7-20 De totaal ontspannen sfeer is kristalhelder en daardoor onaantastbaar

Jaargang 7 nr. 20 (30 november 2006)

7-20Begijnhof

Het Begijnhof te Brugge

Tekst
Uit een gesprek te Brugge, 18 november 2006
aantekeningen van Danny

Keer terug naar jezelf.
Vraag jezelf af: “Hoe zit het met mezelf?” of “Wie ben ik?”.
Er moet een bewustwording plaatsvinden.
Keer terug naar zelf-zijn door de aandacht naar binnen te keren.
Je ervaart het zelf-zijn eerst als een zachtheid en als een duidelijk intens lichamelijk gevoel.
Ervaar heel concreet dat lichamelijke gevoel.
Het is een goed begin.
Eerst is het zelf-zijn lichamelijk en zacht van aard.
Dan kun je verder gaan naar de bron van zelf-zijn.
Dat betekent je dieper te laten ontspannen.
Hoe dichter je bij je centrum van thuis-zijn komt, hoe meer ontspannen je bent.
Geniet van het ontspannen gevoel in je centrum.
In die ontspanning komt alles open.

Hoe zuiverder het zelf-zijn ervaren wordt, hoe meer je open komt.
Dit is een zeer belangrijke vaststelling.
Hoe dichter je bij je centrum komt hoe subtieler het wordt.
De ontspanning wordt groter en er komt meer openheid.
Als er een diepere vorm van ontspanning optreedt, komt de vastgehouden spanning vrij.
Er is meer stroming van energie. Dit kan ervaren worden als warmte.
Spanning daarentegen is het vasthouden van energie.

Terugkeren naar het zelf-zijn is loslaten wat niet van je zelf is.
Wanneer je dat niet doet kom je niet echt thuis.
In het centrum verdwijnt elke vorm van dualiteit.
De kwaliteit van zelf-zijn houdt nergens op.
Je ervaart de ander als een deel van jezelf.

Blijf in het zelf-zijn als openheid.
Als het proces van ontspanning zich doorzet vervagen alle grenzen.
Ervaar dit zo concreet dat er geen notie meer is van scheiding.
Als je dit heel duidelijk ervaren hebt bestaat er niets anders meer.
Wat oplost zijn de begrenzingen van zelf-zijn.
Wat niet essentieel is verdwijnt.

De echte kern van zelf-zijn blijft altijd aanwezig, wat je ook doet.
Die kern is niet afhankelijk van vormen.
Zelf-zijn is er altijd, maar meestal wordt het niet bewust ervaren.
In het centrum van zelf-zijn besef je dat er geen pad, geen weg is.
Je bent thuisgekomen, thuis dat nooit weg was.

Ontspan je op een bewuste manier.
Steeds maar dieper en dieper ontspannen, loslaten.
Je geest gaat door steeds diepere lagen heen, tot er niets meer overblijft.
Alles wordt achtergelaten.
Hoe meer je naar binnen gaat, hoe meer je ook naar buiten gaat.
Het verschil tussen binnen en buiten verdwijnt.

Je hoeft in feite niets te doen.
Je komt vanzelf thuis.
Thuiskomen is de meest natuurlijke toestand.
Het zorgt voor een diepe ontspanning.
Het kan zijn dat bepaalde structuren die nog niet open zijn, als hard aangevoeld worden.
Laat dit toe en blijf open.
Je hoeft er niets aan te veranderen.
Dingen lossen op door ze los te laten.
De hele sfeer wordt zuiverder.
Dit gaat ook op het fysieke niveau door.
Blijf gewoon open zonder verwachtingen.
Problemen zijn er niet om er tegen aan te gaan, maar om je terug te laten keren naar zelf-zijn.
Dan lossen de problemen vanzelf op.
Hoe minder het ik zich ermee bemoeit, hoe beter het gaat.
Wanneer alles open is, verloopt alles op een goede manier vanzelf.
Alles gebeurt in het geheel waarin het ik geen grenzen heeft.

In bepaalde situaties ervaar je stilte, vreugde, dankbaarheid …. .
Herken die kwaliteit(en).
Laat dit in je doorwerken.
Herken het als zelf-zijn.
Zo kan je gemakkelijker in die sfeer blijven.
Dit zijn poorten naar non-dualiteit.
Wanneer je geluk, vreugde, rust, bewustzijn …  werkelijk herkent en laat groeien dan wordt het oneindig universeel.

Wezenlijke zijnservaringen worden in het dagelijkse leven meestal niet toegelaten.
Stel je ervoor open en herken het in jezelf.
Elke gebeurtenis is een uitnodiging om bij jezelf te blijven.

Wat te doen wanneer iemand agressief reageert?
Accepteer die agressiviteit en blijf open.
Vanuit de open ruimte zie je die agressiviteit als zelf-zijn.

Ontspan je op een bewuste manier.
Blijf bij de openheid in jezelf
Dan zal die openheid radicaliseren.
Het is alleen maar een kwestie van ontspannen.
Je spant je in om ellende te verkrijgen; hoe bestaat het: dat is de definitie van masochisme.
In de ontspanning daarentegen vallen alle problemen weg.
Maar let op dat je je niet laat afleiden.

Wanneer je het meest ontspannen bent, ben je het meest stabiel.
Laat een sfeer van totale ontspanning ontstaan.
Zij is zo kristalhelder dat het niet aan te tasten is.
Dit is het belangrijkste wat er te leren valt.

Dus blijf elk moment helder en ontspannen, zodat je open blijft.
Tot op zekere hoogte kun je dat leren als een vaardigheid in de praktijk.

Douwe TiemersmaEr is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod