4-1 Als je terugkeert in het besef vrij te zijn, stel je zelf vast: ik bén vrij

Jaargang 4 nr. 1 (13 januari 2003)

Nieuwjaar
Wat betekent het dat iedereen iedereen het allerbeste toewenste in het nieuwe jaar? Als het iets te betekenen heeft, is dat bij het toewensen ‘het goede’ vanuit een ik (‘ik wens …’) naar iedereen wordt uitgebreid, dat het goede – dat het ego voor zichzelf wenst – universeel wordt. Daarbij verruimt het goede zelf-zijn zich universeel. Wat gebeurt er als dat bij iedereen plaatsvindt? Dan is er de realisatie van de universele sfeer van het Goede, van het ene Goede Zelf-zijn zonder scheidingen.
Het allerbeste toegewenst in het nieuwe jaar.

Op de vorige woensdagavond stond ook de overgang van het oude naar het nieuwe jaar centraal, de voortgang van de tijd. ‘Wat gaat de tijd toch snel, weer een nieuw jaar.’ Maar, hoe belangrijk is de tijd? Sta je zelf volledig in de tijd? Je ziet toch de jaren voortgaan? Hoe meer je terugkeert naar jezelf, ervaar je de vrijheid ten opzichte van de tijd, van de tijdsbepaling, van de levensfasen, van geboorte en dood. ‘Voor mijZelf is er geen geboorte en geen sterven.’ Zelf ben je vrij van condities.

Na de retraite op het winters Schiermonnikoog is er op 14 februari het 3e Advaita Symposium over Psychotherapie en non-dualiteit, vooral in de advaita-benadering. De folders zijn in ruime kring verspreid. Bij Vinod is verdere informatie te krijgen (tel. 010-4790809).
Op de website www.eur.nl/fw/advaita staat ook de nodige informatie, maar ook vrij veel materiaal, onder andere het discussiestuk dat als uitgangspunt van het symposium dient.

De bibliotheek op het Advaita Centrum begint aardig vorm te krijgen. Zij wordt aardig uitgebreid, o.a. met boeken waarmee diverse mensen komen aandragen. De afdeling ‘Ter inzage’ heeft al de (foto)boeken van Schiermonnikoog, jaargangen InZicht, etc. Deze week komen er op een aparte plank de uitgaven van Uitgeverij Advaita Centrum ter inzage. Op een complete lijst kan men zien welke boeken er in de bibliotheek zijn. Een flink aantal mensen heeft al boeken geleend. Coördinatie van de bibliotheek heeft Patricia (070-3241242).

Gert-Jan heeft een eigen website-tje gemaakt met vooral verbindingen (links) met andere webpagina’s, o.a. die van betrokkenen bij het Advaita Centrum:
(http://www.warpeddevotion.com/~bluebird/). Dit adres staat ook op www.advaitacentrum.nl onder Links.

Nieuwe cassettebandjes van gespreksopnames zijn te bestellen bij Peter, zie bijlage.

Tekst
Uit een gesprek op Schiermonnikoog, 14 juni 2002, deel 1

Het is de vijfde keer dat we hier zitten, een echt lustrum. De thematiek is steeds hetzelfde gebleven: Vrijheid, om steeds duidelijker te gaan zien wat dat betekent. Omdat we hier al langer mee bezig zijn, zullen we er wel op een andere manier over gaan praten dan de vorige keren, misschien ook er minder over praten. Een aantal dingen zullen zeker terugkomen. Het gaat er steeds weer om te zien hoe het met jezelf zit, steeds weer in het hier en nu. Kijk maar: hoe is je eigen situatie. Dan doet het er weinig toe wat er allemaal al besproken is, want het gaat steeds om de situatie hier en nu. Het belangrijke punt is nu dus opnieuw, dat je in het hier en nu vaststelt dat er vrijheid is. Daar beginnen we mee, omdat iedereen daar een besef van heeft: vrij zijn op een absolute manier. Het besef kan nog erg vaag zijn, maar het is een heel belangrijk aanknopingspunt. Omdat het al in je aanwezig is, kun je je daarop richten. Dan gaat het zich namelijk snel ontwikkelen tot vrij-zijn. Iedereen die hier zit, hoeft niet meer op zoek naar dat oorspronkelijke besef. Het is al levend, je hebt er al kennis van. Dat is werkelijk levend in je, dat betekent dat je al vrij bent.
Het is goed om te zien hoe de processen werken. Wanneer je helemaal opgeslokt wordt door alledaagse zaken, is er ook een zeker vrijheididee, maar dat ben je je dan niet bewust. Als je dan wel een keer naar jezelf kijkt, blijkt dat er wel degelijk een vrijheidsnotie is. Dat blijkt uit alles. Niemand accepteert dat hij/zij in een systeem wordt opgesloten. Iedereen streeft naar vrijheid. In het gewone gedrag is dat duidelijk. Ga terug naar jezelf om dat duidelijker te zien. Hoe zit het met dat besef van vrijheid? Dan wordt dat besef heel duidelijk.
Dat besef van vrijheid is niet alleen maar een bepaald begrip, een idee in je hoofd, het is een gevoelsmatig weten omtrent jezelf, een zijns-gevoel. Als je terugkeert in dit zijnsgevoel, ervaar je dat dit je eigen zijnswijze betreft. Je stelt zelf vast: ik bén vrij. Dus dat betekent dat het zijnsbesef zich gaat ontplooien, zich duidelijk gaat verwerkelijken als eigen zijnswerkelijkheid.
Het is goed om vast te stellen dat deze realisatie bij iedereen hier tot op zekere hoogte heeft plaatsgevonden. Dat is al gebeurd. Als mensen er nooit over hebben nagedacht of er nooit mee zijn bezig geweest, is het soms verbazend moeilijk om daar contact mee te krijgen. Maar wanneer je er eenmaal contact mee hebt en je gaat verder terug naar jezelf, ja, dan blijkt dat heel duidelijk aanwezig te zijn.
Er is van alles over te zeggen, zoals we wel gedaan hebben. Eén belangrijk punt wil ik nog wel naar voren halen. Vaak zie je vrijheid vanuit een persoonlijk vlak, spreek je erover in persoonlijke termen. Als persoon zeg je: ik wil meer vrijheid hebben. En dan ga je op het persoonlijke vlak bezig om meer vrijheid te krijgen. Maar wat zie je dan gebeuren? Op het dit vlak heb je te maken met andere personen en zo met beperkingen van je vrijheid. Dan krijg je dus heel gauw een conflict tussen belangen. In de maatschappij is dat voortdurend zo. De politiek maakt regels om de conflictueuze relaties een beetje in redelijke banen te leiden. Ook de moraal met normen en waarden werkt in die richting. Maar dat lukt slechts gedeeltelijk.
In de persoonlijke ervaring krijg je ook te maken met de grenzen van je lichaam, van de ruimte (de afstanden die je moet afleggen), van de tijd (lichamelijk besta je niet eeuwig). Voor zover je uitgaat van jezelf als persoon heb je voortdurend met beperkingen te maken. Het is goed om te zien dat op dat vlak die beperkingen niet definitief opgeheven kunnen worden. Je stelt je op op dat persoonlijke niveau en op dat niveau gelden nu eenmaal al die grenzen, al die beperkingen.

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod