3-25 De Openheid is alles, terwijl er Openheid blijft. Dit is onuitsprekelijk

jaargang 3 nr. 25 (19 augustus 2002)
Nieuw onderkomen

De zomer zomert nog, maar is over zijn hoogtepunt heen. De mensen keren weer terug naar hun nest. Toen wij twee weken geleden terugkwamen, lag er een brief met de mededeling dat wij in september niet meer in het vertrouwde Brandpunt welkom waren. De afspraken waren, volgens de nieuwe eigenaars niet geldig en ze wilden niet iets Oosters in hun (streng) kerkelijk milieu hebben. Er is heel wat overleg geweest en we zouden juridisch ons gelijk kunnen halen, maar eigenlijk hoefden we al niet meer. Door de moeilijke situatie keken we naar een andere mogelijkheid en die was er. Vlakbij het station huren we nu een vleugel (1e etage) in een kantoorpand, Crabethstraat 38. De koop-optie hadden we al terzijde gelegd, om de minder leuke effecten van organisatie en kapitaalvergaring te voorkomen.

Voor ons heeft de eigenaar het naar onze wens opnieuw ingedeeld en gedeeltelijk gerenoveerd tot een zaal van ruim 80 m2, een kamer van 3,5 x 5 en een halletje van 3,5 x 2m. Ervóór is een ruimte die wordt gebruikt door de drie bovenhuurders: een grote hal, 3 toiletten en keuken. Alles is licht en ruim, er zijn veel ramen. De sfeer is nu al goed.
Parkeermogelijkheid is er in de directe omgeving in overvloed (betaald), iets verder weg kan zonder betaling geparkeerd worden. In een bijlage is een kaartje opgenomen, waar het een en ander te vinden is, eenmalig ruim 400kB. Minder kon niet.

De nieuwe ruimte heeft veel mogelijkheden. Hiervan houden wij u op de hoogte. Een aantal punten staan al op het programma, zoals een bibliotheekje en een vaste avond meditatie. We horen graag als u verdere ideeën heeft.

De woensdagavonden zijn vanaf begin september dus alle in ons nieuwe centrum. Dat geldt ook voor de serie pranayama-dagen die later in september begint. Ook de maandagavonden zit ik er met de cursussen hathayoga en meditatie.

De meditatiecursus en de pranayama-bijscholing hebben nog enkele plaatsen vrij. Informatie hierover is meegestuurd met ‘Advaita Post’ resp. 3-14 en 3-16. Deze staat ook op www.advaitacentrum.nl en een telefoontje is ook mogelijk.

- Attentie -
De eerste avond in het centrum is dus maandag 2 september met hathayoga en meditatie 1. Daarna is er 4 september de eerste satsang/advaita-avond.

Ten slotte: onze secretaris Odile is verhuisd naar Gouda. Haar nieuwe adres is Zoutmanstraat 36, 2806 XD Gouda. Telefoon, fax en e-mail adres zijn ongewijzigd.

Tot ziens op ons nieuwe adres.

Tekst in ‘Amigo’ nr. 4 (http://www.ods.nl/amigo)

Naar aanleiding van de daoïstische tekst

“Toen ik kind was waren bomen bomen, mensen mensen en paarden waren paarden.
De lucht was de lucht en de zon was de zon.

Toen ging ik op zoek en werd spiritueel.
toen waren bomen mensen, mensen waren de zon.
De zon was wolken en wolken waren water.

Nu ik mezelf weer gevonden heb, zijn bomen weer bomen
en de zon is de zon
mensen zijn weer mensen, een wolk weer een wolk.“


De bomen
‘Toen ik kind was’, waren de bomen geen bomen, maar de woonplaats van de wind en van vogels, en de schaduw waar het zonlicht doorheen speelde.
Toen ik volwassen werd, waren de bomen dingen met hout- en bastvaten, schors en groene bladeren, de bron van zuurstof voor mens en dier.
‘Toen ging ik op zoek’ en de bomen werden mezelf; mijn bladeren ritselden en mijn takken waaiden in de wind. Ook verschrompelden zij tot een afstandelijk plaatje in de ruimte van mijn bewust-zijn.
‘Nu’ zijn bomen dit alles tegelijk: magische wezens, harde materie, identiek aan mij, een voorstelling, idee  … niets, en overeenkomstig daarmee heb ook ik deze aspecten. Elke uitspraak over bomen en over mij is door zijn eenzijdigheid fout, maar alles kan erover worden gezegd.
Met een kind praat ik over kabouters in een holle boomstam,
met volwassenen over het mechanisme van de koolzuurassimilatie,
met zoekers over het zelf boom-zijn en over de boom als geprojecteerd beeld.
De Openheid is dit alles tegelijkertijd, terwijl er Openheid blijft. Dit is onuitsprekelijk.

Douwe


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod