Advaita Post - introductie

{module Advaita Post menu}

Advaita Post is een e-mail tijdschrift met teksten van Douwe Tiemersma en mededelingen over de activiteiten die in het kader van Stichting Openheid en Advaita Centrum plaatsvinden.

Advaita Post verschijnt meestal - met uitzondering van de vakantieperioden- maandelijks en wordt gestuurd naar allen die zich als abonnee opgeven. Het aantal abonees groeit: begin 2010 ca. 1.200. De Post is gratis, maar donaties zijn welkom op rekening 11.69.79.089 van Stichting Openheid, Gouda.

Voor het abonneren op en voor het opzeggen van de Advaita Post is een kort berichtje voldoende aan Bryan.

Archief
Oude afleveringen zijn te vinden in het archief.

Archief Abeeldingen
De afbeeldingen van de oude afleveringen zijn met een verkorte tekst ook apart te zien.

Printen
Het printen van de Advaita Post zonder kleuren gaat het beste door in grijswaarden te printen. In Word: Afdrukken (Print), Eigenschappen (Properties - van de printer), Geavanceerd (tabblad), Afdrukken in grijstinten (vinkje). Ook is natuurlijk alles te selecteren (onder Edit/Bewerken), te kopiëren en in bijv. Word te plakken, waarna het geprint kan worden.

AP Spam?
Sommige abonnees blijken de Advaita Post niet of niet altijd te ontvangen, doordat de mail in de spambox terecht komt. Door de grote hoeveelheid verzendadressen (802), kan het spamfilter veronderstellen dat de verzending spam is. U kunt daar het volgende aan doen.
Bij een spam-controlesysteem kunt u opgeven dat mail van een bepaalde afzender niet als spam beschouwd mag worden. Meestal heet dit ‘the White Box’ of zo iets. Dus zet dan in die ‘White Box’ het emailadres dat wordt gebruikt bij de verzending van Advaita Post. Dat voorkomt dat de Advaita Post als spam wordt verwijderd. Eenzelfde procedure kunt u volgen bij gebruik van viruscheckers, zoals Norton en McAfee, voor zover die ook spam filteren. Als uw provider voor u op spam controleert, kunt u inloggen bij uw provider, uw webmail openen, en daar opgeven, dat u email van bepaalde emailadressen toch wilt ontvangen.

Gespreksopnames
Van de advaita-gespreksbijeenkomsten met Douwe Tiemersma werden geluidsopnames gemaakt. Zie hier de pagina waar u meer informatie kunt krijgen.
 


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod