3 - april 2003 Blue Sky

Alweer de derde aflevering van de Blue Sky! Aan inzendingen hebben we tot nu toe geen gebrek. Ook deze keer zijn er een aantal verhalen en gedichten.

Van Pia ontvingen we een instructief verhaal over standpunten en perspectieven, kleuren, wijsheid en respect… altijd relevant.

We kregen een gedicht van Wouter over Zuiverende Lucht. Inderdaad heel toepasselijk voor de Blue Sky!

Verder het tweede gedeelte van het reisverhaal van Robert Linschoten over zijn bezoeken aan Ramesh Balsekar in India.

We ontvingen van Willem Steetskamp een stukje uit een verhaal van Harry Mulish over een ervaring die hem heeft geïnspireerd.

(Al bijna vanzelfsprekend) is er ook nu weer een gedicht van Harry: De Flits. Om de achtergrond van het gedicht beter te begrijpen, zou je het interview met hem nog eens kunnen lezen.

Dan nog een citaat dat we van Martijn kregen uit een programmaboekje bij een toneelvoorstelling, voor allen in enige fase van ons leven vermoedelijk heel herkenbaar.

Een oproep: Gert Jan wil wel klussen in en rond het huis doen.

Tenslotte: aanstaande vrijdagochtend is de eerste dansochtend van Odile! Er is al een groepje van ongeveer 7a 8 mensen, het belooft een feestelijk gebeuren te worden.

Het is natuurlijk afhankelijk van wat jullie inzenden, maar wat ons betreft kunnen we de komende maanden, voor de zomer, nog een aflevering versturen van de Blue Sky. Blijf ons dus bijdragen toesturen!

Veel leesplezier!

Odile en Patricia

*

Het Bewuste Zijn in de dagelijkse realiteit

Standpunten.

Probeer tijdens een meningsverschil of ruzie de mening, opvatting, kritiek, het standpunt van de ander nooit direct aan te nemen alsof hij van jou was, maar veroordeel het ook niet gelijk. Bekijk de dingen van binnenuit, uit je hart, ongekleurd, alleen dan kun je jouw mening vormen. Dit is na het volgende verhaal misschien duidelijker.

Een yoga leraar ging eens met zijn 7 leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl de dauw nog over het land lag. De zon brak langzaam door. Bij een grote steen stopte hij en vertelde aan zijn leerlingen er rondom te gaan staan. Midden op de steen lag een glanzende waterdruppel waar de zon op scheen. Hij vroeg hen welke kleur de druppel had.

“Rood”, zei de eerste leerling, “oranje”, zei de tweede, “geel”, zei de derde. “Groen, blauw, paars, violet”, zeiden de anderen. Ze stonden verbaasd van elkaar, ze wisten toch zeker dat wat ze zelf zagen de waarheid was? Ze kregen bijna ruzie!

Toen liet de leraar ze een plaats opschuiven en degene die eerst rood zag, zag nu oranje. Degene die eerst oranje zag, zag nu geel, enz. Na nóg een keer van plaats gewisseld te hebben drong het tot ze door dat ze allemaal hun eigen waarheid hadden gesproken.

Het lag aan de plek waar ze stonden (standpunt), dat ze hun ‘eigen’ kleur zagen; stonden ze op de plek van een ander, dan zagen ze de kleur die de ander had gezien.

De leermeester zei vervolgens: “Laat dit een les voor allen zijn om nooit kritiek te hebben op elkaars levenshouding, want hoe je het leven ziet hangt af van het standpunt waarin je in dit leven geplaatst bent. Laat een standpunt geen standbeeld worden. Gooi ieder beeld om.

Vanuit je eigen standpunt (achtergrond, samenleving, cultuur, opvoeding), zie je en maak je jouw kleur; deze is daardoor gekleurd.

Jouw leven is jouw kleur, je eigenwijsheid. Zodra er licht is, is er kleur, is er leven.

Uiteindelijk is WIT (wat zelf geen kleur is en waaruit alle kleuren ontstaan) de universele wijsheid, zonder Beeld: De Eigen-Wijsheid.

Ruzie?

Een ander jouw mening opdringen of opgedrongen krijgen?

In een conflictsituatie kun je het besef door je heen laten gaan dat de ander zijn standpunt verdedigt vanuit zijn achtergrond, opvoeding, aangeprate ideeën, omgeving, cultuur en eigen ontwikkeling.

Echter, alle denken is veranderlijk; denk je zelf nog net zo als 15 jaar geleden?

Het loslaten van je eigen gelijk willen hebben, wil zeggen dat je de ander in zijn of haar waarde laat. Een van de hoogste deugden die de mens zich kan verwerven is RESPECT, voor de ander en zo ook voor jezelf.

- Dat wat je uitstraalt ontvang je -

Pia de Blok

Meer van o.a. deze stukjes zijn op mijn (vernieuwde) website te vinden. www.a-dvaita.net

*

Zuiverende lucht

Rechtop
De wind speelt
Met mijn haren
Gezicht verkoelt
De wind wordt sterker
Tracht door mij heen te blazen
Mijn lichaam koelt af
Verheldert alert
Gedachten worden weggewaaid
Alles wordt stiller
Mijn lichaam buigt in de wind
Als een boom
In de grond geworteld
Armen schijnen takken
De wind waait nu
Door mij heen
En neemt me mee
ben de wind
Een koele wind
Ik ga langs velden en heuvels
mens en dier verkoelend
Ik ben een hete wind
in steppen en woestijnen
Alles verdampend
verschroeiend
Ik ben een natte wind
Vol wolken en water
Ik laat me gaan
Leven brengend
Dan ben ik stil
Een stille omvatting

Wouter

*

Ontmoetingen in India

Tweede deel

Door Robert Linschoten

Ramesh Balsekar

Otto en ik waren gemotiveerd (Jan 2002) om Ramesh te bezoeken. Wij wisten zijn adres: 10 Sindhula, N Gamadia Road, Bombay, maar geen telefoonnummer. Met enige moeite vonden wij het voor Bombay mooie flatgebouw, op de vijfde verdieping bevond zich de flat van Ramesh. Een bediende liet ons binnen en wij betraden het fraaie mini-penthouse van Ramesh. Hij zei dat hij juist zijn middagdutje deed, maar wilde ons toch ontvangen. Eerst indruk: een uiterst sympathieke vriendelijke, erudiete man, gekleed in traditioneel India’s wit katoen, lang en slank, ziet er gezond uit. Er gaat een weldadige rust en contemplatie van hem uit, hij ontroerde mij direct. Wij verontschuldigden ons hem op zaterdag en op dat uur te storen. Hij informeerde naar onze achtergrond en de reden van ons bezoek, vertelde dat hij ’s morgens van 9 uur tot 10.30 uur mensen ontving voor gesprekken, iedere dag van het jaar behalve als hij op buitenlandse reis is. Deze 85 jarige man, die zijn sporen in de wereld heeft verdiend, president is geweest van The Bank of India, is volkomen helder en combineert zijn goede intellectuele vermogens aan een invoelende emphatische manier van doen. Ik werd er stil van en het verlangen overviel mij om eens ook zo waardig en wijs te worden als deze spirituele Meester.De volgende morgen stonden wij op tijd weer voor zijn flatgebouw. Er tegenover verzamelde zich een groepje mensen die kennelijk voor Ramesh kwamen. Een bediende (medewerker zouden wij zeggen) kwam en vroeg wie een vraag wilde stellen. In de huiskamer waar wij de dag tevoren zaten kon men plaats nemen en de gesprekken via geluidsapparatuur beluisteren, de gesprekken vonden plaats in een kamertje van vier meter in het vierkant. Precies om 9 uur komt Ramesh binnen de Namaste groet brengend. Hij gaat op een eenvoudige fauteuil in de hoek zitten en nodigt direct de personen die op daarvoor bestemde stoelen zitten om een vraag te stellen. De volgende dag vraag ik om ook in het kleine kamertje te mogen plaats nemen om meer in de energie te zijn. Er bevinden zich zowat 20 personen waarvan de meesten op de grond zitten. Er zijn bekende portretten van Shri Ramana Maharshi en Nisargadatta Maharaj.

De daarop volgende dag zit ik op de eerste vraagstoel. Het viel mij op dat bepaalde mensen iedere dag op dezelfde plaats zitten. Ik vraag aan een buurman die in een hoekje zit of hij iedere dag komt; hij antwoord in het Nederlands: “ja reeds jaren”, bij verder informeren vervolgt hij dat hij geen vragen meer heeft en in Bombay blijft om dagelijks bij Balsekar te zijn. Er zijn meer personen die hetzelfde zeggen te doen. Een Duitse kunstenares brengt iedere dag bloemen voor Ramesh mee. Mijn vraag betreft de opvatting van Ramesh dat kwalijke daden weliswaar niet zouden moeten plaats vinden en onderhevig zijn aan karma, maar dat alles toch gepredisponeerd en voorzien is door God.

Ik kan dat niet zomaar aanvaarden en het is mijns inziens in strijd met de “vrije wil” die ons eveneens door God is geschonken. De essentie van Ramesh' antwoord is dat wij moeten ophouden te proberen alles te begrijpen en leren ons volledig over te geven. Ramesh laat de discussie een uur voortduren en ik merk daarbij op dat hij mij heel goed begrijpt en zeer goed luistert. Hij heeft ook de gewoonte om reeds te antwoorden op de vraag die ik als volgende wil stellen, blijft mij strak aankijken en accepteert alles. Ik heb niet gehoord dat hij mensen wegstuurt zoals zijn Meester Nisargadatta. Het is onthullend en uitzonderlijk dat het mogelijk is op deze ontspannen rustige manier eenvoudig met een “verlichte” te praten. Het ontroert mij zeer en ik vraag mij af waarom ik niet – net als anderen – gewoon hier blijf om dagelijks de zegeningen van deze ambiance te genieten. Merkwaardig dat men dan toch weer terugkeert naar de gewoonte en routine van het leven dat wij kennen met al zijn frustraties en struggle for life.

Ramesh herhaalt vaak zijn teachings. Ik zal niet proberen om e.e.a. te beschrijven want anderen hebben dat reeds op voortreffelijke wijze gedaan in een twintigtal boeken. De hele filosofie wordt weergegeven in bijv: The Unique Teaching of Ramesh S. Balsekar. With Stories and Anecdotes, Edited by Mary Ciofalo.

De volgende thema’s komen steeds terug:

-Whatever I say is a concept. It is not the truth. The impersonal awareness of existence, “I Am” is the only truth. The seeking stops the moment it is understood that there never has been a thinker, a doer of any kind or an experiencer.

-The ego has to accept that it is Consciousness that functions through every body-mind organism.

-The Source uses the programmed human computer to bring out action strictly the way you use computers.

-Consciousness is all there is.

-The separation comes when the ”I Am” becomes “I am John” and that separation is the cause of all misery.

-Totally accept that you are only a machine operated upon by God.

-Act as if one has free will.

Na het gesprek blijft Ramesh met ogen dicht in zijn stoel zitten, terwijl een aantal bezoekers beurtelings diep voor hem buigt met het hoofd naar de grond waarbij sommigen zijn voeten aanraken. De eerste dag kon ik dat als nuchter links cerebraal westerling niet, maar de volgende dagen heb ik mijn remming kunnen overwinnen en boog uit dankbaarheid voor hem. Daarbij merkte ik dat mij een golf van emotie overspoelde en de tranen me in de ogen sprongen. Ik vroeg mij af voor wie ik eigenlijk boog, was het voor deze wonderlijke wijze man, voor het imago dat ik van hem had opgebouwd of voor de pure energie.

De laatste dag gebeurde het dat ik – heel schuchter en voorzichtig - ook zijn tenen aanraakte. Dit had ik nooit eerder gedaan bij enige guru of leermeester.

Wij zijn terecht gekomen in het “Kemps-Corner”hotel, met acceptabel eenvoudige kamers, op een afstand van 15 minuten lopen van Ramesh”s flatgebouw (13 min per taxi). Bij de wandeling loopt men langs een prachtig zwembad aan zee in een club waar men geïntroduceerd moet worden, wat na even wachten altijd lukt.

Ramesh I bow to you.

*

"DE FLITS"

Tussen het verschilbesef

van waken/slapen en "ZIJN".

Schouw de flits, van drie jaar.

De tijdloze flits, van enkel"ZIJN".

Enkel "ZIJN", herinnert zich geen

gebeurtenissen in de tijd.

Het ik, herinner me, is er uit weggegaan.

Dat wat zich laat herinneren, is niet meer.

Wat is, "IS LIEFDE", dat ben je zelf!

Wat je ten diepste bent, daar kan het

geheugen nooit bij, dat ben je "NU ZELF".

Wat blijft er over zonder het herinneren?

Enkel "ZIJN", in liefdevolle eenvoud!

Daarin aanvaard je eenvoudig, "WAT IS".

Daarin verheugt zich, "DAT ZIJN".

Daarin is continu, "DE TIJDLOZE FLITS".

Harry

*

Uit een verhaal van Harry Mulisch

Quauhquahtinghan in den vreemde

…had Quauhquahtinghan de aarde al verlaten en de maan schoot onder zijn oksel en verdween tussen de eerste donshaartjes door; de aarde rolde over zijn rug als een druppel op de kachel en verdween in een porie, en een stofje vloog in zijn oog en dat was Jupiter, en Saturnus trilde een ogenblik met zijn ring om zijn kleine teen, en de zon smeulde als een sigarettenpeukje op zijn knie, siste en was verdwenen. Zo liep hij de velden in, zonder ophouden, in nacht en verborgenheid. Wega sprong op hem af, Centauri, Procyon B, 61 Cygni A, Capella, 40 Eridani B, de sterren van Orion, Leeuw en Cassiopeia, sterren maakten hem minutenlang melkwit van top tot teen – maar wat waren minuten waar geen tijd meer was, wat wit zonder ogen die het zagen? Vredig reisde hij de fluitende diepten in, met zijn hoofd in andere eeuwen dan zijn voeten. Soms wipten er nog nevelvlekken en sterrenstelsels op hem, als kreeftjes, Andromeda, E2NGC22L(M32), SBaNGC2859, ScNGC5467(M 101) – smeltend als natte sneeuw.

En toen hij zo groot was geworden, was hij weer die hij was geweest: Quauhquahtinghan, zoals hij met Zuruquia achter de cactushaag had gelegen, met zijn ogen dicht en vredig. Maar Zuruquia was er niet, en de cactushaag was er niet. Hij dreef door een nacht zonder morgenstond...

Het fragment komt uit: De verhalen. De titel boven het fragment is de titel van het verhaal.

Toen Douwe iets zei over 'uitbreiding' herinnerde ik me opeens een fragment van een verhaal van Harry Mulisch dat ik lang geleden gelezen heb. Na enig speurwerk in de bibliotheek vond ik het en bij herlezing leek het minder sprookjesachtig dan de eerste keer dat ik het las.

Willem Steetskamp

*

Want mijn hemel, wat is een leven, al die flarden, splinters, fragmenten die zich hebben verzameld in je hoofd, laag over laag en dan nog door elkaar geraakt en in elkaar verstrikt en kwijt en zoek geraakt. En iedere dag opnieuw een leven lang, duiden, benoemen, ordenen, controleren in de aandoenlijke hoop ooit greep te krijgen op het raadsel. Maar waarom? Ieder raadsel verhult alleen weer nieuwe raadsels en dan op een dag denk je: onbegonnen werk! DIT IS ONBEGONNEN WERK!

Uit een niet meer te achterhalen programmaboekje van een toneelvoorstelling

Martijn.

*

Klusjesman Gert-Jan

Beste mensen,
voor allerlei klussen in en om het huis op het gebied van schoonmaken, opknappen en repareren, bijv. stucken, verven, behangen, vloerbedekking leggen, elektrische apparaten bevestigen of een computer aan de praat krijgen, kunt u met mij contact opnemen. De mogelijkheden, kwaliteit en prijs kunnen nader bekeken worden aan de hand van uw vraag. U kunt mij telefonisch bereiken op 070-3662936, of e-mailen naar gertjandegraaf@xs4all.
Met vriendelijke groet,

Gert-Jan de Graaf

*

Herinnering!

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor de cursus Vrij dansen met het thema de zeemeeuw op vrijdag 25 april a.s.

Let op de tijden zijn gewijzigd: van 10.00 uur t/m 11.45 uur (inclusief een korte pauze met thee). Crabethstraat 38b in Gouda.

Tot vrijdag!

Odile

*

HEEL VEEL LIEFS van Odile en Patricia


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod