, 2806 XD Gouda. Telefoon, fax en e-mail adres zijn ongewijzigd.

Tot ziens op ons nieuwe adres.

Tekst in ‘Amigo’ nr. 4 (http://www.ods.nl/amigo)

Naar aanleiding van de daoïstische tekst

“Toen ik kind was waren bomen bomen, mensen mensen en paarden waren paarden.
De lucht was de lucht en de zon was de zon.

Toen ging ik op zoek en werd spiritueel.
toen waren bomen mensen, mensen waren de zon.
De zon was wolken en wolken waren water.

Nu ik mezelf weer gevonden heb, zijn bomen weer bomen
en de zon is de zon
mensen zijn weer mensen, een wolk weer een wolk.“


De bomen
‘Toen ik kind was’, waren de bomen geen bomen, maar de woonplaats van de wind en van vogels, en de schaduw waar het zonlicht doorheen speelde.
Toen ik volwassen werd, waren de bomen dingen met hout- en bastvaten, schors en groene bladeren, de bron van zuurstof voor mens en dier.
‘Toen ging ik op zoek’ en de bomen werden mezelf; mijn bladeren ritselden en mijn takken waaiden in de wind. Ook verschrompelden zij tot een afstandelijk plaatje in de ruimte van mijn bewust-zijn.
‘Nu’ zijn bomen dit alles tegelijk: magische wezens, harde materie, identiek aan mij, een voorstelling, idee  … niets, en overeenkomstig daarmee heb ook ik deze aspecten. Elke uitspraak over bomen en over mij is door zijn eenzijdigheid fout, maar alles kan erover worden gezegd.
Met een kind praat ik over kabouters in een holle boomstam,
met volwassenen over het mechanisme van de koolzuurassimilatie,
met zoekers over het zelf boom-zijn en over de boom als geprojecteerd beeld.
De Openheid is dit alles tegelijkertijd, terwijl er Openheid blijft. Dit is onuitsprekelijk.

Douwe


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod