29 - De bron is absoluut


In het dagelijkse leven is niets absoluut. De betrekkelijkheid der dingen blijkt uit het feit dat aan alles een keerzijde verbonden is. Johan Cruyfff begreep dit al toen hij op z’n Amsterdams zei: “Elk nadeel hep zijn voordeel.”

Ook als het ernstige zaken in ons leven betreft blijken deze betrekkelijk, ziekte of ongeval kunnen leiden tot inkeer en bezinning. Omgekeerd geeft een ‘probleemloos’ leven misschien geen aanleiding tot verdieping.

Alle levensomstandigheden zijn betrekkelijk, omdat het omstandigheden zijn en niet het Leven zelf. Het Leven zelf is de Bron waaruit alles voortkomt en kan niet anders dan absoluut zuiver zijn, pas wanneer de stroom de Bron verlaat ontstaan er omstandigheden. De stroom wordt bepaald door het landschap waar hij doorheen stroomt. Snel bij het passeren van vernauwingen, langzaam in de wijde vlakte, bij hoogteverschillen valt de stroom klaterend naar beneden om daarna weer in rust verder te stromen. Het zijn de gebeurtenissen die in elk mensenleven plaats vinden.

Dit is het onderscheid tussen ‘Kern’ en de omstandigheden. De Kern is één en ondeelbaar, de omstandigheden zijn veelzijdig en gecompliceerd.

Gezien vanuit de Kern hebben de omstandigheden geen wezenlijke waarde. Laat het maar stromen, arm of rijk, ziek of gezond, jong of oud, dood of levend, vanuit de absolute helderheid stelt dit allemaal niets voor.

Zijn is zijn, een alles overheersende aanwezigheid los van alle omstandigheden. Zodra de zon opkomt, verbleekt het licht van de maan en de sterren.

Zolang er sprake is van een lichaam zullen de verplichtingen die daaraan verbonden zijn in acht worden genomen.Niet gedreven of gestuurd door welke drijfveer dan ook, maar moeiteloos zonder iets te doen. Dat wat gedaan moet worden doet zichzelf zonder dat daar een Ik bij betrokken is. Geen persoonlijke voorkeuren geen eigenbelang beïnvloeden de handeling. Vanuit de absolute Bron is er een absoluut zien. In dat zien vindt de handeling op de meest efficiënte wijze plaats.

Niet gehinderd door twijfel omdat er binnen het Absolute geen alternatief is kan er dus ook geen twijfel ontstaan.

Zodra er geen hinder meer is van persoonlijke interpretaties komt de Bron aan het licht. Elke handeling die daar uit voortkomt is naar de aard van zijn oorsprong absoluut.

Wim Veelenturf


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod