27 - De Levensbron is volmaakt zichzelf


Volmaakt zichzelf zijn; geen enkele neiging of noodzaak om te veranderen; ook geen mogelijkheid om te veranderen ... Waarin zou het veranderd moeten worden. Het omvat alles en is volmaakt in zichzelf.

‘Geen mogelijkheid om te veranderen’ geeft een stabiliteit en onbeweeglijkheid die vanuit het menselijk denken niet is voor te stellen.

Als het in zichzelf volmaakte niet kan veranderen of verbeteren, dan heeft het geen toekomst, want tijd bestaat alleen door veranderingen. Geen toekomst houdt ook in geen verleden. De volmaaktheid is altijd ‘nu’ en dat is het kenmerk van tijdloosheid. Het ‘nu’ heeft geen toekomst en geen verleden.

Als een mens streeft naar volmaaktheid, dan ontstaat in zijn voorstellingsvermogen een beeld waaraan hij gelijk wil worden. Dat beeld is een menselijk bedenksel met alle beperktheid van alle menselijke bedenksels. Volmaaktheid is met ons menselijk streven of willen niet bereikbaar.

Wat we ons ook aan beperkingen opleggen en hoe zuiver ons streven naar volmaaktheid is, het zijn alleen maar belemmeringen om tot de volmaaktheid te komen. Ze leggen ons vast op een idee, een voorstelling van volmaaktheid en deze volmaaktheid heeft niets te maken met de volmaaktheid van de Bron.

Een ‘toestand’ die onbereikbaar is voor de menselijke geest, moet op een ‘niet menselijke’ manier worden gerealiseerd. Als we er volkomen zeker van zijn dat de inspanning om de volmaaktheid te bereiken zinloos is, pas wanneer dat werkelijk wordt aanvaard, dan bestaat er een kans dat we kennis maken met de echte Levensbron.

Al het persoonlijke streven, hoe goed en heilig dit ook bedoeld is, is een hinderpaal om de ‘niet-persoonsgebonden’ Levensbron te gaan ervaren. Het is uit die bron dat de volmaaktheid voortkomt. Alleen het Leven vanuit die bron is volmaakt zichzelf. Het zichtbaar worden van de Bron vindt plaats via de menselijke geest en het lichaam.

Wim VeelenturfEr is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod