31 - De Levensbron is zonder grenze

Wat moet je daar nog over zeggen? Iets wat grenzeloos is, is per definitie onbeschrijfbaar.

Neem het heelal. Vanaf de oerknal dijt het al uit. Er zijn sterren die al miljarden lichtjaren van ons verwijderd zijn. De snelheid van het licht is 300.000 km per seconde. Acht maal om de aarde in een seconde en dat niet gedurende een seconde of een uur maar gedurende miljard jaren en dat is in getallen 1.000.000.000 x 8.000 x 3600 x 300.000 km. Onvoorstelbaar! Om duizelig van te worden, als je probeert het te begrijpen. Het gooit alle kaders waarbinnen wij denken aan diggelen.

Dat is precies wat de Levensbron doet. Alle kaders waarbinnen wij leven,waarin we gevangen zitten, worden onderuit gehaald. Vanuit die onvoorstelbare ruimte waar alle grenzen zijn vervaagd is het mogelijk om in te zien dat het niet nodig is om binnen de beperkingen van grenzen te leven.Alle beperkingen komen voort uit de gedachte dat we een lichaam en een geest zijn die samen een ik, een persoon huisvesten. Het is alleen mogelijk om dat in te zien wanneer we buiten de grenzen van het ik zijn in die grenzeloze ruimte.

Hoe kom je in die onbeperkte ruimte?

Door de andere kant op te kijken!

Hoe onzinnig dit misschien ook klinkt, toch is het de enige weg om uit de boeien van het ik te breken. De andere kant op kijken wil zeggen. Gewoon alles achter je laten. Je omdraaien en geen aandacht meer schenken aan al het bekende, het verleden, de verwachtingen en de gedachten en al het andere waar een mens steeds mee bezig is.

Omdraaien naar de kant die niets bevat dan leegheid, stilte, helderheid en grenzeloosheid. Geen inhoud van menselijke maat, maar waarin de herinnering van de oorspronkelijke natuur weer ruimte krijgt om zich te manifesteren. Het zich toevertrouwen aan de totaliteit, in de absolute zekerheid, dat wat nog moet gebeuren, zolang we het tijdelijke met ons meedragen, zonder enige moeite haar beslag zal krijgen.

Het is toch volmaakt duidelijk dat wanneer er geen belemmeringen zijn, het handelen volmaakt kan plaats vinden.

Wat zich ook aanmeldt binnen de grenzeloosheid, niets is in staat om het besef van de grenzeloosheid te beperken, laat staan te niet te doen.

Wim Veelenturf


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod