9-7 Het openbreken van zelf-zijn geeft openheid aan alles en iedereen


Jaargang 9 nr. 7 ( 15 april 2008 )


9-7OpenbrekenHaringvlietTekst
Gesprek in Brugge op 30 maart 2008 (1)
Aantekeningen van Danny

Hoor de kerkklokken luiden.
Daarbij kun je je concentreren op het geluid of je kunt openblijven.
Bij het concentreren ontstaat er een gerichtheid naar buiten toe, wat een duale toestand met zich meebrengt.
Wanneer je open bent verdwijnt de dualiteit en is er alleen maar het geluid van de klokken.
In de ontspanning en openheid verdwijnt alle afstand, je bent alles.
Hoor je het geluid van de klokken, dan ben je dat geluid.
Kijk je naar iemand, dan val je samen met die ander want er is geen afstand meer.

Laat alles open komen.
Dit open breken geeft openheid aan alles en iedereen.
Het is een totaal accepteren van alles en iedereen.
Zo komt alles en iedereen vrij, vrij van de greep van ego.
Elke verwachting die je hebt met betrekking tot de ander, beperkt de ander, want dan is die ander niet vrij.
Ook wanneer je het beste met iemand voor hebt, beperk je die persoon.
Het komt erop aan om de ander totaal vrij te laten in alle aspecten.
Dan pas kan de ander zichzelf zijn.
De ander heeft het recht om vrijgelaten te worden.
Dat houdt ook in dat je zelf vrij wordt van greep van de ander.
Laat de grens tussen jezelf en de ander los.
In het wegvallen van grenzen kom je vrij.
Liefde betekent de ander in de openheid van jezelf vrijlaten.

In diepe ontspanning en stilte komen en gaan alle verschijnselen.
Alleen het Oorspronkelijke blijft.
Dit Grote neemt de wereld van het ik over.
Het is belangrijk dat je je daar bewust van bent.
Het grotere staat niet los van je zelf: het is je eigen zelf-zijn.
Dit is het omvattende dat alles in zich heeft.
In de terugkeer naar jezelf vergeet je jezelf en gaat op in het Grote.

Verdring niets, laat alles open.
Verdringing is een vorm van hechting en beperking.
Zie alles wat vorm heeft als betrekkelijk.

Keer terug naar de oorsprong van zelf-zijn.
Je zult vaststellen dat er nooit een scheiding geweest is tussen jezelf en het Absolute.
Herken dit heel duidelijk
Je gaat zitten; alles ontspant zich; je komt helemaal open.
Je geeft je over aan het Grote.
Je laat de hele identiteit van jezelf los.
In dit loslaten van alle vormen zijn er geen grenzen meer.
In die open sfeer mag alles er zijn.

Puppetji
Iemand meldde: “Overigens er is nog een advaitaleraar die in een poppentheater optreedt", zie hier:   http://www.youtube.com/watch?v=ydAfgSIgU_E&feature=related.”
Voor de liefhebbers.

Alle goeds gewenst,
Douwe Tiemersma

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod