14 - Kwetsbare fleurt


weggestorven ik-kramp
om onkwetsbaar te wezen
nu kwetsbaar levend
in een spontane fleurt

levenstijd is het kapitaal
in kwetsbaarheid levend
fleurt met het beleven
in vasthouden en loslaten
in wat komt en gaat
door liefdevol op je plek te zijn

onkwetsbaarheid afleggen
volbrengen in kwetsbaarheid
inclusief hartenpijn in afkeuring

vreugde in voorwaardenloze
liefdesvolledige vergeving

waarachtige kwetsbare fleurt
dansende fleurt in de openheid
steeds nieuwe levens fleurt
steeds al het oude loslaten
in een kwetsbare fleurt

wat ik was doet niet meer mee
wat nu is
fleurt kwetsbaar op


Toelichting

hoe het gebeurden weet ik niet
dat het ik-denk nu in dienst staat van
het plaatsloze gevoelshart is helder wetend

de openheid is ook het kwetsbare
afstemmen op de in de levenstijd
subtielere zelfsfeer vermeerdert
het kapitaal tot nieuwe mogelijkheden
het beperkende duale ik te ontstijgen
in een ontspannen fleurt

het is volbracht in kwetsbaarheid
in overgaven en vertrouwen
tot een subtielere zelfzijn-sfeer

in een vergevende sfeer
zijn ouders vrouw en kinderen
in brieven om vergeving gevraagd
inclusief interne zelfvergeving

alles opent zich steeds nieuw
verdampt direct na verschijning
ook de herinnering behalve
voor belevingen als lering dienstbaar

oplevend in de vanzelfheid
uit het hart zonder plaats
heeft als liefde in alles een plek
vloeit kwetsbare zachtheid
fleurt uitbundigheid in en uit


Harry

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod