24 - Ook een dier zoekt Eenheid


Polle, het katertje uit Schiermonnikoog, is pas in zijn nieuwe huis hier in Hellevoetsluis. Ik zie de saamhorigheid wanneer we spelend samen door de kamer rennen achter een speelgoedmuis aan. Wanneer we kroelen is het verwonderlijk hoe zacht hij met me omgaat, met ingetrokken klauwtjes; steeds likt hij me. Er is alleen maar Liefde en rust. Overal waar ik heenga in huis komt hij achter me aan..Eenheid zoekend komt hij bij me zitten. Dan kijkt hij plots diep in mijn ogen, zonder verwondering, met open blik. Hij lijkt te zeggen: ik ken jou. Dat straalt hij uit en het is helemaal goed. Dan is er Eenheid zonder dat er twee zijn.
Vol Vertrouwen ligt hij dan in mijn schoot. Alleen maar Overgave, en Ananda (spinnen). Ik zie een wakker-zijn en tegelijkertijd een geheel ontspannen-zijn.

Pia

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod