Advaitagroepen geïnspireerd door Douwe Tiemersma

Er hebben zich verschillende groepen gevormd vanuit een inspiratie vanuit het Advaita Centrum (Nisargadatta Maharaj, Douwe Tiemersma). De groepen zijn geheel zelfstandig en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Advaita Centrum. De Advaitastiltegroepen hebben een eigen website welke te bezoeken is via de volgende link www.advaitastiltegroepen.net

Er zijn verschillende Advaitastiltegroepen in Nederland.

Brugge

Leuven

Gent

Groningen

Amsterdam

Hellevoetsluis

Gouda

Midden Nederland

Elke groep komt regelmatig samen. De opzet van de bijeenkomsten heeft zich in elke groep langzamerhand uitgekristalliseerd tot globaal dezelfde vorm. Deze staat hieronder vermeld.

Doelstelling van de bijeenkomsten van een advaitagroep is de verdere opening van zelf-zijn tot non-dualiteit door ontplooiing van inzicht, ontspanning en overgave.


Deelnemers zijn mensen die die doelstelling belangrijk vinden en de bijeenkomsten daarom de moeite waard vinden.


De opzet van de bijeenkomsten hangt van de groep af; hiervoor geldt dat alles wat de doelstelling bevordert, positief is en kan worden ingevoegd en behouden.
In het algemeen zijn de volgende elementen belangrijk.
Stilte is het belangrijkste onderdeel van de bijeenkomsten, want daarin kan het zelf-zijn het gemakkelijkst open komen.
Het lezen van een korte authentieke tekst, vooral van Nisargadatta Maharaj en Douwe Tiemersma, is erg nuttig gebleken om de geest in de stilte een goede oriëntatie te geven – steeds aan het begin van een stilteperiode.
Muziek kan goed werken, maar onder voorwaarde dat je helder en gevoelsmatig open bij jezelf blijft.

Eenvoudige oefeningen voor ontspanning en inzicht kunnen nuttig zijn, vooral als de deelnemers weinig ervaring hebben met stilte.
Spreken – er kan iets door mensen worden gezegd, maar dan alleen over hun eigen ervaring. Ook bij het spreken blijft de stilte het belangrijkste. Willen de gesprekken zin hebben, dan moeten zij direct worden ervaren als de versterking van de non-duale openheid: het ontstaan van een grotere ruimte, meer inzicht, meer liefde, meer eenheid, een grotere lichtheid. Discussie zal er niet moeten zijn. Het spuien van kennis en het spelen van goeroe hebben alleen een negatief effect.
Ga met andere activiteiten spaarzaam om, want door de aandacht die ze vragen leiden ze maar al te gemakkelijk af van de doelstelling.


Gang van zaken
De voorbereiding van de volgende bijeenkomst wordt steeds door iemand anders gedaan. Het geheel komt op de website en kan naar geïnteresseerden worden gemaild.
Een coördinator geeft steeds de informatie door aan belangstellenden, aan de redactie van de Advaita Post en aan de webmaster van de advaitacentrum-website.


De eigen instelling is doorslaggevend voor wat er gebeurt.
Binnen-buiten: aan de ene kant is er een diepe inkeer met bewustzijn van je zuiverder zelfzijn. Aan de andere kant is er een openheid die steeds meer totaal wordt. Juist als je je inkeert, is er de mogelijkheid door ontspanning alles open te laten komen tot non-dualiteit.
Radicaliteit: de deelnemers richten zich volledig op de essentie van zichzelf en van de hele werkelijkheid, dat wil zeggen, op non-dualiteit. Het gaat niet om een goed gevoel. Dat betekent een toespitsing van de oriëntatie, waarbij allerlei interessante zaken wegvallen.
Deze toespitsing betekent ook de oriëntatie op één leraar / lijn van leraren: juist omdat het gaat om het hele eigen bestaan, zal de aandacht niet meer verstrooid moeten zijn. Natuurlijk zal er een kritische instelling moeten blijven, maar ergens zal het  vertrouwen moeten groeien. Dan kan het inzicht groeien en het openbreken plaats vinden.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod