7-6 Nergens een centrum, overal een centrum


Jaargang 7 nr. 6 (28 maart 2006)
7-6vruchten


Want alle gebeurtenissen zijn uitzonderingen op
al die regels volgens welke ze niet gebeuren
Het is dus beter het woord probleem niet te gebruiken
want de problemen die er zijn en er niet zijn
zijn dezelfde.
Zo zou ik kunnen doorgaan tot ik ophoud.
Daar is veel voor te zeggen, niets daarna.
(Rutger Kopland– onder Project Non-dualiteit in proza en poëzie)


Tekst
Aantekeningen van gesprekken te Brugge, zaterdag 11 maart 2006
door Danny Senessael

Ervaar openheid en ruimte.
Laat alles los.
Ervaar ook je innerlijke spanning, maar blijf bij je zelf-zijn.
Blijf die open, uitgestrekte ruimte.
Zo zal die spanning vanzelf vervagen en oplossen.

Het terugkeren naar het ruime zelf-zijn, is bij velen een doorgaand proces.
Enerzijds voel je dat je zelf niet verandert, omdat je jezelf blijft.
Anderzijds zijn er bepaalde aspecten van jezelf die veranderen.
Er verdwijnen allerlei beperkingen.
Dit kun je zien door je situatie te vergelijken met een paar jaar geleden.
Stel de verandering bewust vast.
Besef dat er meer verruiming is dan een paar jaar terug.
Wat hetzelfde blijft is je zelf-zijn.
Je voelt je steeds meer jezelf worden naarmate meer beperkingen opgeheven worden.

Wat er ook gebeurt, je bent steeds jezelf.
Hoe meer je je houvast loslaat, hoe meer je jezelf bent. Houvasten zin niet jezelf.
Laat dit maar doorgaan.
Het wordt steeds prachtiger.

Laat alles los wat beperkend werkt
Keer terug naar de zelf-ervaring, dan zie je dat er geen beperkingen zijn.
Er is alleen openheid.

Wanneer je helderder wordt, ervaar je emoties sterker.
Die emoties zelf zijn niet sterker geworden, maar je bent je er meer van bewust.
De identificatie met de emoties wordt minder, als je bij jezelf blijft in die open, uitgestrekte ruimte.
Je zit niet meer helemaal in die emotie.
De emotie is er wel; je voelt je bijvoorbeeld verdrietig, maar alles is open; er is geen begrenzing.
Je hoeft je verdriet niet kwijtraken, wel de identificatie ermee.

Accepteer alles zoals het is.
Er zijn geen beperkingen.
Juist doordat alles veel ruimer is, zijn er minder conflicten.
Als niets meer verschillend is van jezelf, zijn er geen echte conflicten meer.

Laat je zelfconstructies los, die beperken je alleen maar.
Doorzie hun betrekkelijkheid.

Verlichting is open zijn op alle niveaus, niet alleen op mentaal en emotioneel niveau, maar ook op lichamelijk niveau.

Het is zo simpel.
Keer steeds terug naar het ruime zelf-zijn.
Laat het denken los.

Hoe ruimer je bent, hoe beter de omgang met anderen is.
Die ruimte zal doorwerken, ook bij de ander.
Verblijf zoveel mogelijk in die open ruimte.

Blijf in je zelf-zijn.
Dit zorgt ervoor dat alles doorzichtig wordt.
Dan weet je vanzelf wat je moet doen of zeggen.

Het is goed om regelmatig terug te keren naar een toestand van lichamelijk evenwicht.
Vind je innerlijk centrum van evenwicht terug door je fysieke houding aan te passen.
Beweeg vanuit de heupen van links naar rechts, van voor naar achter.
Doe hetzelfde met je hoofd vanuit de nek.
Herhaal deze subtiele bewegingen een paar keer totdat je helemaal in je centrum bent.
Vanuit het centrum ontstaat er een stabiliteit..
In het centrum van evenwicht kan alles maximaal ontspannen.
Daardoor verschijnt er een helderheid.
Het denken stopt.
De zware energieën zakken naar beneden.
Het bewustzijn komt open.
Je ervaart geen grenzen meer.

Laat de beweging naar buiten doorgaan.
Op een gegeven ogenblik lost het centrum op.
Je hebt wel een gevoel van gecentreerdheid, maar niet meer op een
bepaalde fysieke plaats.
Je centrum is dan overal aanwezig.
“Nergens een centrum, overal een centrum.”
Het centrum barst uiteen en is overal.
Je bent niet verschillend van anderen.

Behoud de vrije toestand in het dagelijkse leven. Deze gaat ook ‘s nachts door.
Tijdens het slapen is er nog een helderheid in het zelf-zijn.

Stel vast dat je meestal geen lichaam hebt.
Bij het ouder worden zijn er twee mogelijkheden:
meer identificatie met het lichaam of
geen identificatie met het lichaam
Met het ouder worden loop je gevaar dat je meer je lichaam wordt.
Let op dat je je niet met het lichaam identificeert.

Door alles open te laten, werkt dit ook door naar anderen.
Alle begrippen van dualiteit verdwijnen wanneer alles open is.

Je kunt voortdurend tegen jezelf zeggen: ´laat maar open´, ´laat maar open´, ´laat maar open´, ´laat maar open´, ´laat maar open´, ...
Op een gegeven moment is alles open en valt er niets meer te zeggen.

Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod