29 - De bron is absoluut


In het dagelijkse leven is niets absoluut. De betrekkelijkheid der dingen blijkt uit het feit dat aan alles een keerzijde verbonden is. Johan Cruyfff begreep dit al toen hij op z’n Amsterdams zei: “Elk nadeel hep zijn voordeel.”

Ook als het ernstige zaken in ons leven betreft blijken deze betrekkelijk, ziekte of ongeval kunnen leiden tot inkeer en bezinning. Omgekeerd geeft een ‘probleemloos’ leven misschien geen aanleiding tot verdieping.

Alle levensomstandigheden zijn betrekkelijk, omdat het omstandigheden zijn en niet het Leven zelf. Het Leven zelf is de Bron waaruit alles voortkomt en kan niet anders dan absoluut zuiver zijn, pas wanneer de stroom de Bron verlaat ontstaan er omstandigheden. De stroom wordt bepaald door het landschap waar hij doorheen stroomt. Snel bij het passeren van vernauwingen, langzaam in de wijde vlakte, bij hoogteverschillen valt de stroom klaterend naar beneden om daarna weer in rust verder te stromen. Het zijn de gebeurtenissen die in elk mensenleven plaats vinden.

Dit is het onderscheid tussen ‘Kern’ en de omstandigheden. De Kern is één en ondeelbaar, de omstandigheden zijn veelzijdig en gecompliceerd.

Gezien vanuit de Kern hebben de omstandigheden geen wezenlijke waarde. Laat het maar stromen, arm of rijk, ziek of gezond, jong of oud, dood of levend, vanuit de absolute helderheid stelt dit allemaal niets voor.

Zijn is zijn, een alles overheersende aanwezigheid los van alle omstandigheden. Zodra de zon opkomt, verbleekt het licht van de maan en de sterren.

Zolang er sprake is van een lichaam zullen de verplichtingen die daaraan verbonden zijn in acht worden genomen.Niet gedreven of gestuurd door welke drijfveer dan ook, maar moeiteloos zonder iets te doen. Dat wat gedaan moet worden doet zichzelf zonder dat daar een Ik bij betrokken is. Geen persoonlijke voorkeuren geen eigenbelang beïnvloeden de handeling. Vanuit de absolute Bron is er een absoluut zien. In dat zien vindt de handeling op de meest efficiënte wijze plaats.

Niet gehinderd door twijfel omdat er binnen het Absolute geen alternatief is kan er dus ook geen twijfel ontstaan.

Zodra er geen hinder meer is van persoonlijke interpretaties komt de Bron aan het licht. Elke handeling die daar uit voortkomt is naar de aard van zijn oorsprong absoluut.

Wim Veelenturf


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod